Kompostér do bytu

Kompostér do bytu – elektrický kompostér, vermikompostér do domácnosti. Ako správne kompostovať?

Problematika znečistenia životného prostredia nadmerným množstvom odpadu sa každým rokom stáva aktuálnejšou a vážnejšou témou. Existuje množstvo spôsobov, ktorými dokáže bežný človek prispieť k lepšiemu zajtrajšku v súvislosti s redukciou odpadu vyvážaného na komunálne skládky. Medzi tieto opatrenia patrí i kompostovanie. Vedeli ste, že 40 až 60 % komunálneho odpadu tvorí bioodpad, ktorý často nazývame aj kuchynským odpadom?

Publikované: 24.03.2023
Aktualizované: 24.03.2023
Obsah článku:

Kompostovanie je metóda, vďaka ktorej zabijete dve muchy jednou ranou. Jednak znížite množstvo odpadu vo svojej domácnosti a dáte druhú šancu výživným látkam nachádzajúcim sa v organickom odpade, no tiež sa výsledkom kompostovania v podobe prírodného hnojiva odvďačíte prírode za jej neustále sprostredkovanie sily a regenerácie, a dopomôžete jej ďalšej prosperite. V nasledujúcich odsekoch objasníme zmysel a využitie kompostu, no tiež spôsoby, akými je možné k tejto nápomocnej činnosti pristúpiť, ak bývate v byte.

Využitie kompostu v domácnosti

Výhody kompostovania boli známe už našim predkom, pričom táto činnosť ostáva zaužívaná v množstve domácností na dedinách, kde je triedenie bioodpadu od toho komunálneho prirodzenou súčasťou života prevažnej časti obyvateľstva. Možno je to aj tým, že v niektorých dedinách neodnášajú komunálny odpad každý týždeň ako je zvykom v mestách, a teda sa obyvatelia musia vo vlastnom záujme postarať o to, aby im odpadkový kôš nezapáchal, no tiež aby sa v ňom nevytváralo ideálne prostredie pre vznik škodlivých baktérií.

Kompost je vo svojej podstate zmes bohatá na výživné látky, ktorá vzniká rozkladom nahromadených organických potravín, pričom výsledné vlastnosti tejto zmesi z nej robia substrát vhodný ako prírodné hnojivo. Pri kompostovaní hrá veľkú rolu správna teplota, vlhkosť a materiály, ktoré spoločne vytvárajú prostredie vhodné pre špecifické baktérie, hmyz a plesne urýchľujúce proces spracovania kuchynských zvyškov do výsledného kompostu.

Vzniknuté kompostové hnojivo je veľmi výhodným riešením pre tých, ktorí preferujú použitie hnojív bez pridanej chémie. Je to najnaturálnejší spôsob, akým zaopatriť pôde zdravú budúcnosť navrátením živín do zeme po tom, ako ich spotrebovali pestované rastliny a plodiny. Kompost je tiež najlepším základom, aký rastlinám môžete ponúknuť, pretože jeho pozitívny efekt na pôdu vo forme potrebných minerálov a živín zvyšujúcich úrodnosť zeme sa odrazí na budúcnosti pestovaných rastlín.

Ak aj rastlinky či izbové kvety, ktoré by tieto živiny využili, nepestujete, kompostovanie môžete zaviesť do svojho každodenného života už len z toho dôvodu, aby ste spravili všetko pre zredukovanie komunálneho odpadu, a tým pádom i škodlivých emisií.

Špecifickejšie využitie kompostu sa líši v závislosti od jeho veku, resp. od jeho vyzretia. Surovým kompostom nazývame zväčša ten 2- až 6-mesačný, ktorý je z dôvodu stále prebiehajúceho procesu rozkladu využiteľný ako mulč okolo porastov. Kompost je v tomto veku príliš silný, a preto sa neodporúča jeho kombinácia s mladými priesadami, ktoré by mohol spáliť, a teda trvale zničiť. Naopak, vyzretý kompost vo vekovom rozmedzí 6 až 12 mesiacov môžete po preosiatí využiť nielen na priesady, ale aj na prihnojenie kvetov, zeleniny, trávnatých porastov a inej vegetácie, ktorá živiny z prírodného hnojiva ocení.

Domáci kompost

Správne zloženie kompostu

Aj kompostovanie má svoje pravidlá, pretože ide o tvorbu čo najkvalitnejšieho a najvýživnejšieho prírodného hnojiva. V komposte by mali podstatne prevažovať hnedé zložky nad zelenými. V najlepšom prípade by mali byť v pomere 3 : 1. Čo to znamená v praxi?

Hnedé zložky kompostu sú tie suché, medzi ktoré sa zaraďujú konáriky, piliny, suché časti rastlín a lístie, no tiež vajíčkové škrupiny, kartónové kusy a vreckovky. Tieto suché, resp. hnedé „ingrediencie“ pridávajú kompostu potrebný uhlík. Zelené, tiež nazývané mokré zložky sú zväčša obsiahnuté v zelených častiach rastlín, vo zvyškoch zeleniny a ovocia, a v ich šupkách. Tieto materiály dodávajú kompostu dusík.

Možnosti kompostovania – elektrický kompostér, vermikompostér

Mnohí si kompostovanie spájajú so záhradou, pretože práve pre šťastlivcov, ktorí disponujú takýmto pozemkom navyše, je zaobstaranie vhodného umiestnenia zjednodušené. V prípade záhradného kompostovania je dôležité, aby na hromadu organického odpadu nesvietilo neustále slnko a aby nenadobúdalo nadmernú vlhkosť, ktorá by mohla znížiť jeho kvalitu. Záhradný kompost je potom prirodzene zveľaďovaný hmyzom a vzniknutými baktériami, ktoré urýchľujú prirodzene prebiehajúce procesy rozkladu a premeny odpadu na využiteľný substrát. Treba poznamenať, že je to aj najlacnejší spôsob kompostovania.

Ak bývate v byte, a nemáte ani záhradku, komunitné kompostovanie je pre vás vhodným riešením. Samozrejme, za predpokladu, že vaša bytovka alebo mestská štvrť takouto možnosťou disponuje. Komunitné kompostovanie si vyžaduje správcov, ktorí dohliadajú na stav kompostu, starajú sa oň, premiešavajú ho, prípadne mu dodávajú potrebné živiny, ako je napríklad voda počas leta, aby kompost prosperoval.

Tento variant je cenovo nenáročný, no nesie so sebou mnoho stanovených zásad ohľadom odpadu, ktorým je možné na kompostovisko prispieť. Tie si určujú komunity samy. Obmedzenia sa zavádzajú najmä z dôvodu umiestnenia kompostu v blízkosti obytných zón. To spôsobuje, že z komunálneho odpadu neubúda až také prevratné množstvo kompostovateľného odpadu ako by si jeden predstavoval.

Moderná doba prináša moderné riešenia. Inak to nie je ani pri kompostovaní. Elektrický kompostér funguje na princípe naštepených baktérií nachádzajúcich sa priamo v zariadení, ktoré majú za úlohu rozložiť potravinový odpad v priebehu 24 hodín. Takýto stroj disponuje kapacitou 5 kilogramov, avšak nevýhodou je jeho finančná náročnosť v súvislosti s nonstop napojením na elektrickú sieť a odpadovú kanalizáciu.

Práve z dôvodu kapacity, ale i finančných nárokov sa elektrický kompostér hodí skôr do reštaurácií a prevádzok s verejným stravovaním, kde je jednoduché naplniť dennú kvótu zariadenia, a to aj vďaka schopnosti stroja spracovať varený potravinový odpad. Aby bolo vzniknuté hnojivo použiteľné, musí byť niekoľko týždňov skladované, a teda si vyžaduje ďalšiu manipuláciu, ktorá môže byť náročná na priestory a ďalšie financie.

Do bytu vhodnejšie zariadenie je recyklátor FoodCycler, ktorý dokáže spracovať akýkoľvek odpad v priebehu 6 hodín, pričom týmto procesom vznikne ihneď využiteľný kompost bez patogénov. Zariadenie je jednak cenovo dostupné, ale aj nenáročné na obsluhu a priestor, čím sa zavďačí nejednému obyvateľovi bytovky. Treba si uvedomiť, že hnojivo, resp. kompost bez prítomných baktérií nedisponuje takými schopnosťami a účinkami ako hnojivo vzniknuté riadnym kompostovaním. Veľkou výhodou je však sterilný rozklad organického odpadu bez zápachu a nadmerného hluku.

Vermikompostér

Vermikompostér ako najlepší spôsob bytového kompostovania

Vermikompostér je dôkazom, že v byte môže vzniknúť kompost rovnakých kvalít ako v záhrade. Postačí vám na to veľmi dizajnový a do bytu vhodný vermikompostér a špeciálne domáce zvieratká – kalifornské dážďovky, ktoré sa starajú o rozklad organického odpadu. Princíp je jednoduchý. Vermikompostér v podstate vyzerá ako plastová taburetka na nožičkách. Skladá sa z niekoľkých častí, pričom vrch je uzatvárateľný vekom.

Do prostrednej časti stačí natrhať kúsky novín alebo krabičku od vajec, čo slúži ako základ pre násadu dážďoviek. Ideálne je hneď nasadiť aspoň 2 000 až 3 000 dážďoviek, čo je cca 2,5 kilogramov týchto malých, pre kompostovanie prospešných zvieratiek. Následne môžete pridávať bioodpad. Ako základ možno použiť i lístie, zoschnuté časti izbových rastlín alebo zeminu. Základ vermikompostéra pôsobí ako miesto, kde sa môžu dážďovky schovať, kým im nedoprajete väčšiu vrstvu organického odpadu.

Dolné poschodie vermikompostéra ostáva prázdne, pretože slúži ako nádoba na zachytávanie prebytočnej vlhkosti. Aj tento vznikajúci produkt má svoje využitie. Nazýva sa „kompostovací čaj“ a po zriedení čistou vodou v pomere 1 : 1 alebo 1 : 2 ním možno zalievať kvety.

Po zaplnení prostredného poschodia pridajte ďalšie. Samotné dážďovky nemusíte do pridaného poschodia vlastnoručne prekladať. Na dne každého ďalšieho poschodia sa totižto nachádzajú diery určené na preliezanie dážďoviek pomedzi jednotlivé, pre ne určené poschodia. Napadla vám otázka, prečo práve kalifornské dážďovky? Odpoveď je jednoduchá. Tento druh dážďoviek je špecifický svojou rýchlosťou. Jednak pri rozmnožovaní, ale tiež pri spracovaní odpadu, čo je pre kompostovanie viac než potrebné.

Do vermikompostéra je vhodné hádzať zvyšky zeleniny, ovocia, šupky z týchto plodín, bytové kvety, suché listy, kávovú usadeninu, ale i menšie kusy kartónu. Neodporúča sa doň vhadzovať mastné a slané odpady. Zapamätajte si tiež, že väčšie kusy bioodpadu je potrebné zredukovať na menšie kúsky, aby sa dážďovkám odpad lepšie spracovával. Tie totiž organický odpad zožerú a pretvoria ho na hnojivo. Bioodpad teda slúži ako potrava pre dážďovky, ale tiež ako stavebný materiál pre tvorbu bytového kompostu.

Správna starostlivosť o dážďovky

Nevýhodou vermikompostovania je nutná pravidelná a dôkladná starostlivosť o živé tvory, a teda o spomínané kalifornské dážďovky, ktoré si ako pomocníkov do zariadenia nasťahujete. Sú citlivé na teplotu, a preto by ste mali myslieť na to, aby sa váš vermikompostér nachádzal v prostredí s priemernou teplotou 20 °C. Ak bude dážďovkám príliš chladno, mohli by zmrznúť. Ak im bude príliš teplo, môžu vyschnúť.

Z hľadiska možného šírenia zápachu sa  vhodným kandidátom na umiestnenie vermikompostérarozhodne stáva balkón. Avšak môžete ho umiestniť aj na tmavšom, chladnejšom mieste vo vnútri bytu, kde bude mať kompost dostatočný prísun vzduchu.

Čo sa týka stravy pre dážďovky, určite sa potešia čajovým a kávovým usadeninám, šupkám od zeleniny a ovocia, ohryzkom jabĺk, ale tiež zelenej vňatke a rozdrveným vajíčkovým škrupinám, ktoré následne dodávajú vznikajúcemu hnojivu potrebný vápnik. Neodporúča sa ich kŕmiť potravinami s výraznou chuťou, ako sú citrusové plody, zázvor a cibuľa. No tiež im nesadnú kosti, mäso, mliečne výrobky, mastné potraviny, olej, masť a iné tuky. Najlepšie je tiež dohliadať na množstvo dodávanej stravy. Nemali by ste im dávať raz príliš veľa potravy, a potom zase nedostatok. Hoci sa vraví, že tieto dážďovky dokážu regulovať svoje počty na základe množstva podávanej potravy.

Starostlivosť o dážďovky v kompostéri

Ako sa zbaviť alebo predísť zápachu vo vermikompostéri

Chcete vedieť, či sa o svoj vermikompostér príkladne staráte? Skontrolujte, či sa v ňom netvoria plesne, prípadne či okolo neho nelietajú mušky. Najlepšie je tiež použiť čuch a hľadať akékoľvek náznaky zápachu. Ak zápachy, plesne, mušky alebo bahnitú konzistenciu kompostu nezaregistrujete, váš vermikompostér je v dokonalom stave.

Pokiaľ by predsa len váš bytový kompostér prilákal mušky zápachom, ktorý sa šíri v dôsledku nadmernej vlhkosti, a teda i vznikom plesní, stačí do vermikompostéra pridať noviny alebo iný materiál schopný nasať nadbytočnú vlhkosť. Použiť môžete všetko od toaletného papiera cez krabičku od vajec až po papierové utierky.

Aby ste celému procesu, ktorý sa končí zápachom a príletom mušiek, predišli, pravidelne kontrolujte vlhkosť substrátu hmatom, a teda stisnutím hrudy kompostu v ruke. Ak touto jednoduchou a praktickou kontrolou zistíte, že je váš kompost v byte príliš suchý, navlhčite ho pomocou rozprašovača.

Pravidelné premiešavanie kompostu vám pomôže v kontrole stavu hnojiva, a teda i odvedenej práce vašich dážďoviek, no tiež týmto úkonom substrát prevzdušníte, čím sa tiež zmení distribúcia vlhkosti v jednotlivých vrstvách hnojiva. Tak eliminujete možnosť vzniku plesní v dôsledku nadmerného množstva vlhkosti nahromadeného v určitej časti kompostu.

Zima neznamená stop kompostovaniu

Vo vermikompostéri je dážďovkám v podstate jedno, či je leto alebo zima. Zmenu teploty, samozrejme, pociťujú, no prežitie dážďoviek a osud zimného kompostovania je plne vo vašich rukách. Ako sme vyššie uviedli, dážďovky sú zvyknuté na izbovú teplotu, preto by ste ich mali z balkóna nástupom zimy ihneď presťahovať do vnútorných priestorov bytu. Vermikompostér s dážďovkami sa odvďačí, ak ho uložíte na tmavšom, chladnejšom mieste s potrebným prísunom vzduchu.

Za žiadnych okolností by ste nemali vermikompostér umiestniť v blízkosti vyhrievacích telies, ktoré by mohli uškodiť nielen kompostu, ale i samotným dážďovkám a príjemnej vôni vášho príbytku. V zimnom období v bytoch často dochádza k produkcii suchého vzduchu, čo môže negatívne ovplyvniť dážďovky v podobe vyschnutia. Vlhkosť by ste im teda mali dodávať pravidelne vo forme vlhkej, resp. zelenej potravy. Počas zimy sa odporúča pravidelné prevzdušňovanie a kontrola vlhkosti kompostu premiešaním, a to aspoň dvakrát do týždňa.

Keďže je v bytoch vplyvom zapnutého kúrenia teplejšie, môže sa stať, že sa v blízkosti vermikompostéra objavia mušky. Predísť tomuto problému môžete pravidelnou kontrolou, no tiež vetraním pomocou pootvorenia veka vermikompostéra.

V zimnom období majú sezónu najmä citrusové plody a rôzne vianočné jedlá, ktoré však dážďovky neocenia. V súvislosti s citrusmi je prijateľné malé množstvo, pretože dodávajú kompostu potrebnú vlhkosť, no tiež majú výraznú chuť, ktorá dážďovkám nemusí byť po chuti. Preto prísun tohto druhu organického odpadu regulujte.

Vermikompostér na balkóne

Starostlivosť o vermikompostér

V prípade, že potrebujete z vermikompostéra odobrať kompost skôr ako stihnú dážďovky spracovať všetok pridaný bioodpad, stačí ho vysypať a prebrať. Existuje aj spôsob, ktorý nevyprodukuje nadmerný neporiadok, ktorý by ste po odobratí potrebného kompostu museli ešte upratovať. Jednoducho môžete odohnať dážďovky z vrstvy hotového substrátu vplyvom svetla. Nemajú ho totiž rady a prinúti ich zaliezť do útrob spodných vrstiev vermikompostéra, ktoré slúžia ako skrýša pre tieto prospešné zvieratká. Kým sa dážďovky schovávajú, vy môžete bezpečne odobrať potrebné množstvo hotového kompostu.

V prípade, že nepostrehnete nadmernú vlhkosť vášho substrátu a následne do vlhkého kompostu pridáte ďalšiu vrstvu bioodpadu, môže sa stať, že vo vašom vermikompostéri vznikne tzv. pavučinková pleseň. Tej sa môžete zbaviť odobratím plesňou postihnutej časti kompostu, alebo jednoduchým premiešaním kompostu. Práve z takýchto dôvodov je nutná pravidelná údržba bytového kompostéra formou premiešavania kompostu.

Ako vyrobiť kompostér do bytu

Pokiaľ nechcete vyhadzovať peniaze za dizajnové vermikompostéry a navyše sa aj starať o „hladné krky“ tisícok dážďoviek, vhodným riešením je zhotovenie vlastného bytového kompostéra. Postačia vám na to dve plastové nádoby, ktoré budú tesne priliehať. V jednej z nich je potrebné vyvŕtať sériu otvorov po okrajoch vrchnej časti. Tieto otvory slúžia na prúdenie vzduchu, ktorý je nutný na správny rozklad organického odpadu.

Otvory je potrebné vyvŕtať do tej istej nádoby aj v spodnej časti. Tieto dierky by mali byť rovnomerne rozložené, pretože budú slúžiť na odtekanie nadbytočnej vlhkosti do druhej plastovej nádoby. Odtečenú tekutinu je možné využiť ako tekuté hnojivo na zalievanie kvetov. Plastovú nádobu s otvormi vložte do nádoby bez otvorov, pričom na dno dierkovanej nádoby je potrebné ako základ nasypať určitú vrstvu zeminy. Na pôdu už len položiť nejaký sací materiál, ako sú noviny, kartón alebo piliny. Po pridaní rozložiteľného bioodpadu nezabudnite riadne uzavrieť nádobu príslušným vekom, aby proces rozkladu neprilákal mušky.

Otázky a odpovede – FAQ

Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Nezúfajte, pretože sme si pre vás v sekcii otázok a odpovedí pripravili niekoľko zaujímavých detailov ohľadom kompostovania v byte. Ak ani tam nenachádzate potrebné informácie, neváhajte nám svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Vždy sa ich snažíme zodpovedať čo najskôr.

Ak nechcete kompostovať, no ešte stále vám záleží na oddelení organického odpadu od bežného komunálneho odpadu, najlepšou voľbou je zakúpenie prevzdušneného kompostovacieho koša. Do neho je potrebné zakúpiť biologicky rozložiteľné kompostovateľné vrecko, ktoré zabezpečuje bioodpad pred nadmernou vlhkosťou, no tiež bráni v šírení zápachu. Vrecko po naplnení stačí potom vyhodiť do najbližšej hnedej nádoby určenej na odpadky organického charakteru.

Hlavnou príčinou môže byť prepĺňanie kompostéra, k čomu by nemalo nikdy dochádzať, pretože preplnený stav spustí domino efekt vo forme vzniku neželaných plesní, následnej produkcii zápachu, ktorý zase priláka mušky. Dážďovky v kompostéri dokážu denne spracovať 250 až 500 gramov organickej potravy. Dozrite teda na to, aby ste ich neprekrmovali.

Ak vo vašom bytovom kompostéri spozorujete malé množstvo plesne, postačí kompost jednoducho premiešať. Väčšie množstvo plesne však už dokáže narobiť šarapatu, a preto je potrebné postihnutú vrstvu kompostu čím skôr odstrániť, aby sa pleseň ďalej nešírila.

Dážďovky v kompostéri vraj dokážu regulovať svoje počty na základe množstva dodávanej potravy. Ak im dáte príliš veľa potravy, začnú sa rozmnožovať, aby ju zvládali spracúvať. Ak im dodáte málo potravy, ako to už v prípade vašej absencie z dôvodu dovolenky býva, svoje počty prirodzene zredukujú. No úplne bez prísunu potravy dokážu vydržať až 1 mesiac. V prípade, že z domu odchádzate na dlhšiu dobu, zverte svoj vermikompostér do opatery spoľahlivého človeka vo vašom okolí.

Ďalšie články z kategórie Domácnosť

Vaše hodnotenie:
(92.4%)