Najčastejšie poruchy umývačky riadu

Najčastejšie poruchy umývačky riadu Bosch, Beko, Whirlpool, Gorenje, Electrolux, Indesit či Zanussi

Moderné zariadenia a elektrospotrebiče sú pomocníkmi, ktorí zveľaďujú náš každodenný, často monotónny život. No akokoľvek inovatívne, kvalitné a drahé sú, je celkom prirodzené, že sa kazia. Takéto poruchy sa vzťahujú aj na umývačky riadu. Práve preto sme si pripravili článok, ktorý slúži ako súhrn najčastejších porúch umývačiek riadu, pričom v krátkosti poukazuje na ich jednotlivé príčiny a možné riešenia.

Publikované: 20.01.2023
Aktualizované: 20.01.2023
Obsah článku:

Je jedno, či vlastníte vstavanú alebo voľne stojacu umývačku riadu, je pravdepodobné, že časom vás začnú trápiť poruchy spotrebiča. Ak vám neporadil manuál, možno sa dôvod poruchy a možné riešenie dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Umývačka riadu sa nezapína

V prípade, že sa vaša umývačka riadu nezapína, je primárne potrebná dôkladná kontrola na zistenie príčiny. Jej hľadaniu určite dopomôže manuál, ktorým disponuje balenie konkrétneho zariadenia. Ak ste zapli spotrebič, no nič sa nedeje, a teda sa nerozsvietil ani displej či kontrolky, je pravdepodobné, že je problém s prívodom elektriny. Potrebná je okamžitá kontrola samotného prívodu elektriny, káblov a poistiek. Niekedy stačí tzv. resetovanie umývačky buď vytiahnutím z elektrickej zásuvky a opätovným zapojením do nej, alebo vypnutím a zapnutím poistky zabezpečujúcej prívod elektriny do spotrebiča.

situácii, že sa po zapnutí spotrebiča displej rozsvieti, no umývačka riadu ďalej nespolupracuje, niekedy postačí dlhé podržanie tlačidla napájania a opätovné spustenie zariadenia. V niektorých prípadoch za zlyhaním funkčnosti zariadenia stojí zaseknutá západka dverí, ktorá bráni úplnému zavretiu umývačky, a tým pádom aj spusteniu umývacieho programu. Ak dvere nemožno otvoriť, no ani zavrieť, problém bude s poškodenou západkou, ktorú treba mechanicky povoliť a následne privolať technika na opravu dverového systému umývačky riadu.

Zaseknutý motor môže byť tiež príčinou tejto najčastejšej poruchy umývačiek riadu, a to vtedy, keď doslova počujete, že sa umývačka snaží pracovať, no jej prevádzka, resp. samotný program neprebieha správne. Za týchto okolností je vhodné najprv skúsiť ručne potočiť vrtuľou motora, aby ste zistili, či je vôbec táto súčiastka schopná rotácie. Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite zariadenie na hlavnom paneli, čím sa vyhnete možnému elektrickému šoku. V prípade, že sa vrtuľa netočí, a teda motor nefunguje správne, je nutné na jeho opravu, prípadnú výmenu, privolať kvalifikovaného technika.

Umývačka riadu sa nezapína

Umývačka riadu nespustí zvolený program umývania

V nadväznosti na vyššie uvedenú poruchu umývačiek riadu môže dochádzať k situácii, že zapnete režim umývania, kontrolky sa rozsvietia, zo spotrebiča počuť zvuk napĺňania umývačky vodou, následne sa zahreje, no samotný proces umývania sa nezačne. Problém môže tkvieť v zanesenom filtri nachádzajúcom sa na dne komory, ktorý treba vybrať, očistiť a po následnom vypláchnutí opäť vrátiť na pôvodné miesto.

Zanesené môžu byť aj dýzy, a teda ramená ostrekujúce riad vodou. V prípade, že sa v nich nachádzajú nahromadené nečistoty, nevstrekujú vodu správne alebo ju nevstrekujú vôbec, čo môže spôsobiť zníženie tlaku privádzanej vody, a teda i zníženie kvality umývania počas programu. Túto poruchu umývačky riadu je možné odstrániť pomocou špáradla, ktorým sa dostanete aj do najmenšej škáry zanesenej zvyškami jedla a inými nečistotami.

Poškodené obehové čerpadlo tiež môže byť pôvodcom poruchy, keď sa zvolený program nezačne. Je totižto súčiastkou, ktorá zabezpečuje prívod vody do dýz. Poruchu čerpadla často nemožno odstrániť, a preto je nutné ho vymeniť. Niektorí spotrebitelia to dokážu svojpomocne, no odporúča sa privolanie kvalifikovaného odborníka.

Umývačka riadu nenapúšťa vodu

Ide o poruchu, ktorá zapríčiňuje absolútne zamedzenie napúšťania umývačky riadu vodou, alebo veľmi pomalé napúšťanie vody, pre ktoré zlyháva efektivita umývania. V prvom rade by ste mali skontrolovať prívod vody, resp. prívodovú hadicu, ktorá môže byť potenciálne zanesená vodným kameňom. Ak je prívod naozaj zanesený, je potrebné ho čím skôr vyčistiť. Vodný kameň, hoci len v minimálnom množstve, negatívne vplýva na kvalitu umývania riadu v umývačke. Taktiež odporúčame pravidelnú údržbu vnútorných komponentov spotrebiča.

V prípade, že vaša umývačka riadu nenapúšťa vodu, problém potenciálne tkvie v plaváku. Je to súčiastka s tvarom malého plastového krytu či cylindra nachádzajúceho sa na dne spotrebiča. Ak s ním nemožno ručne hýbať nahor a nadol, pričom taktiež počuť klikajúci zvuk, je pravdepodobne plavák znečistený. Je potrebné ho očistiť kefkou a následne opláchnuť.

Ak sa umývačka riadu nenapúšťa vodou ani po kontrole a náprave stavu vyššie uvedených komponentov, pôjde pravdepodobne o externý problém súvisiaci so slabým tlakom vody. Skontrolujte, či je vodovodný kohútik zodpovedný za prívod vody do umývačky riadu naplno otvorený. Ak je, problém hľadajte vo vstupnom ventile na privádzanie vody, ktorý môže byť tiež časom zanesený nečistotami. V prípade, že problém s chybným napúšťaním vody pretrváva, odporúčame kontaktovať autorizovaný servis.

Umývačka riadu nenapúšťa vodu

Umývačka riadu nesprostredkúva čistiaci prostriedok

Ak dochádza k poruche umývačky riadu nesprostredkúvajúcej čistiaci prostriedok, príčin môže byť niekoľko. Najpravdepodobnejší je nedostatok vody privádzanej do dávkovača, ktorý čistiaci prostriedok rozpúšťa a dávkuje. Vhodným riešením je ubrať z dávky čistiaceho prostriedku, ktorý do umývačky vkladáte na jedno umytie, alebo voliť jednoduchšie rozpustný tekutý čistič.

Problém môže tkvieť i v otváraní dávkovača v procese umývania. Riad je potrebné vždy rozmiestniť tak, aby nebránil v otváraní dávkovača v priebehu umývacieho programu. Čo robiť v prípade, že v dávkovači ostáva čistiaci prostriedok po dokončení programu? Jednoducho uberte z množstva čističa, ktorý do umývačky pred umývaním vkladáte. Spotrebič totižto použije len toľko čistiaceho prostriedku, koľko potrebuje na umytie riadu vloženého dovnútra.

Dávkovač čistiaceho prostriedku nefunguje

Pokiaľ dôjde k poruche dávkovača čistiaceho prostriedku umývačky riadu, riad nebude, prirodzene, poriadne umytý, a teda po umývacom cykle ostane špinavý. V tomto prípade je tiež potrebné rozmiestniť riad tak, aby nezamedzil riadnemu otváraniu dávkovača čistiaceho prostriedku v priebehu umývacieho programu. Nikdy nevkladajte riad do blízkosti otvoru dávkovača.

Niekedy dochádza k situácii, že sa dávkovač neotvára, prípadne vypúšťa až príliš veľa čistiaceho prostriedku. V tom prípade je potrebné sa svojpomocne, resp. ručne uistiť, že sa dávkovač správne otvára. Ak otváranie dávkovača v umývačke riadu nefunguje správne, je nutná jeho oprava.

Umývačka riadu sa prehrieva

Ako v prípade iných elektrospotrebičov, aj umývačky riadu sa môžu veľmi ľahko prehriať. Čo je príčinou tohto stavu nadmerného prehriatia? Na vine môže byť ohrievač, a teda jeho nesprávna funkčnosť. Je nutné uskutočniť kontrolu odporu ohrievača. Za touto poruchou sa často skrýva i pokazený teplotný senzor, ktorý má na starosti zamedzovanie v prehriatí privádzanej vody. No v prípade, že je poškodený, veľmi ľahko dôjde k prehriatiu vody, vo vnútri umývačky riadu sa vytvorí veľký objem pary, čo zapríčiní celkové vypnutie zariadenia, a teda jeho disfunkciu. Čokoľvek stojí za touto poruchou umývačky riadu, je lepšie kontaktovať autorizovaný servis.

Umývačka riadu sa prehrieva

Riad ostáva špinavý

Ukončil sa umývací program, no v umývačke riadu ostáva špinavý riad? Umývačka vám pravdepodobne naznačuje, že je čas na nutnú kompletnú údržbu. Aspoň raz mesačne je totiž nutné vyčistiť všetky komponenty umývačky riadu, ktoré sa môžu časom zaniesť. Pravidelné čistenie slúži ako prevencia pred zápachom, znečistením riadu, ale i častým upchávaním hadíc a filtrov, a teda ich zanášaním vodným kameňom a mastnotou.

Avšak riad niekedy ostáva špinavý aj pre preťaženie zariadenia. Umývačka riadu má tiež svoje limity, ktoré zamedzujú riadnej funkčnosti spotrebiča v prípade ich prekročenia. Dôkladne teda rozdeľte špinavý riad na viacero dávok, čím sa vopred vyhnete práci navyše. Umiestnenie riadu tiež hrá veľkú rolu. Dávajte si pozor, aby riad nebránil dýzam, zabezpečujúcim prívod vody do vnútra umývačky, v rotačnom pohybe. Veľmi dôležité je aj riadne očistenie tanierov a príborov od hrubej špiny predtým, ako ich umiestnite do umývačky riadu.

Ak všetky tieto prevenčné kroky vykonáte, no váš riad je po skončení umývacieho programu stále špinavý, skontrolujte tesnenie dverí, ktoré môže byť veľmi ľahko zanesené zostatkovou špinou a mastnotou. Tá sa v priebehu umývania dostáva na riad, a preto váš riad ostáva špinavý. Zanesené nečistotami môžu byť taktiež postrekovacie ramená, ktorým tento nános špiny bráni v riadnom otáčaní. Najjednoduchšie ich očistíte pomocou kefky.

Umývačka riadu nesuší riad

Pokiaľ umývačka riad vyčistí, no nedôjde k jeho vysušeniu, najčastejšie ide o problém s ohrievacím telesom, ktorého oprava si pýta odbornú ruku. V prípade, že ohrievacie teleso funguje, skontrolujte termostat brániaci v prehriatí spotrebiča. Jeho poškodenie môže viesť k vypnutiu ohrievania zabezpečujúceho sušenie riadu.

Umývačka riadu nesuší riad

Umývačka riadu je hlučná

Vydavá vaša umývačka riadu nadmerný hluk? Ide o varovný signál, že je potrebná kontrola vnútorných komponentov. V prvom rade je potrebné sa uistiť, že ste riad naukladali správnym spôsobom, čím ste zamedzili potenciálnemu stretu napr. príboru s pevnou súčiastkou vo vnútri umývačky riadu. Taktiež je vopred potrebné odstrániť z riadu hrubú špinu, aby nedošlo k zapadnutiu pevných zvyškov jedla (kostí) na miesta, kde by rozhodne nemali byť, ako je napr. vrtuľa čerpadla. Takúto kontrolu vnútra spotrebiča vykonávajte len po jeho vychladnutí.

Umývačka riadu môže vydávať viac hluku pre nevyvážené umiestnenie na kuchynskej podlahe. Vinníkom je často poškodenie vnútornej súčiastky zariadenia. Môže to byť napríklad zlomené postrekovacie rameno, ktoré je nutné vymeniť, aby umývačka riadu jednak správne fungovala, no tiež pre zamedzenie nechceného nadmerného hluku.

Predtým je potrebné riadne skontrolovať, či príčinou nadmerného hluku nie je náhodou opotrebenie tesnení či ložísk umývačky riadu. Ak ich poškodenie odhalíte, jednoducho ich vymeňte, a uistite sa, že vaša umývačka už neprirodzené zvuky nevydáva. V prípade, že zdroj tohto zvuku nevidíte, je pravdepodobné, že pôjde o poruchu čerpadla alebo motora umývačky riadu. V tomto prípade je odporúčané kontaktovať technika.

Na pohároch zostáva zaschnutá biela vrstva „špiny“

V prípade tejto poruchy vás možno prekvapí, že nejde tak o chybu vo vnútri umývačky, ako o problém súvisiaci s tvrdosťou samotnej privádzanej vody. Mestská, resp. obecná voda totiž mnohokrát obsahuje minerály ako vápnik a horčík, ktoré sa vyzrážajú z horúcej vody, a následne priľahnú na iné povrchy, napr. sklo.

Môže to byť nepríjemný problém, keďže vaše sklené poháre ostávajú na pohľad zamazané a biela vrstva „špiny“ spôsobuje, že ich lesklosť sa mení na matnosť. Najvhodnejším riešením tejto poruchy umývačky riadu je zakúpenie zmäkčovača vody, a teda prostriedku na zmäkčenie vody privádzanej do spotrebiča.

Poháre špinavé od vodného kameňa

V umývačke riadu ostáva voda

V prípade, že v umývačke riadu ostáva voda po skončení cyklu, najprv skúste zariadenie reštartovať, čo môže dopomôcť nasledovnému odčerpaniu prebytočnej vody. Je totiž možné, že došlo ku chvíľkovému výpadku elektriny, čo spôsobilo, že sa program náhle zastavil a zariadenie vodu neodčerpalo. Ak tento krok nezaberie, pôjde pravdepodobne o poruchu zaneseného odpadového filtra nachádzajúceho sa na dne umývačky. Po jeho vyňatí zo zariadenia ho riadne vyčistite, opláchnite a znovu vráťte na pôvodné miesto. Uistite sa, že jeho čistenie vykonávate aspoň raz mesačne bez ohľadu na to, či došlo k poruche umývačky riadu súvisiacej so znečistením filtra, alebo nie.

Prebytočnú vodu v umývačke po skončení umývacieho programu môže mať na svedomí upchatie odtokovej hadice alebo čerpadla, ktoré sa často zanesú zvyškami jedla a inými nečistotami. Neodtekanie odpadovej vody môže mať na svedomí tiež montáž príliš dlhej odtokovej hadice. Po vypustení vody cez ňu a následnom vypnutí čerpadla totiž dochádza k situácii, že sa do komory umývačky riadu vracia späť časť odčerpanej vody, ktorá nestihla pretiecť dlhou hadicou do odpadového potrubia. Vždy preto voľte primeranú dĺžku hadice.

Voda uniká do riadiacej jednotky alebo vyteká von z umývačky riadu

V tomto prípade ide o opačnú poruchu umývačky riadu ako v predchádzajúcom bode, a teda o samovoľný únik vody zo zariadenia počas umývacieho procesu. Väčšina moderných umývačiek riadu disponuje funkciou, ktorá ich vypne v momente, keď identifikuje únik vody. V prípade, že voda uniká do riadiacej jednotky zariadenia, umývačku vypnite, vodu manuálne vypustite a spotrebič vysušte. Voda môže unikať z vašej umývačky riadu hneď z niekoľkých dôvodov.

V prvom rade je vhodné skontrolovať, či nedošlo k upchatiu odtokovej hadice. Ak je drenážny systém umývačky zanesený vodným kameňom, odstráňte ho špeciálnym prípravkom proti vodnému kameňu a dôkladne sa postarajte o pravidelnú údržbu vášho zariadenia. Chyba však môže tkvieť v plaváku, resp. v senzore hladiny vody. Ten môže byť potenciálne v nesprávnej pozícii, čo spôsobuje nevedomé preplnenie spotrebiča vodou a následné pretečenie.

Taktiež sa oplatí skontrolovať, či sú všetky vodovodné spojenia v poriadku. Často sa totiž stáva, že časom dochádza k uvoľneniu hadicových svoriek, čo umožňuje samovoľnému odtekaniu vody mimo hadíc na podlahu. Ak voda uniká z prednej časti umývačky riadu, ide pravdepodobne o poškodenie dverového systému. Buď je porušená západka dverí, a teda nemožno dvere poriadne privrieť, čo spôsobuje únik vody, alebo ide „len“ o poškodenie tesnenia dverí. Ak únik vody spôsobuje zanesenie tesnenia nečistotami, je potrebné ich vyčistiť, no ak na ňom badáte známky popraskania či iného opotrebovania, je nutná jeho celková výmena.

V najhoršom prípade ide o skorodovanie spodnej časti umývačky, čo mnohokrát vedie ku kompletnému vyradeniu spotrebiča z prevádzky a jeho náhradu novou umývačkou riadu. Aby ste ľahšie odhalili zdroj úniku vody z umývačky riadu, odstráňte kryt zariadenia a položte na podlahu listy novín. Tam, kde noviny zvlhnú, dochádza k poruche úniku vody.

Únik vody z umývačky riadu

Umývačka riadu zapácha

V tomto prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o zápach vychádzajúci zvnútra spotrebiča. Je potrebné skontrolovať, či sa niekde v umývačke nenachádzajú zaseknuté staré a vlhké zvyšky jedla. Pokiaľ v umývačke riadu nejaké ostali, je nutné ich odstrániť, pričom vhodné je vyčistiť taktiež filterktorý je náchylný na zanesenie zvyškami jedla a inými nečistotami.

V prípade chemického zápachu vychádzajúceho z vašej umývačky riadu, je možné, že sa na ohrievacie teleso natavil plastový tanier alebo dóza, ktoré k nemu nejakým spôsobom počas umývacieho procesu prepadli. Preventívnym riešením je dôkladné rozmiestnenie riadu tak, aby nedošlo k nechcenému „stretu“ plastových častí riadu s ohrievacím telesom.

Otázky a odpovede – FAQ

V článku sme sa snažili popísať najčastejšie poruchy umývačiek riadu, s ktorými sa môžete počas používania spotrebiča stretnúť. Uviedli sme aj ich najpraktickejšie riešenia, pričom v sekcii otázok a odpovedí sme zodpovedali niekoľko najbežnejších otázok ohľadom údržby umývačiek riadu. Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Neváhajte svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Vždy sa snažíme odpovedať čo najskôr.

Na trhu nájdete množstvo gélových výrobkov či čističov vo forme tabliet, na ktoré sa môžete pri vyčistení umývačky spoľahnúť, no pokojne môžete použiť aj lacnejšiu verziu odmasťovača, a to ocot.

Pomocou čistiaceho prostriedku odstráňte vodný kameň zo všetkých komponentov, na ktorých sa môže vyskytnúť. Čistenie vyžadujú nielen tesniace gumičky, filter, postrekovacie ramená, plavák či prívodová a odtoková hadica, ale aj všetky držiaky na riad. Nakoniec je vhodné do umývačky priliať poriadnu dávku octu a zapnúť bežný umývací cyklus na najvyššej teplote, ktorý sa postará o zneškodnenie zvyškov vodného kameňa, nečistôt a nepríjemných zápachov v umývačke riadu.

Bežné poruchy, ktoré vyžadujú prečistenie súčastí umývačky riadu alebo utiahnutie uvoľnených skrutiek, dokážete odstrániť aj svojpomocne. No je lepšie sa vyhnúť zasahovaniu do vnútorných častí, ktorým mnohokrát bežný používateľ nerozumie. Či už ide o poškodenie ohrevného telesa alebo čerpadla, je lepšie volať odborníka. Raz za rok sa odporúča vykonanie preventívnej servisnej kontroly, ktorá môže potenciálne odhaliť skryté poruchy.

Ďalšie články z kategórie Umývačky riadu

Vaše hodnotenie:
(86.6%)

Komentáre
Marta 08.Mar.2023

Máme Whirlpool WIO 3O540 PELG a zatiaľ je všetko v poriadku, slúži nám dobre. Umývačku čistíme pravidelne, aby nezapáchala a samozrejme aj z hygienických dôvodov.

Odpovedať