Symboly prania/značky na pranie

Symboly prania/značky na pranie: Čo znamenajú symboly na oblečení?

Spoločnosť si čoraz väčšmi zakladá na udržateľnosti, ktorá v ekologickej otázke pozitívne vplýva na životné prostredie. Inak to nie je ani v oblasti módy. Avšak aj o to najkvalitnejšie oblečenie vyrobené bez použitia škodlivých látok je potrebné sa ukážkovo starať. Na to slúžia všeobecne známe symboly prania, žehlenia či sušenia uvedené na štítkoch, ktoré ľudia tak obľubujú vystrihávať zo svojho čerstvo zakúpeného oblečenia.

Publikované: 20.02.2023
Aktualizované: 20.02.2023
Obsah článku:

Každému symbolu na oblečení prislúcha istý význam, ktorý vám dopomôže k tomu, aby ste sa vyhli potenciálnemu poškodeniu látky použitím nesprávneho pracieho programu alebo teploty žehlenia. Všetky fázy prania, resp. údržby textílií majú svoj základný symbol. Zatiaľ čo v prípade prania je to vanička, profesionálne chemické čistenie označuje kruh, trojuholník napovedá majiteľovi v oblasti bielenia odevuštvorec sa týka sušenia a žehlička upozorňuje na povolený spôsob žehlenia konkrétneho kúsku oblečenia. Všetky tieto symboly prania sú doplnené o dodatočné značky, ktoré špecifikujú ich zmysel.

Symboly prania na oblečení

Mnohým skúseným postačí jeden pohľad na danú látku, prípadne letmý dotyk, a hneď vedia, aký prací program zapnúť, no menej zdatným poslúži ťahák vo forme symbolov prania všitých na štítku vo vnútri oblečenia. Základný variant piktogramu prania je vanička. Následne je vanička doplnená o čísla, resp. bodky, čiary pod vaničkou alebo iné dodatky, ktoré tieto symboly prania a ich význam ozrejmujú.

 1. Základný symbol prania naznačuje, že oblečenie možno vyprať v práčke. Zväčša je sprevádzaný dodatočnými značkami.
 2. Oblečenie vyžaduje šetrnejšie zaobchádzanie a zníženie intenzity odstreďovania. Symbol prania s jednou čiarou pod vaničkou tiež naznačuje, že by ste mali prať pri nižšej teplote.
 3. Oblečenie s týmto piktogramom prania vyžaduje veľmi šetrné pranie bez odstreďovania. Dodatočne sa odporúča túto bielizeň žmýkať ručne a prať s obmedzeným množstvom priloženej bielizne.
 4. Ruka v tomto symbole prania označuje výlučné ručné pranie. Týka sa jemnej bielizne, pri ktorej by ste sa mali vyhnúť aj režimu „ručného“ prania v práčke. Taktiež je lepšie prať pri maximálnej teplote 40 °C.
 5. Oblečenie s týmto piktogramom prania sa neodporúča prať. Tiež by ste sa mali vyhnúť akejkoľvek manipulácii s odevom v mokrom stave.
 6. Číslo vo vnútri symbolu vaničky označuje maximálnu možnú teplotu pracieho programu. V tomto prípade 30 °C.
 7. Označuje maximálnu teplotu vody pri praní 40 °C.
 8. Piktogram prania značí maximálnu teplotu 50 °C.
 9. Oblečenie perte pri maximálnej teplote 60 °C.
 10. Symbol prania povoľuje pranie pri maximálnej teplote 70 °C.
 11. – 15. Symboly prania s bodkami vo vnútri vaničky značia to isté, čo čísla v prípade piktogramov uvedených v tabuľke pod číslami 6 – 10. Maximálnu teplotu teda niekedy znázorňujú bodky, najmä v prípade odevov z USA. Jedna bodka označuje teplotu 30 °Cdve bodky 40 °Ctri bodky povoľujú teplotu vody 50 °Cštyri bodky 60 °C, pričom v prípade piatich bodiek môžete prať odev pri maximálnej teplote vody 70 °C.

Symboly prania na oblečení

Piktogramy profesionálneho čistenia

Niektoré najobľúbenejšie a často najšpeciálnejšie kúsky oblečenia v šatníku si vyžadujú špeciálny prístup v podobe chemického čistenia. Základným symbolom profesionálneho čistenia je kruh, v ktorom sa nachádza písmeno prislúchajúce istej chemikálii, resp. čistiacemu prostriedku používanému profesionálmi v čistiarňach. Takýto symbol profesionálneho čistenia teda naznačuje, že by ste odev mali zveriť do rúk odborníkom.

 1. Základný symbol profesionálneho čistenia povoľujúci profesionálne čistenie so všetkými typmi chemických čistiacich prostriedkov. Zväčša je prázdny kruh doplnený o ďalšie konkretizujúce symboly čistenia.
 2. Symbol čistenia „F“ označuje možnosť čistenia oblečenia uhľovodíkovými rozpúšťadlami a trifluórotrichlóroethánmi. Vo väčšine prípadov teda ide o háklivé materiály.
 3. Podčiarknutie symbolu prania „F“ naznačuje šetrné mechanické zaobchádzanie. Je povolené čistenie uhľovodíkovými rozpúšťadlami, avšak s obmedzeným pridaním vody a za použitia nízkej teploty pri čistení a sušení.
 4. Dvojité podčiarknutie piktogramu „F“ povoľuje čistenie uhľovodíkovými rozpúšťadlami za veľmi šetrného zaobchádzania.
 5. Preškrtnutý symbol čistenia signalizuje zákaz použitia akýchkoľvek chemických rozpúšťadiel používaných pri profesionálnom čistení textílií.
 6. Ak je na ceduľke oblečenia zobrazený grafický znak čistenia s písmenom „P“, znamená to, že je možné použiť všetky prostriedky uvedené pri symbole „F“, no taktiež je možné suché čistenie prostriedkami z tetrachlóretylénu.
 7. Podčiarknutie opäť značí šetrnejší spôsob suchého čistenia za použitia vyššie uvedených čistiacich prostriedkov.
 8. Dvojité podčiarknutie písmena „P“ značí veľmi šetrné zaobchádzanie s materiálom počas suchého čistenia prostriedkami z tetrachlóretylénu.
 9. Preškrtnutý plný kruh symbolizuje zákaz čistenia za mokrého stavu.
 10. Symbol prania „W“ značí, že je povolené profesionálne mokré čistenie.
 11. Tento symbol na štítku oblečenia signalizuje, že sa vyžaduje šetrné profesionálne čistenie za mokra za použitia nižších teplôt ako pri čistení, tak i pri sušení.
 12. Dvojité podčiarknutie kruhu s písmenom „W“ naznačuje požadovanie veľmi šetrného prístupu k profesionálnemu čisteniu za mokra.
 13. Ani v prípade tohto piktogramu prania sa mokré čistenie neodporúča.
 14. Písmeno „A“ v kruhu signalizuje, že ide o textíliu, ktorú možno profesionálne čistiť všetkými spôsobmi chemického čistenia.

Symboly profesionálneho čistenia

Symboly bielenia na oblečení

Aj tie najžiarivejšie kúsky bielizne po čase strácajú svoju ukážkovú belosť, a teda nadobudnú odtiene nevkusnej šedej alebo žltej farby. Tomuto stavu pomáhajú predísť bieliace prostriedky. Tie však niekedy môžu mať opačný vplyv na vaše oblečenie. Aby ste predišli zbytočnému poškodeniu textílie, je potrebné najprv porozumieť symbolom bielenia uvedeným na štítkoch oblečenia. Tie označuje základný piktogram v tvare trojuholníka.

 1. Základný symbol bielenia v tvare prázdneho trojuholníka označuje povolené bielenie všetkými spôsobmi, a teda za použitia chlórových i nechlórových prostriedkov na bielenie.
 2. Piktogram bielenia „CL“ označuje materiály, ktoré je možné bieliť chlórom.
 3. Význam symbolu bielenia s dvomi čiarami zakazuje bielenie chlórovými prípravkami, a teda vyhradzuje možnosť použitia oxidačných, resp. bezchlórových bieliacich prostriedkov.
 4. Takto označený výrobok sa nesmie bieliť.
 5. Aj tento symbol bielenia zakazuje akékoľvek použitie bieliacich prostriedkov.

Symboly bielenia na oblečení

Znaky sušenia na štítkoch oblečenia

Správna starostlivosť o oblečenie síce začína praním, no pokračuje sušením. V dnešnej dobe je veľmi populárne používanie dobrého pomocníka v domácnosti menom sušička, no niektoré materiály sú príliš jemné a citlivé pre sušičku. Aj z tohto dôvodu by ste si mali zapamätať nasledujúce symboly sušenia a ich významy, aby ste pre nepozornosť nezničili svoje obľúbené kúsky práve pre použitie sušičky miesto obyčajného voľného sušenia na vzduchu. Základným piktogramom sušenia je štvorec.

 1. Štvorec s kruhom vo vnútri symbolizuje povolené sušenie bielizne v bubnovej sušičke. Čistý štvorec by špecifikoval sušenie na vzduchu.
 2. Jedna bodka vo vnútri základného symbolu sušenia povoľuje sušenie v bubnovej sušičke za použitia najšetrnejšieho programu pri nízkej teplote do 60 °C.
 3. Dve bodky v piktograme sušenia povoľujú sušenie v bubnovej sušičke pri bežnej teplote do 80 °C.
 4. Nakoniec tri bodky umožňujú sušenie odevov v bubnovej sušičke za vysokej teploty.
 5. Výrobok s týmto piktogramom sušenia nemožno sušiť v bubnovej práčke, pretože materiálu hrozí nenávratné poškodenie.
 6. Vodorovná čiara uprostred štvorca znamená, že textíliu môžete sušiť v rozprestretom stave. Je potrebné ju umiestniť na rovnú plochu. Za žiadnych okolností by ste takto označené látky nemali sušiť zavesené na šnúre.
 7. Tri vertikálne čiary v symbole sušenia značia, že odev možno sušiť odkvapkávaním na sušiacej šnúre na bielizeň.
 8. Význam symbolu napovedá, že oblečenie môžete sušiť zavesené na šnúre na bielizeň.
 9. Diagonálne pruhy v piktograme sušenia značia sušenie iba v tieni, pretože slnečné lúče by oblečeniu s týmto symbolom na ceduľke mohli uškodiť.
 10. Kombinácia diagonálnych pruhov a vodorovnej čiary symbolizuje sušenie materiálu v tieni v rozprestretom stave na rovnej ploche.
 11. Kombinácia týchto dvoch piktogramov sušenia značí sušenie v tieni odkvapkávaním.
 12. Ak sa na ceduľke oblečenia nachádza tento symbol, znamená to, že by ste ho mali vyvešať na šnúru na bielizeň, ale toto miesto musí byť v tieni.

Znaky sušenia na štítkoch oblečenia

Piktogramy žehlenia

Symbol žehličky na etikete oblečenia označuje spôsob, akým správne vyžehliť konkrétny kúsok odevu. Pomáha v ozrejmovaní maximálnej možnej teploty, ktorú možno počas žehlenia toho ktorého materiálu použiť, aby nedošlo k prepáleniu výrobku. Vo vnútri základného piktogramu žehlenia sa nachádzajú bodky, ktoré napovedajú, pri akej teplote je možné danú látku žehliť. Tieto bodky nájdete aj na vašej žehličke, a preto si symboly a ich významy nemusíte pamätať, stačí si overiť počet bodiek uvedených na štítku žehlenej látky. Jemné a najháklivejšie látky sa neodporúča žehliť. Iróniou je, že práve tieto sú niekedy náchylnejšie na krčenie.

 1. Základná ikona označujúca možnosť žehliť konkrétnu bielizeň.
 2. Jedna bodka vo vnútri symbolu žehlenia označuje žehlenie pri nízkej teplote do 110 °C. Ak je to možné, odporúča sa žehlenie bez použitia pary.
 3. Dve bodky v ikone žehličky povoľujú žehliť bielizeň pri stredne vysokej teplote do 150 °C.
 4. Tri bodky značia povolenie žehliť materiál za použitia vysokej, a teda maximálnej možnej teploty do 200 °C.
 5. Piktogram preškrtnutej žehličky zakazuje žehlenie výrobku, a teda ho symbolicky chráni pred poškodením.

Piktogramy žehlenia na oblečení

Otázky a odpovede – FAQ

Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Nezúfajte, pretože sme si pre vás v sekcii otázok a odpovedí pripravili zopár dodatočných zaujímavostí. Ak však ani tam nenachádzate potrebné informácie, neváhajte nám svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Vždy sa ich snažíme zodpovedať čo najskôr.

Ak neznášate žehlenie alebo naň nemáte skrátka čas, voľte oblečenie s vyšším podielom bavlny s prímesami polyesteru či elastanuRozhodne sa však vyhýbajte 100 % bavlneným výrobkom, ktoré sa veľmi ľahko krčia.

Studená voda je zväčša využívaná na pranie fľakov od krvi či potu, pretože za použitia horúcej vody sa tieto nečistoty dostanú ešte hlbšie do tkanín oblečenia. Naopak, horúca voda má pri praní dezinfekčné schopnosti. To znamená, že pomáha zneškodniť baktérie na uterákoch a posteľnej bielizni. Niektoré citlivé materiály však dokáže horúca voda natrvalo poškodiť a zdeformovať.

V prvom rade sa odporúča ich očistiť od všetkej nahromadenej špiny, ktorá by mohla poškodiť práčku. Aj tu si treba dávať pozor na to, aby ste neprali biele, resp. bledé tenisky s čiernymi. Tenisky potom perieme na 30 °C za použitia pracieho gélu, nie pracieho prášku, pretože ten by mohol na teniskách zanechať nežiaduce škvrny.

Ďalšie články z kategórie Práčky

Vaše hodnotenie:
(91.8%)

Komentáre
Bára 06.Mar.2023

robím chybu, že etikety hneď po príchode domov z oblečenia odstrihnem. potom neviem, na akej teplote mám daný odev prať alebo, či ho môžem žehliť či dať sušiť do sušičky bielizne. potom sa vždy orientujem podľa materiálu a tak nejako pocitovo. takže vďaka za tento článok. :-)

Odpovedať