Ako resetovať umývačku riadu

Ako resetovať umývačku riadu Bosch, Whirlpool, Beko, Electrolux, Mora či Gorenje

Umývačky riadu nám výrazne uľahčujú prácu v domácnosti. Aj napriek ich prepracovanosti však nie vždy fungujú bezchybne. Po čase sa dokonca môže stať, že aj pri pravidelnej údržbe umývačka prestane pracovať ako má. Často za tým stoja len jednoduché poruchy, ktoré dokážete odstrániť bez pomoci opravára. Výhodou moderných umývačiek riadu je, že dokážu informovať používateľov o svojich chybách prostredníctvom chybových kódov na displeji.

Publikované: 21.04.2023
Aktualizované: 21.04.2023
Obsah článku:

Tie sme si už predstavili v článku Chybové kódy umývačiek. Niektoré poruchy však viete odstrániť ešte jednoduchšie, a to pomocou resetovania umývačky riadu. Ak neviete ako na to, v tomto článku sa dozviete všetky užitočné informácie o tom, kedy, ako a prečo treba resetovať umývačku riadu.

Kedy je dôvod na reštart?

Reštart umývačky riadu je v podstate prvým riešením problému. Prostredníctvom neho môžete určiť, či ide o drobnú poruchu, ktorá sa tým odstráni alebo o závažný problém, s ktorým si poradia až odborníci. Medzi najčastejšie poruchy, ktoré dokážete vyriešiť sami vďaka resetovaniu umývačky, patria:

 • nemožnosť spustenia umývačky,
 • nemožnosť spustenia programu,
 • porucha v priebehu spusteného programu,
 • zastavenie a zlyhanie aktuálneho programu,
 • umývačka nenapúšťa vodu,
 • v umývačke ostáva voda,
 • blikanie kontrolky alebo tlačidiel,
 • nefunkčnosť ovládacieho panela,
 • zobrazenie konkrétneho chybového kódu,
 • zmena odloženého štartu,
 • zaseknuté dvierka.

Ešte pred tým, ako prejdete na reštartovanie umývačky, uistite sa, či nemáte aktivovaný detský zámok/detskú poistku, režim spánku, odložený umývací cyklus, odistené dvierka, odpojený zdroj napájania alebo vypnutý prívod vody.

Kedy je dôvod na reštart umývačky riadu?

Kde sa nachádza resetovacie tlačidlo na umývačke riadu?

Umývačky riadu zvyčajne nemajú na ovládacom paneli žiadne špeciálne tlačidlo určené na resetovanie. Každý model umývačky však môžete väčšinou resetovať viacerými spôsobmi. Tie sa potom konkrétne odlišujú podľa výrobcu. Univerzálnym spôsobom resetovania umývačky je odpojenie od zdroja napájania a následné zapojenie. Ak je napevno pripojená k zdroju napájania alebo zástrčka nie je ľahko dostupná, vypnite ističe pre danú zásuvku a po jednej minúte ich opäť zapnite. Ďalším spôsobom je stlačenie viacerých tlačidiel naraz a ich podržanie. Výber tlačidiel, ktoré umožnia reštart, však závisí od konkrétneho modelu. Určite ich nájdete v návode na používanie.

Ako resetovať umývačku riadu

Reštart umývačky riadu je možné realizovať rôznymi spôsobmi, ktoré sa odvíjajú od typu, značky či modelu spotrebiča. V prípade, že dôjde k zastaveniu alebo nespusteniu umývacieho programu, vyskúšajte jednoduchý reštart. Ak jednoduchý reštart nefunguje alebo jednoducho nepomohol, je nutné vykonať tvrdý reštart. Ide o všeobecné postupy, ktoré si nižšie vysvetlíme. Keďže tieto postupy nemusia fungovať v každom prípade, predstavíme vám aj postupy na resetovanie umývačiek riadu obľúbených značiek, ako Whirlpool, Beko, Electrolux, Gorenje, Samsung, Siemens, Bosch a LG. 

Jednoduchý reštart

Väčšina umývačiek riadu ponúka možnosť jednoduchého reštartu pomocou dlhého stlačenia tlačidla zapnúť/vypnúť alebo súčasného stlačenia série tlačidiel. Spôsob prevedenia jednoduchého reštartu nájdete v návode na používanie. Vďaka tomuto procesu je možné znovu spustiť program alebo dostať umývačku do stavu správneho ukončenia programu (v prípade, že došlo k zaseknutiu programu alebo k nedostatočnému vypusteniu vody).

Tvrdý reštart

V prípade, že vaša umývačka nepodporuje možnosť jednoduchého reštartu, existuje ešte proces tzv. tvrdého reštartu, pri ktorom sa zariadenie odpojí priamo zo siete. V tomto stave ho potom necháte nejakú dobu stáť (cca pol hodiny) a potom ho opäť zapojíte. Ak sa porucha neodstránila ani po tvrdom reštarte, je na mieste konzultácia so servisným technikom.

Jednoduchý vs tvrdý reštart umývačky riadu

Ako reštartovať umývačku riadu Whirlpool

Rovnako ako každý iný elektrický spotrebič aj umývačka riadu Whirlpool sa môže stretnúť s poruchami alebo komplikáciami. Prvým riešením je vždy jej resetovanie. Ak má problém ovládací panel, môžete na ňom vidieť zobrazené chybové kódy. Niektoré z týchto porúch dokážete odstrániť práve resetovaním umývačky. Ide napríklad o kódy F7 – problém s prietokom vody, F8 – problém s hladinou vody, FA – problém na snímači, F1 – problém s teplotou. Resetovanie umývačky riadu Whirlpool môže pomôcť aj v prípade, že umývačka nedokáže vypustiť alebo ohriať vodu, alebo nemôže naštartovať. Našťastie, resetovanie zariadenia nie je nič zložité. Upozorňujeme však, že ide len o najpoužívanejšie postupy resetovania umývačiek Whirlpool, ktoré sa môžu líšiť model od modelu.

Ak potrebujete resetovať riadiacu dosku, môžete to urobiť stlačením tlačidla reset alebo štartovacieho tlačidla na zariadení a počkať niekoľko minút. Pokiaľ sa ani potom umývačka riadu nespustí, reštartujte celý systém vypnutím napájania poistiek alebo ističov v domácnosti. Reset riadiacej dosky je potrebný aj vtedy, ak došlo k výpadku elektriny. Novšie modely umývačiek Whirlpool sa reštartujú podržaním troch po sebe nasledujúcich tlačidiel na ovládacej doske. Pred resetovaním zariadenie vydá zvuk alebo začne blikať. V prípade, že váš model nemá resetovacie tlačidlo, riaďte sa podľa chybných kódov alebo podľa blikania svetielok.

Nefungoval vám jednoduchý reset? Predtým, ako budete volať odborníkom, vyskúšajte ešte vykonať tvrdý reset. V tomto prípade jednoducho odpojte umývačku riadu zo zdroja napájania. Niekoľko minút počkajte a potom ju znova zapojte. Problémy, ktoré nevyrieši resetovanie, nechajte na odborníkov.

Ako reštartovať umývačku riadu Beko

Vlastníte umývačku riadu Beko a narazili ste na problém? Všimli ste si zobrazené výstražné kódy či blikanie kontroliek? Alebo došlo až k zastaveniu umývačky? Väčšinu menších komplikácií dokáže vyriešiť reštart zariadenia. Umývačku riadu Beko môžete resetovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. Resetovacie tlačidlo umývačky riadu Beko je zároveň tlačidlom štart/stop, ktorým bežne spúšťate alebo zastavujete čistiaci cyklus. Keď nájdete toto tlačidlo, stlačte ho a podržte aspoň na tri sekundy. Týmto stlačením sa cyklus zruší. Následne toto tlačidlo opäť stlačte a podržte ho teraz až desať sekúnd. Týmto by sa mali vymazať všetky upozornenia na zobrazovacej doske a umývačka riadu by mala začať fungovať znova bez problémov.

Pri umývačke riadu niekedy jednoduchý reset skrátka nepomôže. Ak je to aj vo vašom prípade, môžete spustiť obnovenie továrenských nastavení. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je vypnúť napájanie vašej umývačky riadu Beko z elektriny. Nechajte ju bez napájania aspoň minútu a potom znova pripojte zdroj napájania a spustite základný reset. V prípade, že vám tento spôsob nefunguje, umývačka sa nereštartuje a nereaguje, pravdepodobne ide o problém súvisiaci s ovládacím panelom. Vyriešiť ho môžete kúpou nového ovládacieho panelu alebo servisom u odborníkov.

Ako reštartovať umývačku riadu Beko

Ako reštartovať umývačku riadu Electrolux

Ani umývačky riadu Electrolux nedisponujú tlačidlom resetovania. Dôvod, prečo toto tlačidlo zvyčajne nenájdete na ovládacom paneli je, že ak máte problém s prevádzkou umývačky, často nejde o jednorazový problém, ale skôr o niečo, čo je potrebné opraviť. Resetovaním umývačky síce môžete opraviť menšie chyby, ale často sa môže stať, že ním len zakryjete vážnejší problém. Reštart zariadenia pomáha len vtedy, ak nie je praktizovaný príliš často. Ide o skvelý spôsob, ako prekonať malé chyby a znova pokračovať v používaní, no na druhej strane príliš časté resetovanie môže poškodiť vnútorné komponenty.

Vždy je dôležité zistiť, čo spôsobuje daný problém, aby ste sa mu mohli do budúcna vyhnúť. Sledujte svetelné i zvukové signály, a tiež chybové kódy. Umývačku riadu Electrolux reštartujete tak, že podržíte stlačené tlačidlo štart na približne štyri sekundy. Môžete vidieť, ako sa na ovládacom paneli rozsvecujú a zhasínajú kontrolky. Umývačka riadu sa v tomto stave reštartuje. Niekedy sa vám však môže stať, že týmto spôsobom nedosiahnete požadovaný výsledok. Vtedy vyskúšajte umývačku odpojiť od napájania aspoň na 30 sekúnd a následne znova zapnúť.

Ako reštartovať umývačku riadu Gorenje

Aj napriek tomu, že umývačky riadu Gorenje patria k vysoko kvalitným zariadeniam s modernými technológiami, môžete sa pri nich stretnúť aj s mnohými problémami. Medzi klasické problémy patria nemožnosť vypúšťania vody, netesnosť, problémy s vykurovacím telesom či chybný prívodný ventil. Všetky tieto problémy vám umývačka riadu spoľahlivo oznámi prostredníctvom chybových kódov. Tieto kódy vám poslúžia ako diagnostické pomôcky, ktoré vám poskytnú predstavu o tom, kde hľadať chybu a ako ju vyriešiť. Niektoré malé problémy dokážete vyriešiť prostredníctvom resetu zariadenia. Tlačidlo resetu budete hľadať zbytočne, poslúži vám na to tlačidlo napájania. Stlačte ho a držte, kým sa displej nevypne. Počkajte približne 10 sekúnd, potom umývačku znova zapnite a spustite umývací cyklus. Ak problém pretrváva, vyskúšajte tvrdý reštart. Odpojte umývačku riadu zo siete a v tomto stave ju nechajte pár minút. Nepomohlo? V tom prípade bude najlepšou možnosťou obrátiť sa na odborníkov.

Ako reštartovať umývačku riadu Gorenje

Ako reštartovať umývačku riadu Samsung

Moderné umývačky riadu značky Samsung disponujú LED displejom, na ktorom sa v prípade potreby zobrazujú chybové kódy. Resetovaním umývačky riadu sa dokážu vymazať všetky chybové kódy z pamäte. Možno si pomyslíte: „Super, teraz moja umývačka riadu začne znova fungovať ako predtým“, ale je to trochu komplikovanejšie. Aj napriek tomu, že resetovanie zariadenia dokáže odstrániť mnohé problémy, nie je to vždy ideálne riešenie. Väčšina chybových kódov znamená problém s umývačkou riadu, ktorý musíte vyriešiť. Vykonanie resetovania bez odstránenia problému pravdepodobne povedie k tomu, že kód sa čoskoro opäť pripomenie.

Kedy by ste teda mali resetovať? Najprv je dôležité dôkladne zariadenie skontrolovať. V prípade, že sa problém nevyskytuje často a zariadenie nejaví väčšie komplikácie, prejdite na resetovanie. Symbol resetu nehľadajte, poslúži vám na to tlačidlo „Štart/Reset“, ktoré sa nachádza na ovládacom paneli. Toto tlačidlo zvyčajne funguje na spustenie umývacieho cyklu. Používa sa však aj v prípade resetu, len s rozdielom, že tlačidlo treba podržať tri sekundy, uvoľniť ho a potom ho znova stlačiť. Umývačka riadu sa takto resetuje sama. Ak tento spôsob nepomohol, vyskúšajte zariadenie odpojiť zo siete alebo sa obráťte na odborníkov.

Ako reštartovať umývačku riadu Siemens

Všimli ste si, že vaša umývačka riadu Siemens nefunguje správne? Zobrazilo sa vám na displeji chybové hlásenie? Vykonali ste nedávno údržbu vašej umývačky? To všetko sú dôvody, aby ste vykonali resetovanie zariadenia. Ak máte umývačku riadu značky Siemens, resetovanie vykonáte v niekoľkých jednoduchých krokoch. Po údržbe alebo odstránení chyby zapnite umývačku a stlačte tlačidlo „Štart/Stop" na niekoľko sekúnd. Následne podržte tlačidlo čistenia a potom stlačte tlačidlo zrušenia na tri sekundy. Na záver je dôležité odpojiť umývačku riadu od napájania aspoň na pár minút. Po opätovnom pripojení by umývačka nemala zobrazovať žiadne chybové kódy a mala by fungovať ako predtým. Ak chcete resetovať časovač na umývačke Siemens, podobne stlačte len tlačidlo „Štart/Stop. To spôsobí resetovanie vášho cyklu a zrušenie programu.

Môžete sa stretnúť aj s problémom, keď nebude možné reset vykonať. Pokiaľ ste skúšali stlačiť tlačidlo elektrického čistenia, podržali ste tlačidlo zrušenia a zariadenie sa neresetuje, odpojte umývačku priamo z napájania. Týmto spôsobom obnovíte továrenské nastavenia.

Ako reštartovať umývačku riadu Siemens

Ako reštartovať umývačku riadu Bosch

Skôr či neskôr zlyhá akákoľvek technika. Výnimkou nie sú ani umývačky riadu Bosch. Napriek vysokej nemeckej kvalite a inovatívnym technológiám sa u nich dokážu objaviť po čase rôzne komplikácie. Pomôcť vám môže vstavaný diagnostický systém, ktorý dokáže problém nielen identifikovať, ale aj včas vyriešiť. Akékoľvek menšie opravy a preprogramovanie domácej jednotky by mali byť sprevádzané resetovaním všetkých nastavení.

Resetovanie môžete vykonať dvoma spôsobmi. Stlačením a podržaním tlačidla „Štart/Stop“ na približne 10 až 20 sekúnd alebo úplným odpojením umývačky od elektrickej siete na aspoň 20 minút. Tento čas je dostatočný na reštartovanie elektronického modulu zariadenia. Ak resetovanie nastavení a reštart jednotky neobnoví plnú funkčnosť umývačky, bude potrebné vykonať odbornú diagnostiku.

Ako reštartovať umývačku riadu LG

Resetovacie tlačidlá umožňujú vlastníkom akéhokoľvek zariadenia vyriešiť množstvo menších problémov. V prípade umývačiek riadu, žiaľ, táto možnosť nebýva štandardom. Aj na ovládacej doske umývačky riadu LG by ste resetovacie tlačidlo hľadali neúspešne. Namiesto toho je potrebné postupovať podľa návodu, ktorý však nie je vôbec zložitý. Ak chcete resetovať umývačku riadu LG, podržte štartovacie tlačidlo na ovládacom paneli dovtedy, kým sa umývačka nevypne. Následne prerušte napájanie spotrebiča vypnutím ističa na 10 sekúnd. Po uplynutí času zapnite napájanie a spustite cyklus naprázdno. Týmto spôsobom obnovíte továrenské nastavenia, čo znamená, že spotrebič bude zbavený akýchkoľvek údajov a bude obnovený do pôvodného stavu.

Otázky a odpovede – FAQ

Hoci je náš článok už na konci, nezabudli sme ani na záverečnú sekciu, ktorá je ako vždy venovaná vašim otázkam a podnetom. Preto, ak ste sa z článku nedozvedeli všetko o resetovaní umývačiek riadu, zanechajte nám komentár a my vám ochotne poradíme. Potešíte nás aj spätnou väzbou či vlastnými skúsenosťami, vďaka ktorým môžete pomôcť ostatným čitateľom. Komentáre pravidelne kontrolujeme a článok aktualizujeme. Na záver si nezabudnite prečítať ešte odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Odborná diagnostika a odborná pomoc bude potrebná vtedy, ak resetovanie nastavení a reštart umývačky riadu neobnoví plnú funkčnosť zariadenia. Pokiaľ ste vyskúšali jednoduchý aj tvrdý reštart, starostlivo ste umývačku vyčistili a skontrolovali, viac do nej nezasahujte. Môže byť totiž poškodená niektorá z dôležitých súčiastok, napríklad čerpadlo, s ktorým si sami neporadíte. Zavolať servis sa odporúča taktiež vtedy, keď sa voda v umývačke riadu neohrieva. Pravdepodobne to znamená, že je poškodené ohrevné teleso. Problém môže byť i v elektrických komponentoch, v poškodení snímačov alebo v motore. Ak sa chcete vyhnúť týmto problémom, odporúčame vám každý rok vykonať servisnú kontrolu. Pomôže vám odstrániť skryté poruchy skôr ako vám skomplikujú umývanie riadu.

Aj napriek tomu, že sa problém s umývačkou môže vyskytnúť nečakane, pravdepodobnosť jeho výskytu určite zvyšuje zanedbaná údržba. Dodržiavaním základných preventívnych opatrení môžete predchádzať mnohým poruchám umývačky. Do umývačky nevkladajte riady so zvyškami jedla, rýchlo upchávajú filtre a neskôr sa dostávajú aj do ďalších častí spotrebiča. Pravidelne umývačku čistite a zbytočne ju nepreťažujte. Vkladajte len predpísané množstvo riadu, ktoré naukladáte do priehradiek, určených na jednotlivé druhy riadu. Správny režim vyberajte podľa návodu. Zistite si tvrdosť vašej vody a v prípade potreby používajte soľ. Po každom použití skontrolujte umývačku, aby nikde neostalo nič zaseknuté. Vyberajte si vhodné čistiace prostriedky, ktoré zodpovedajú programom a možnostiam umývačky.  Po skončení umývacieho cyklu nechajte dvierka na umývačke otvorené 20 – 30 minút, aby sa prístroj vyvetral. Zabránite tým aj tvorbe mikróbov. Čistite filter. Odporúčaná teplota vody je 50 – 60 °C.

Ku každému novému zakúpenému modelu umývačky riadu je dodávaný manuál. V ňom nájdete presný návod na resetovanie vášho konkrétneho modelu. Taktiež sú v ňom vysvetlené aj chybné kódy, prípadne význam rôznych kombinácií blikania svetielok. V prípade, že ho nemáte, môžete ho nájsť aj v elektronickej podobe. Navštívte stránku obchodníka (značky) zariadenia a zadajte do vyhľadávania číslo vášho modelu. Označenia jednotlivých modelov sú zvyčajne tvorené číslami alebo kombináciou písmen a čísel. Nájdete ich väčšinou na laminátovej nálepke navrchu alebo naboku zariadenia, no často aj pri displeji. Ak ste sa k vášmu konkrétnemu manuálu nedopátrali, prečítajte si aspoň náš všeobecný návod na resetovanie konkrétnej značky umývačky riadu.

Ďalšie články z kategórie Umývačky riadu

Vaše hodnotenie:
(94.6%)