Energetická trieda/energetický štítok

Energetická trieda/energetický štítok chladničky, práčky, vysávača, televízora – čo znamená?

Určite poznáte ten pocit, keď sa rozhodnete pre kúpu nového elektrického spotrebiča, no pri pohľade na všetky dostupné recenzie na internetových portáloch a technické parametre od výmyslu sveta vás zaleje studený pot. Obrovské množstvo informácií na internete ešte viac komplikuje tento zriedkavý úkon. Práve na zjednodušenie tejto už beztak stresujúcej činnosti vznikli energetické štítky spotrebičov.

Publikované: 17.03.2023
Aktualizované: 06.06.2023
Obsah článku:

V nasledujúcich odsekoch sme zhrnuli niekoľko podstatných informácií o význame a účinnosti energetických štítkov a tried energetickej účinnosti, ktoré sú realitou v oblasti elektrických spotrebičov už viac než 20 rokov.

Význam energetických štítkov spotrebičov

Európske energetické štítky boli Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ zavedené už v 90. rokoch, pričom si v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí prešli mnohými zmenami – poslednou v roku 2021. Ide o komplexný systém platný pre celú Európsku úniu, ktorý svojou stručnosťou a informatívnym charakterom pomáha spotrebiteľom v orientácii pri nákupe elektrických spotrebičov a ľahkom rozoznaní toho najúčinnejšieho kandidáta na kúpu.

Spotrebiteľ dokáže vďaka jednotnému systému potenciálne šetriť peniaze tým, že si zaobstará výrobok, ktorý spotrebuje menej energie. Energetické štítky chladničiek a iných spotrebičov tiež slúžia na motivovanie výrobcov, ktorých táto forma hodnotenia spotrebičov popudzuje k inováciám prospešným nielen pre spotrebiteľov, ale i pre životné prostredie.

Najdôležitejším cieľom EÚ v oblasti energetických štítkov je zabezpečenie ročnej úspory energie na hodnotu 38 TWh, a to do roku 2030. Vzhľadom na fakt, že sa spotrebiče stávajú čoraz úspornejšími a energeticky efektívnejšími, je tento európsky cieľ celkom reálny. Hoci zameranie na úspornosť má aj svoje negatíva vo forme podstatného poklesu životnosti vybraných spotrebičov.

Energetický štítok chladničky

Spotrebiče s energetickými štítkami

Na ktorých spotrebičoch vôbec energetické štítky nájdete? Energetické štítky označujú tzv. energeticky významné výrobky, pričom túto skupinu produktov určila samotná EÚ. Sú to výrobky alebo systémy, ktoré počas prevádzky vplývajú na spotrebu energie. Nevzťahujú sa však na použité spotrebiče, no ani na dopravné prostriedky na prepravu osôb či tovaru.

Menovite sú to žiarovky a svetelné zdroje, vykurovacie telesá, chladničky a mrazničky, klimatizačné zariadeniaventilátory, no taktiež elektronické displeje vrátane televízorov či počítačových monitorov. V neposlednom rade k týmto spotrebičom patria kuchynský pomocníci, ako sporáky, rúry či mikrovlnky. Možno niektorých prekvapí fakt, že sa energetickými štítkami označujú i pneumatiky.

V prípade pneumatík sa však líši stupnica tried energetickej účinnosti. Znamená to toľko, že pneumatiky možno zaradiť len do 5 tried (od A po E), pričom elektrické spotrebiče sa rozdeľujú do 7 rozličných kategórií (od A po G). Niektoré spotrebiče pred poslednou reformou energetických označení výrobkov v roku 2021 dokonca energetický štítok ani nemali. Patria sem napríklad komerčné chladničky využívané v predajných automatoch a predajniach.

Triedy energetickej účinnosti

Elektrické spotrebiče sa na základe energetickej efektivity radia do rozličných kategórií na písmenovej škále od A po G. V minulosti, presnejšie pred rokom 2021, sa používali ešte plusové triedy, ako A+++, A++ a pod., no Európska únia sa rozhodla pre účinnejšie kategorizovanie elektrických spotrebičov, ktoré je platné dodnes.

Na sedemstupňovej farebnej škále sa elektrické spotrebiče pohybujú medzi najlepšou energetickou triedou označenou písmenom A, a príslušnou zelenou farbou, do ktorej zaraďujeme spotrebiče s najnižšou spotrebou energie a vody, vďaka čomu dostávajú produkty prívlastok „najúspornejšie“, a energeticky najmenej efektívnou kategóriou označenou písmenom G s červenou farbou. Do tejto triedy energetickej účinnosti spadajú všetky spotrebiče, ktoré sú najmenej úsporné z hľadiska spotreby energie a vody.

Aby bolo možné spotrebič zaradiť do príslušnej energetickej triedy, je potrebné prihliadať aj na jednotlivé parametre spotrebiča, ako je napríklad objem chladničiek, uhlopriečka televízorov či výkon vysávačov. Spotrebiče totiž musia spĺňať určité požiadavky, aby ich bolo možné zadeliť do tej ktorej energetickej triedy. Vysvetlenie je jednoduché.

V prípade, že si zakúpite menšiu chladničku, vďaka menšiemu objemu získavate logicky úspornejší spotrebič. Avšak treba sa zamyslieť nad tým, či sa táto kúpa ozaj oplatí vzhľadom na veľmi limitovaný priestor na skladovanie potravín. To znamená, že energetický štítok chladničky s menším objemom by obsahoval sympatickejšie písmenko, no ak vezmeme do úvahy všetky technické parametre, naša malá chladnička sa razom prepadne do nižších energetických kategórií.

Energetický štítok práčky

Obsah energetického štítku

Každý energetický štítok akéhokoľvek vyššie uvedeného spotrebiča musí od roku 2021 obsahovať príslušný QR kód. Ten sa nachádza v pravom hornom rohu štítku. S výnimkou energetických štítkov svetelných zdrojov, na ktorých QR kód nájdete v pravom spodnom rohu. QR kód slúži ako priamy odkaz na Európsku databázu výrobkov s energetickým označením (EPREL), ktorý obsahuje všetky podstatné informácie o danom produkte. Databáza pomáha aj pri porovnávaní jednotlivých spotrebičov, pričom ponúka podstatnú transparentnosť informácií.

Energetický štítok obsahuje tiež názov výrobcu a model konkrétneho spotrebiča, avšak najdôležitejšou súčasťou energetického štítka je samotná stupnica tried energetickej účinnosti. Celá táto sedemstupňová škála sa nachádza na ľavej strane štítku, pričom vpravo je vyzdvihnutá konkrétna trieda, do ktorej vybraný produkt patrí. Ďalšou najvýraznejšou časťou je pod stupnicou uvedená hodnota ročnej spotreby energie v kilowatthodinách (kWh/rok).

Nakoniec v spodnej časti energetického štítku možno nájsť príslušné symboly s číselnými hodnotami vzťahujúcimi sa na iné dôležité vlastnosti daného spotrebiča, ako kapacita, spotreba vody a pod. V prípade energetického štítku chladničky ide konkrétne o symboly a príslušné hodnoty ohľadom objemu chladiaceho a mraziaceho dielu, či miera vydávaného hluku, pričom práčky a umývačky riadu uvádzajú čas dlhého a eko umývacieho cyklu, ale tiež kapacitu spotrebiča.

Práčky so sušičkou musia mať na energetickom štítku duálnu stupnicu, pretože môže dochádzať k rozdielom v príslušnosti k triede energetickej účinnosti počas cyklu prania a v priebehu cyklu prania s následným sušením. Zvlášť sú uvedené aj informácie s piktogramami pod stupnicou, pretože spotreba vody, energie a kapacita sa môže taktiež líšiť v závislosti od daného cyklu.

K zaujímavému „úkazu“ dochádza na energetických štítkoch viacerých spotrebičov pri spomínanom symbole miery hluku, pretože pri tomto piktograme nie je uvedená len hladina hluku v decibeloch, ale aj označenie emisnej triedy hluku na písmenovej škále A až D. Podobnú škálu, len širšiu o tri stupne (od A po G), má v prípade pračiek aj piktogram informujúci o triede efektivity rotácie, a to pri plnom, polovičnom, ale aj štvrtinovom zaťažení spotrebiča.

Ďalšou zaujímavosťou sú energetické štítky svetelných zdrojov, na ktorých je hneď na prvý pohľad badať rozdiel v porovnaní so štítkami iných elektrických spotrebičov. Energetický štítok žiaroviek a iných svetelných zdrojov je menší, a teda užší i nižší, pretože obsahuje menej informácií. Konkrétne len spomínaný QR kód, stupnicu, príslušnú energetickú triedu a spotrebu energie.

Nový energetický štítok LG

Požiadavky na predajcov a výrobcov

Od predajcov a výrobcov sa očakáva, že všetky energetickým štítkom označené výrobky zaregistrujú do Európskej databázy výrobkov s energetickým označením, pričom následne musia spotrebiče označiť čitateľným štítkom na viditeľnom mieste. Najdôležitejšie je, aby na výrobku visel správny energetický štítok.

V prípade online predaja je potrebné taktiež každý produkt, ktorý to vyžaduje, označiť buď celým energetickým štítkom, alebo príslušnou triedou energetickej účinnosti pomocou vnorenej šípky slúžiacej ako odkaz na zodpovedajúci energetický štítok.

Otázky a odpovede – FAQ

Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Nezúfajte, pretože sme si pre vás v sekcii otázok a odpovedí pripravili zopár dodatočných zaujímavostí ohľadom energetických štítkov elektrických spotrebičov. Ak však ani tam nenachádzate potrebné informácie, neváhajte nám svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Vždy sa ich snažíme zodpovedať čo najskôr.

Nie, pretože spotrebičom, ktoré sa na starej stupnici zaraďovali napríklad do triedy A++, môže v súčasnej stupnici prislúchať miesto v energetickej triede C alebo D. Na priradenie spotrebičov k príslušnej triede energetickej účinnosti sa totiž využívajú nové skúšobné postupy.

Áno, jedna trieda A v novej stupnici bohato postačí, pretože je určená pre tie najúčinnejšie a energeticky najúspornejšie spotrebiče.

QR kód na energetickom štítku elektrického spotrebiča slúži na zjednodušenie porovnávania a vyhľadávania parametrov jednotlivých výrobkov prostredníctvom komplexnej databázy EÚ. Stačí ho len oskenovať pomocou smartfónu alebo tabletu a v momente máte k dispozícii všetky potrebné informácie o vyhľadávanom produkte.

Ďalšie články z kategórie Veľké spotrebiče

Vaše hodnotenie:
(91.2%)