Najčastejšie poruchy kávovarov

Najčastejšie poruchy a chybové kódy kávovarov DeLonghi, Philips, Krups, Dolce Gusto a Jura

Tekutý dodávač energie, alebo jednoducho káva, je súčasťou každodenného života nejedného človeka. Počas pandémie boli milovníci kávy odkázaní na prípravu domácej kofeínovej dávky. Množstvo ľudí si v tom čase zaobstaralo kávovary rôznych značiek, veľkostí a úrovní zložitosti obsluhy, a oddali sa novému trendu zhotovovania lahodných kávových nápojov v pohodlí domova.

Publikované: 06.04.2023
Aktualizované: 06.04.2023
Obsah článku:

Avšak, ako každý iný spotrebič, aj kávovar sa môže časom pokaziť, a preto je dôležité, aby ste porozumeli signálom, ktoré sa vám snaží odkomunikovať. Zlatým pravidlom je vždy si uchovať výrobcom priložený manuál, ktorý v takýchto situáciách slúži ako rýchla záchrana. Každý kávovar je iný, a preto si vyžaduje individuálny prístup popísaný výrobcom v spomínanom návode. Práve poruchám a chybovým kódom je v nich zväčša venovaná najdlhšia kapitola. V najbližších odsekoch vám zhrnieme najčastejšie poruchy kávovarov, ale tiež chybové kódy kávovarov a ich signalizáciu v závislosti od značky, resp. typu stroja.

Kávovar netlačí vodu, uniká z neho voda, je hlučný

Niekedy sa môže zdať, že sa poruche spotrebiča nevyhnete ani vtedy, keď ho používate zriedkavo, ale ani v prípade, že beží vo vašej domácnosti pravidelne každý deň. Zlatá stredná cesta v súvislosti so životnosťou a plnou funkčnosťou kávovarov taktiež neexistuje, a práve preto by ste si mali dať záležať najmä na pravidelnej údržbe. Slúži totiž ako prevencia pred častými poruchami.

Kávovar sa nezapína

V prípade, že sa váš kávovar nezapína, pravdepodobne pôjde o poruchu súvisiacu s elektrinou. Oplatí sa preto skontrolovať zdroj privádzanej elektrickej energie, čiže poistku, zásuvku, kábel elektrickej zástrčky kávovaru, ale taktiež samotnú zástrčku. Všetky tieto súčiastky spoločne pracujú na riadnej funkčnosti vášho spotrebiča. Skontrolujte, či nedošlo k viditeľnému opotrebovaniu kábla formou zalomenia, potrhania či iného poškodenia, ktoré bráni v prevádzke stroja.

Ak by porucha súvisela s nefunkčnou zásuvkou, zistíte to jednoduchým testom zapojenia spotrebiča do inej zásuvky. V prípade, že sa kávovar bez problémov zapne, viete, že problém je s pôvodnou zásuvkou, a nie so samotným kávovarom. K poruche elektrickej siete v domácnosti odporúčame privolať odborníka, aby ste sa vyhli väčším neželaným problémom.

Najčastejšie poruchy kávovarov

Kávovar sa nezahrieva

Ak sa váš kávovar nezahrieva, najdôležitejšie je v prvom rade skontrolovať ohrevné teleso, ktoré má na starosti celý ohrevný systém kávovaru. Avšak táto súčiastka má i ďalšie komponenty, ktoré podporujú jej funkciu. Menovite je to termostat a tepelná poistka. Kým ohrevné teleso produkuje potrebné teplo, termostat reguluje, ako často sa samotné teleso zapne a vypne. Pokiaľ je teda chyba v ktoromkoľvek z týchto komponentov, ohrev stroja nebude fungovať správne. V prípade poruchy ohrevného telesa kávovaru je nutná okamžitá výmena súčiastky. To isté platí aj pre tepelné poistky. Na druhej strane však chybu termostatu možno odstrániť resetovaním pomocou jedného tlačidla nachádzajúceho sa na tejto súčiastke kávovaru.

Kávovar má slabý alebo nemá žiadny prietok vody

S touto častou poruchou kávovarov prirodzene súvisí vodný okruh spotrebiča. Voda je podstatnou súčasťou prípravy dobrej kávy, a preto je dôležité, aby všetky súčiastky vykonávali svoju funkciu účinne a efektívne. Ak cez kávovar neprúdi voda, alebo prúdi len veľmi slabučko, mali by ste skontrolovať, či vôbec do stroja nejaká voda priteká.

Dôležité je uistiť sa, či nedošlo k poškodeniu vodných ventilov, prípadne či sa niektorá súčiastka zodpovedná za distribúciu vody nezaniesla vodným kameňom. Najčastejšou príčinou porúch prietoku vody v kávovaroch zvykne byť práve nahromadený vodný kameň v niektorej časti spotrebiča. Vodný kameň sa zväčša vyskytuje v blízkosti tých častí kávovaru, ktoré počas prevádzky dosahujú vyššiu teplotu. Aby ste predišli tejto častej poruche, odporúča sa kávovar pravidelne čistiť a odvápňovať. Väčšina kávovarov disponuje tlačidlom, resp. funkciou, ktorá celý proces čistenia vykoná s vašou minimálnou pomocou.

Z kávovaru uniká voda

Uniká z vášho kávovaru voda? Pravdepodobne pôjde o poškodenie zásobníka na vodu, hadičiek vedúcich vodu vo vnútri kávovaru alebo ich spojníc. Na vine však môže byť aj odtok. Práve upchatie alebo prasknutie niektorej z týchto súčiastok kávovaru môže spôsobiť, že sa voda nahromadí tam, kde nemá, pričom následne dochádza k neželanému úniku vody zo spotrebiča. V prípade zisteného poškodenia vyššie spomenutých komponentov je nutná ich okamžitá výmena, aby sa predišlo ďalším poruchám iných častí stroja. Ak ide „len“ o upchatie, je potrebné ihneď vykonať dôkladné prečistenie príslušnej súčiastky kávovaru.

Z kávovaru uniká voda

V parnej dýze nie je tlak

Často dochádza u kávovarov k problému, že v parných dýzach chýba potrebný tlak. Poruchu zväčša zapríčiňuje zablokovanie týchto častí kávovaru. Aby ste sa problému zbavili, riadne prečistite problematickú súčiastku, no tiež preventívne zaraďte jej pravidelné čistenie do svojho rozvrhu, ak tak nerobíte, a to po každom použití kávovaru.

Hlučné čerpadlo kávovaru

Veľký hluk, ktorý vydáva čerpadlo kávovaru, môže mať na svedomí chýbajúca voda v nádrži, čo spôsobuje, že čerpadlo ťahá len vzduch, a teda by to vysvetľovalo nadmernú hlučnosť. V prípade, že ste vodu kávovaru dodali, no predsa čerpadlo neutícha, problém môže byť s hrúbkou namletia kávových zŕn. Zvoľte preto jemnejšie mletie kávových zŕn. Ak hlučná porucha kávovaru pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis.

Detekcia kávy v zásobníku na kávu zlyhala

Kávovar hlási, že v zásobníku na kávu nenachádza žiadnu kávu, no vy viete, že ste ju tam pred pár sekundami dávali? Príčina sa s veľkou pravdepodobnosťou skrýva za stavom, v akom ste kávové zrná do kávovaru vložili. Navlhnuté kávové zrnká totiž kávovar neprijme. Kávové zrná teda zatiaľ vyberte a nechajte ich riadne vysušiť predtým, ako ich opätovne vložíte do kávovaru.

Práve kvôli tejto častej poruche by ste sa mali zamyslieť nad tým, kde skladujete kávové bôby. Vlhkosť môžu totiž kávové bôby nadobudnúť v prípade, že ich skladujete v chladničke alebo v mrazničke. Odporúča sa ich uchovávať vo vzduchotesných obaloch, kde sa uchováva potrebná suchosť. Tieto obaly s kávou by ste potom mali uskladniť na miestach, ktoré nie sú vystavené svetlu a vysokým teplotám.

Kávovar nádoba na kávu

Mlynček na kávu je zapnutý, no nedochádza k mletiu kávy

Ak sa snažíte zomlieť kávu, no k tomuto úkonu z nejakého dôvodu nedochádza, pravdepodobne ste nastavili stupeň mletia na príliš jemné, čo spôsobuje, že sa nože mlynčeka v kávovare navzájom dotýkajú, a teda nedochádza k spracovaniu samotnej kávy. Poruchy sa zbavíte jednoduchým nastavením mlynčeka na hrubší stupeň mletia. Ak sa ani tak nič nestane, problém bude vážnejší, a je preto potrebné kontaktovať servis.

Chybové kódy a signalizácia chýb jednotlivých značiek kávovarov

Každý výrobca spotrebičov má svojský prístup k systému chybových kódov. Inak tomu nie je ani v prípade kávovarov, pri ktorých signalizácia často závisí od displeja, resp. či ním vôbec disponujú a ako veľmi sú tieto panely prepracované. Mnoho závisí aj od typu samotného kávovaru, pretože napríklad taký kapsulový kávovar neobsahuje všetky súčiastky, ktoré má poloautomatický kávovar. To v skratke znamená, že kávovar na kapsuly nemá všetky poruchy a chybové kódy totožné s poloautomatickými kávovarmi.

V prípade chybových kódov a signalizácií sú kapsulové kávovary zväčša odkázané na systém hlásenia chýb, ale i podávania správ o procesných úkonoch prostredníctvom LED diód. Niektoré však disponujú malým displejom, na ktorom sa zobrazia chybové kódy, ktorých vysvetlenie si môžete vyhľadať v príslušnom návode k spotrebiču. Samozrejme, za predpokladu, že ste si ho starostlivo odložili.

Čím je kávovar prepracovanejší, tým precíznejšie informuje o určitej poruche. Automatické a poloautomatické kávovary signalizujú poruchu prostredníctvom displeja, na ktorom sa zobrazia príslušné ikonky alebo kódy, ktoré majú svoje vysvetlenie i riešenie. Niektoré spotrebiče zase pracujú formou upozornenia na poruchu kávovaru pomocou celých slovných spojení vypísaných na displeji stroja.

Chybové kódy kávovarov Philips

Kávovary značky Philips a Saeco majú podobnú signalizáciu porúch kávovarov a chybové kódy, a to najmä kvôli tomu, že ešte v roku 2009 došlo k odkúpeniu talianskej spoločnosti Saeco známou firmou Philips. Novšie modely automatických kávovarov oboch značiek už upozorňujú na poruchy zobrazením číselných kódov, ale i varovných piktogramov na displeji. Tak je možné ľahšie pochopiť, či má kávovar prázdny zásobník na vodu, chýbajúce kávové bôby v násypke na kávu, alebo prístroj zaregistroval vzduch tam, kde by sa nemal vyskytovať.

Niektoré modely týchto kávovarov využívajú varovnú ikonku montážneho kľúča s príslušným chybovým kódom, na základe ktorého je v manuáli možné nájsť príčinu poruchy a jej prípadné riešenie. Na displeji vášho kávovaru Philips alebo kávovaru Saeco sa môžu zobraziť nasledujúce chybové kódy.

 • 01 – násypka na kávu je upchaná samotnou kávou alebo iným objektom. Potrebné je čím skôr prekážku odstrániť a kávovú násypku pred opätovným použitím vyčistiť.
 • 02 – chybný kód kávovaru Philips, resp. Saeco signalizuje, že samotný stroj nedokáže identifikovať problém, no i napriek tomu k detekcii istej poruchy spotrebiča došlo. V tomto prípade je lepšie sa obrátiť na výrobcu alebo autorizovaný servis.
 • 03 – kávovar zaregistroval nepremazanú varnú zostavu alebo je varná jednotka kávovaru nadmerne znečistená. Poruchu varnej jednotky kávovaru Philips/Saeco vyriešite jej prepláchnutím pod tečúcou vodou, vysušením a následným namazaním.
 • 04 – ak ste sa stretli s chybovým kódom 03, možno vám neskôr kávovar zobrazil aj číselný kód 04 signalizujúci nesprávne osadenú varnú jednotku. K tejto chybe mohlo dôjsť po jej čistení a opätovnom osadení, pri ktorom ste nezačuli zacvaknutie, ktoré napovedá, že došlo k správnemu osadeniu. Kávovar najprv vypnite a následne sa pokúste o opätovné osadenie varnej zostavy kávovaru.
 • 05 – tento chybový kód kávovarov Philips/Saeco napovedá, že mohlo dôjsť jednak k zavzdušneniu vodného okruhu stroja, alebo váš kávovar zaregistroval kávové zrná pod zásobníkom na vodu.
 • 11/19 – oba číselné chybové kódy kávovaru sú príznačné pre zimné obdobie, kedy pri sťahovaní stroja vyžaduje kávovar istý čas, najlepšie aspoň 30 minút, na to, aby sa dokázal prispôsobiť izbovej teplote po preprave v chlade.
 • 14 – tento chybový kód značí, že kávovar potrebuje aspoň 30 minút na vychladnutie po nadmernom prehriatí. Kávovar vypnite a nechajte ho „vydýchnuť“.

Chybové kódy kávovarov Philips

Signalizácia porúch kávovarov DeLonghi

Niektoré modely kávovarov DeLonghi využívajú slovné pokyny zobrazované na displeji stroja, na základe ktorých dokážete priamo vyriešiť poruchu bez toho, aby ste museli identifikovať chybové kódy prostredníctvom návodu na použitie.

 • Doplniť nádrž na vodu – kávovar DeLonghi vám týmto pokynom hlási, že došlo k identifikácii nízkej hladiny vody v zásobníku na vodu, alebo je samotný zásobník nesprávne osadený. Obe tieto skutočnosti najprv overte, aby ste chybu mohli príslušne napraviť.
 • Káva namletá príliš najemno, Nastavte mlynček – kávovar naznačuje, že je káva príliš jemná, a teda aj počas prípravy nápoja dochádza k pomalému vydávaniu kávy. Tento problém je možné napraviť jednoduchým potočením otočného tlačidla na nastavenie mletia, a to jedným kliknutím v smere hodinových ručičiek. Následný efekt tejto nápravy je identifikovateľný až po príprave minimálne 2 káv. Ak problém neustáva, otáčajte tlačidlom postupne o ďalšie kliknutia, kým nedôjde k jeho eliminácii.
 • Zasunúť výlevku vody – pokynom kávovar DeLonghi signalizuje, že nedošlo k zasunutiu výlevky na vodu, alebo je táto súčiastka nesprávne zasunutá. Skontrolujte jej stav a osaďte ju správnym spôsobom, aby ste odstránili signalizovanú poruchu.
 • Vyprázdniť nádobu s kávovými zvyškami – mnohokrát sa stane, že na tento potrebný úkon zabudnete, a teda vám ho sám kávovar pripomenie v momente, ako dôjde k detekcii preplnenia tejto nádoby alebo v prípade, že už viac ako 3 dni ste nepoužili kávovar na prípravu kávového nápoja. Tento pokyn je skôr ponímaný ako pripomienka pre dodržiavanie potrebnej hygieny zariadenia.
 • Vložiť nádobu na kávové usadeniny – ak ste po vyššie spomenutom pokyne vyprázdňovali nádobu na kávové zvyšky, no zabudli ste ju vrátiť na miesto, alebo ste ju osadili nesprávne, kávovar DeLonghi vás na to patrične upozorní.
 • Vložiť zásobník na mlieko – mnohokrát sa stane, že pri rannej príprave kávového nápoja s mliekom človek zabudne na zásobník na mlieko, no mnoho modelov kávovarov DeLonghi vás na túto chybu rozhodne upozorní.
 • Odvápniť – po istom čase dochádza aj v prípade kávovarov k nahromadeniu vodného kameňa, ktorý je nutné čím skôr odstrániť, aby sa predišlo neželanému poškodeniu stroja. Ak túto činnosť nevykonávate pravidelne, kávovar vás týmto pokynom určite napomenie.
 • Nasypať mletú kávu – touto poruchou kávovar DeLonghi môže značiť dve chyby. Buď ste zvolili funkciu „mletá káva“ bez nasypania mletej kávy do zásobníka na kávu, alebo došlo k upchatiu kávovej násypky, a teda je potrebné túto prekážku v lieviku čím skôr odstrániť. Na tento úkon použite plastový nožík.
 • Znížiť dávku kávy – chyba signalizuje, že došlo k použitiu nadmerného množstva kávy. Buď teda redukujte množstvo vopred namletej kávy a znovu sa pokúste o prípravu kávy, alebo zvoľte jemnejšiu verziu kávy.
 • Naplniť zásobník na mletú kávu – hlásenie signalizuje, že došlo k upchatiu zásobníka na kávu, pričom je potrebné ho vyprázdniť a uvoľniť zásobník pomocou plastového noža. Tiež však môže kávovar naznačovať, že došlo k úplnému vyprázdneniu zásobníka, a je potrebné ho opätovne naplniť.
 • Zasunúť vylúhovaciu jednotku – kávovar signalizuje, že pri pravidelnej údržbe nedošlo k navráteniu vylúhovacej jednotky na pôvodné miesto. Čím skôr tak urobte.
 • Zavrieť dvierka – aby mohol kávovar plnohodnotne pracovať, servisné dvierka musia byť uzavreté.
 • Všeobecná výstraha! – toto hlásenie upozorňuje na nadmerné znečistenie vnútra spotrebiča. Je preto nutné vykonať údržbu stroja a riadne ho vyčistiť. Ak sa správa o poruche stále zobrazuje, kontaktujte zákaznícky servis.
 • Použiť tlačidlo CLEAN – toto hlásenie sa zväčša na displejoch kávovarov DeLonghi objavuje po príprave mliečneho nápoja. Stroj pomocou neho vyžaduje potrebné prečistenie, aby nedošlo k zanechaniu a následnému pokazeniu mliečnych zvyškov vo vnútri stroja, resp. v mliečnych dýzach. To by mohlo ovplyvniť chuť a kvalitu ďalšieho mliečneho nápoja. Po tomto poruchovom hlásení teda stlačte tlačidlo CLEAN a podržte ho dovtedy, kým sa na displeji neobjaví ikonka značiaca priebeh čistiaceho procesu.

Pre kávovary DeLonghi sú charakteristické aj menšie poruchové signály, ktoré väčšinou súvisia s nesprávnym stupňom namletia kávových zŕn. Ak je káva namletá príliš najemno, kávovar signalizuje, že dochádza k pomalému alebo absolútne žiadnemu vytekaniu kávy zo stroja. Ak káva naopak vyteká rýchlo, káva bola namletá nahrubo. Hrubý stupeň namletia kávy je identifikovateľný aj neprimerane malou vrstvou peny na káve.

Kávovary DeLonghi sa stretávajú i s poruchou nevytekania kávy z príslušného ústia, čo napovedá, že došlo k upchatiu tejto súčiastky. Môže dochádzať aj k poruche, pri ktorej zo stroja vyteká miesto hotovej kávy len horúca voda. V tomto prípade ide o zablokovanie násypky, čo spôsobuje neschopnosť kávovaru distribuovať mletú kávu.

Chybové kódy kávovarov DeLonghi

Chybové kódy kávovarov Krups

Pre automatické kávovary značky Krups sú zväčša príznačné chybové kódy, ktoré sa zobrazia na displeji, a od vás sa už len očakáva, že nájdete správnu príčinu, a teda i riešenie, v priloženom manuáli. Ak ste si návod na použitie kúpeného kávovaru Krups neodložili, nezúfajte, pretože na webovej stránke samotného výrobcu možno nájsť návody k jednotlivým modelom domácich kávovarov. Zhrnutie najčastejších chybových kódov si môžete prezrieť v nasledujúcich riadkoch.

 • 01/02/03/04 – všetky tieto chybové kódy kávovaru Krups signalizujú, že došlo k disfunkcii distribútora. Po identifikácii tejto poruchy je často potrebná výmena príslušnej súčiastky.
 • 05 – zablokovaný vodný okruh ohlásený týmto chybovým kódom môže mať na svedomí niekoľko chybných súčiastok, a to napríklad vodomer, distribútor, čerpadlo kávovaru, mikrospínač, no tiež rozvádzač alebo jeho motor. V prípade takto signalizovanej poruchy je najlepšie kontaktovať zákaznícky servis.
 • 06 – chybový kód kávovaru Krups naznačuje, že došlo k samovoľnému úniku vody. Problém môže byť s distribútorom, ventilom čerpadla, termocievkou alebo s vedením vody vo vnútri stroja. Aj v tomto prípade sa odporúča kontaktovanie zákazníckeho servisu.
 • 07 – chybový kód značí, že došlo k zamknutiu kávového mlynčeka, pričom túto poruchu je väčšinou možné vyriešiť jednoduchým vyčistením príslušného komponentu. Ak však ani po prečistení mlynček kávovaru nefunguje správne, kontaktujte servis.
 • 09 – za týmto chybovým kódom hľadajte problém s vyhrievacím telesom alebo s inými komponentmi zodpovednými za ohrev vody potrebnej na prípravu kávového nápoja.
 • 10 – chybový kód signalizujúci poruchu v elektronike stroja. V tomto prípade je vhodné kontaktovať servis.
 • 12/13 – oba chybové kódy kávovaru Krups naznačujúci buď nadmerne znečistený stroj, alebo problém s niektorým zo spínačov.

Čo signalizuje kapsulový kávovar Dolce Gusto?

Cenovo efektívne kávovary Dolce Gusto sú výhodné nielen vďaka jednoduchej obsluhe a údržbe, ale aj rýchlej príprave širokej palety kávových nápojov. Nevýhodou je zložitejšia signalizácia porúch, ktoré stroj komunikuje prostredníctvom LED diód.

Blikajúca červená dióda napríklad značí, že stroj nie je ešte z nejakého dôvodu pripravený na použitie. Mnohokrát nejde o poruchu, ale skôr o podanie správy o tom, že kávovar potrebuje niekoľko sekúnd „oddychu“ po príprave predchádzajúceho nápoja, alebo sa potrebuje hneď po zapnutí nahriať, aby sa mohla následne rozsvietiť zelená dióda značiaca, že je kávovar pripravený na použitie.

Oranžová LED dióda na kávovaroch Dolce Gusto oznamuje, že nadišiel čas nutného odvápňovania. Tieto kapsulové kávovary dokážu na jedno odvápnenie, čiže v čase medzi posledným odvápňovaním a nasledujúcim potrebným prečistením, pripraviť približne 300 kávových nápojov. Blikajúca oranžová dióda znamená, že sa stroj nachádza v procese odvápňovania. Blikajúca modrá LED dióda vám zase naznačuje, že je potrebné pred prípravou kávy doplniť vodu do zásobníka, pretože stroj nemá z čoho čerpať vodu. Takto blikajúce svetielko modrej farby môže taktiež signalizovať nesprávne osadenie nádoby na vodu alebo problém s tesnením vodného ventilu.

Poruchu vážnejšieho charakteru vám stroj ohlási konštantne svietiacou červenou LED diódou. Môže to byť prehriatie zariadenia alebo nutnú potrebu prečistenia stroja na odstránenie nahromadeného vodného kameňa. Aj v prípade kávovarov Dolce Gusto je preto lepšie pravidelne prečistiť stroj ešte predtým, ako vás na to stihne upozorniť samotný spotrebič.

Dolce Gusto kávovar

Chybové kódy kávovarov Jura

Chybové kódy 1 a 2 zväčša značia, že termoblok kávovaru zlyhal v dosiahnutí požadovanej teploty, alebo sa mu nepodarilo z nejakého dôvodu správne nahriať. Príčinou tejto poruchy kávovaru Jura môže byť poškodený tepelný senzor, ktorému z tohto dôvodu nie je umožnené podať informáciu o dosiahnutí potrebnej teploty na prípravu kávového nápoja. Môže sa však stať, že niekedy kávovar chybový kód nezobrazí, no poškodenie tepelného senzora je identifikovateľné vďaka predĺženiu času potrebného na riadne zohriatie stroja.

Zložitosť poruchovej signalizácie kávovarov Jura potvrdzuje fakt, že chybové kódy 1 a 2 môžu značiť aj chybný alebo vybitý systém ochrany pred nadmernou teplotou. Tento mechanizmus funguje na princípe uzavretia poistky v momente, keď termoblok dosiahne maximálnu teplotu. Porucha môže byť aj na samotnom termobloku, ktorý sa môže po čase zaniesť vodným kameňom, pričom táto nečistota spôsobí neschopnosť stroja dosiahnuť potrebnú teplotu. Tieto chybné kódy môžu signalizovať taktiež problém s hlavným panelom kávovaru Jura, ktorý nedokáže prijímať signály a informácie ohľadom dosiahnutia požadovanej teploty termobloku kávovaru.

Nasledujúce chybové kódy 3 a 4 značia, že došlo k zlyhaniu parného termobloku pri dosahovaní požadovanej teploty alebo došlo k prekročeniu maximálnej teploty. V tomto prípade problém nastal v tepelnom senzore parného termobloku alebo v ochrane pred nadmernou teplotou. Chybný môže byť i samotný termoblok pary. Poškodenie ktoréhokoľvek z vymenovaných komponentov značí nutnú výmenu príslušnej súčiastky.

Chybový kód 5 taktiež súvisí so zlyhaním v dosiahnutí požadovanej teploty, pričom zväčša ide o korodovaný termoblok alebo jeho zanesenie vodným kameňom, čo spôsobuje, že stroj nedokáže dosiahnuť potrebnú teplotu na prípravu kávy. Chyba môže byť aj v disfunkcii hlavného panela kávovaru Jura, ktorý nedokáže prijímať, a teda ani informovať o chybe pri dosahovaní požadovanej teploty počas prípravy kávového nápoja.

Zlyhanie keramického ventilu alebo distribútora vody značí chybový kód 6. Keramický ventil je zodpovedný za distribúciu vody do parného potrubia, dávkovača kávy, ale aj do potrubia s horúcou vodou. Táto časť kávovaru sa môže časom zaniesť nečistotami. Chybový kód 6 môže signalizovať i poškodenie mikrospínačov v dôsledku úniku vody vo vnútri kávovaru.

Chybový kód 7 sa na displeji kávovaru Jura objaví vtedy, keď z nejakého dôvodu došlo k znemožneniu aktivácie varnej jednotky, keramického ventilu alebo enkodéra. V prípade tejto poruchy je vhodné kontaktovať technika. Problém môže spôsobovať skorodovanie menovaných súčiastok alebo chyba v komunikácii medzi nimi, čo značí, že pôjde o zložitejšiu poruchu spotrebiča.

Ak po zapnutí stroja nedôjde k nahriatiu na požadovanú teplotu v dôsledku poškodenia varnej jednotky alebo pre zanesenie kontaktov ohrevného telesa nečistotami, kávovar vás na to upozorní chybovým kódom 9. Táto porucha si vyžaduje odborníka. To platí aj v prípade chybových kódov 10 až 14, ktoré upozorňujú na vážnejšie poškodenie týkajúce sa najmä elektrického vedenia a motora spotrebiča. Na príčinu tejto poruchy pravdepodobne neprídete sami, a preto je lepšie kontaktovať servis.

Kávovar Jura signalizuje zlyhanie krokového motora počas naštartovania ventilačného systému, ktorý má na starosti otvorenie ventilačných otvorov na vrchu kávovaru, za pomoci chybového kódu 15. Aby stroj fungoval, je potrebné poruchu eliminovať, pretože funkčnosť kávovaru závisí od plného otvorenia ventilačných otvorov.

Chybový kód 19 upozorňuje, že došlo k prehriatiu kávovaru Jura. Vypnite ho aspoň na 30 minút a následne sa pokúste o jeho opätovné nahriatie. Ak sa táto porucha neustále opakuje, obráťte sa na servisného technika, pretože váš kávovar môže byť vážnejšie poškodený.

Niektoré modely kávovarov Jura signalizujú poruchy vo vodnom okruhu zobrazením slovného hlásenia „Chyba vo vodnom okruhu“, pričom táto správa sa ukáže, keď dôjde k úniku vody vo vnútri stroja, alebo keď sa vo vodnom čerpadle kávovaru nahromadia usadeniny nečistôt, ktoré bránia čerpadlu v správnej funkcii. Poruchu môže spôsobiť aj upchatie niektorej z častí vodného okruhu kávovaru. Po tomto hlásení je potrebné okamžité prečistenie vodného okruhu.

Podobné hlásenie sa ukáže v prípade, že došlo k chybe zásobníka na zrnkovú kávu. Pravdepodobnou príčinou je opotrebovanie nožov mlynčeka, ktorých jedno nabrúsenie postačí na prípravu 3 000 až 6 000 šálok kávy. Je však možné, že kávovar Jura naznačuje potrebu vyčistiť mlynček, v ktorom sa mohli počas prípravy veľkého množstva kávových dávok nazbierať zvyšky zrnkovej kávy. Tie znižujú efektivitu práce mlynčeka, preto je potrebné pravidelne túto časť kávovaru čistiť. Ak používate kávové bôby s vyšším obsahom olejov, je potrebné sa povenovať čisteniu mlynčeka, no aj kávovaru ako celku, o niečo častejšie.

Chybové kódy kávovarov Jura

Praktické rady pre správnu starostlivosť o kávovar

Aby ste predišli vyššie spomenutým poruchám, je veľmi dôležité, aby ste sa o svoj kávovar ukážkovo starali. Spotrebiču tak doprajete dlhšiu životnosť a seba ukrátite o zbytočne vyhodené peniaze za opravu a výmenu súčiastok, ktorých poškodeniu je možné predísť pravidelne vykonávanou údržbou.

Po každom použití by ste mali vyliať nadbytočnú vodu zo zásobníka na vodu, aby ste predišli vzniku vodného kameňa. Taktiež by ste mali pravidelne vyprázdňovať odpadovú nádobu, pretože pripravovaná káva by mohla z dlhšie nechávaných zvyškov v odpadovej nádobe prebrať nepríjemné pachy a chute, čo vplýva na kvalitu pripravovaného kávového nápoja. Taktiež riadne kontrolujte stav mliečnych dýz, v ktorých môže veľmi ľahko zatuchnúť zostatkové mlieko.

Raz týždenne by ste mali určite venovať trochu času prečisteniu nádob na ingrediencie. Ak máte doma pákový kávovarzamerajte sa na prečistenie sparovacej hlavy. Jednoducho ju prepláchnite vlažnou vodou, aby sa v jej vnútri neusadili nečistoty, ktoré by mohli mať vplyv na kávu, ktorú si doma pripravujete.

Aspoň raz mesačne vykonajte hĺbkové odvápnenie kávovaru za pomoci potrebného prostriedku a vody vysokej teploty. Pokiaľ vo vašej domácnosti bojujete s tvrdou vodou, rozhodne sa oplatí v kávovare využiť vodný filter, ktorý funguje na báze automatického zmäkčenia vody pretekajúcej cez kávovar. Vyhnete sa tak neželanému vzniku a hromadeniu vodného kameňa vo vnútri spotrebiča.

Otázky a odpovede – FAQ

Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Nezúfajte, pretože sme si pre vás v sekcii otázok a odpovedí pripravili zopár dodatočných zaujímavostí ohľadom porúch kávovarov a ich údržby. Ak však ani tam nenachádzate potrebné informácie, neváhajte nám svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Vždy sa ich snažíme zodpovedať čo najskôr.

Klasické kávovary nízkej a strednej cenovej hladiny sa zväčša „dožívajú“ približne 5 rokov. Drahšie modely sú zostavené z kvalitnejších komponentov, a preto môže byť aj ich životnosť o niečo lepšia v porovnaní s lacnejšími strojmi. Životnosť kávovaru máte však v rukách aj vy. Práve preto by ste nemali zanedbávať pravidelné čistenie a údržbu svojho „miláčika“. Ten sa vám za dobrú starostlivosť odvďačí dlhšou životnosťou a efektívnosťou.

Starý kávovar je vhodné vymeniť za novší stroj vtedy, keď už je aj pre laika jasné, že oprava nemá cenu, resp. keď množstvo financií investovaných do opravy starého kávovaru vysoko prekračuje cenu úplne nového modelu. Ak neustále dochádza k opakovaným poruchám, ktoré bránia v efektívnom využívaní spotrebiča, a je potrebné investovať do nových súčiastok, je lepšie sa porozhliadnuť po novom kávovare.

Áno, samozrejme. Množstvo porúch menších a jednoduchších kávovarov je opraviteľných vďaka priloženému manuálu a chybovej signalizácii, ktorá napomáha k zisteniu chyby. Avšak profesionálne veľké kávovary sú zhotovené z viacerých komponentov komplikovanejšieho charakteru, ktoré si vyžadujú oko odborníka. Preto sa pri poruchách profesionálnych kávovarov odporúča volať servisného technika, aby sa predišlo ešte väčšiemu problému.

Ďalšie články z kategórie Kávovary

Vaše hodnotenie:
(86.4%)