Symboly na umývačke riadu

Symboly na umývačke riadu Bosch, Electrolux, Beko, Whirlpool a Siemens

Umývačky riadu môžeme bezpochyby radiť k spotrebičom, ktoré v domácnosti šetria množstvo vášho času, energie a takisto peňazí. Ak máte doma novú voľne stojacu alebo vstavanú umývačku riadu, jej hlavným účelom je postarať sa vždy o to, aby bol špinavý riad razom čistý a zbavený mastnoty. Stačí zvoliť správny program, nastaviť požadované funkcie a umývačka si začne robiť svoju prácu. Na ovládanie slúži spravidla ovládací panel s tlačidlami, pričom každé z nich má vlastné označenie. Hoci je intuitívnosť pre výrobcov hlavným kritériom, symboly na umývačke riadu sa môžu líšiť a zorientovať sa v nich nemusí byť vždy jednoduché. Čo znamenajú jednotlivé symboly na umývačkách riadu Bosch, Beko, Electrolux, Whirlpool či Siemens?

Publikované: 19.12.2022
Aktualizované: 19.05.2023

Bez ohľadu na to, či vlastníte vašu prvú vstavanú alebo voľne stojacu umývačku riadu a nemáte s konkrétnou značkou doteraz skúsenosti, ikony na ovládacom paneli sú pre jednoduché ovládanie vždy veľmi podstatné. Práve vďaka nim dokážete správne nastaviť umývací program či aktivovať/deaktivovať doplnkové funkcie. V prvom rade vám najlepšie poslúži samotný manuál k umývačke riadu, kde by mali byť jednotlivé ikony funkcií a programov riadne vysvetlené a zobrazené.

Obsah článku:

Manuál k umývačke riadu – absolútny základ

Súčasťou manuálu spravidla bývajú jednotlivé symboly pracích programov či funkcií. Ideálne je, ak manuál k umývačke riadu disponuje graficky znázorneným ovládacím panelom. Problémom, a to aj v prípade umývačiek riadu jedného výrobcu, býva, že umiestnenie panelu ovládania sa model od modelu líši a hoci grafické zobrazenie ikon mnohokrát ostáva rovnaké, ich rozloženie môže spôsobiť komplikácie.

Ovládanie umývačky riadu

Novým modelom tiež pribúdajú funkcie, a teda aj nové označenia, staršie symboly z času na čas takisto dostanú iný dizajn. Viacero symbolov na umývačke sa napriek výrobcami opakuje, no mnohé sú odlišné, čo spôsobuje pri prechode z jedného výrobcu na druhého zmätok. V našom sprievodcovi vám priblížime všeobecne najznámejšie symboly na umývačkach riadu Beko, Bosch, Whirlpool, Electrolux alebo Siemens.

Čo znamenajú ikony na umývačke riadu?

Ide o značenie jednotlivých programov a funkcií, ktorých charakteristika a spôsob použitia sú definované v rámci manuálu k danému produktu. Tieto ikony označujú samotné tlačidlá či dotykové plochy ovládacieho panelu, na ktorom nastavania umývačky riadu používateľ vykonáva.

Viaceré ikony – symboly na umývačkách riadu sa opakujú a využívajú ich viacerí výrobcovia. Odlišné môžu byť predovšetkým nové funkcie alebo umývacie programy, ktorými niektoré modely nemusia byť vybavené. V mnohých prípadoch sa ľahko zorientujete vďaka základným symbolom, no pri pokročilých nastaveniach odporúčame riadiť sa návodom, ktorý býva spravidla súčasťou dodávaných spotrebičov. Viaceré návody nájdete aj v elektronickej podobe na webových stránkach predajcu či výrobcu daného modelu. My vám v našom krátkom sprievodcovi predstavíme niekoľko symbolov typických pre konkrétne značky umývačiek riadu.

Symboly na umývačke riadu Bosch

V prehľadnej infografike nájdete zobrazenie jednotlivých symbolov na umývačkách riadu Bosch. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy, že dané ikony nemusia byť súčasťou každého modelu. Nemecký výrobca Bosch má na našom trhu v ponuke viaceré modelové rady, ktorých zobrazenie ikon aj na základe programovej výbavy a funkcionality sa môže líšiť. Platí však, že označenie umývacích programov či viacerých funkcií je vo väčšine prípadov totožné. Medzi spotrebiteľmi, vychádzajúc z recenzií a ich skúseností, prevláda názor, že umývačky riadu Bosch sú nielen spoľahlivé, ale takisto disponujú veľmi prehľadným a intuitívnym ovládaním.

Symboly na umývačke riadu Bosch

 1. Normal 65° – ide o umývací program určený na umývanie málo zaschnutých nečistôt a na umývanie zmiešaného riadu a príboru.
 2. Intenzívny 70° – ide o umývací program určený na umývanie zaschnutých nečistôt a pripálenín a na umývanie znečisteného riadu, hrncov či panvíc.
 3. Auto – umývací program využívajúci automatickú optimalizáciu umývacieho procesu vďaka inteligentným senzorom monitorujúcim mieru znečistenia riadu a príborov.
 4. Eco – umývací cyklus určený na mierne zaschnuté nečistoty a umývanie zmiešaného riadu a príborov s maximálnu úsporou energie.
 5. Šetrný 40° – program na umývanie citlivého riadu z umelej hmoty či iných vhodných materiálov.
 6. Rýchly 45° – program určený na umývanie málo znečisteného riadu a čerstvých nečistôt.
 7. Predumytie – studený oplach znečisteného riadu všetkého druhu.
 8. Express 65° – hodinový program (časovo optimalizovaný) na umývanie zmiešaného riadu a príboru na odstraňovanie mierne zaschnutých nečistôt.
 9. Extra sušenie – predĺžený cyklu sušenia riadu.
 10. SpeedPerfect+ – po aktivovaní sa čas umývacieho programu skráti o 15 až o 75 % pôvodného umývacieho času.
 11. VarioSpeed – doba trvania aktivovaného programu sa aktivovaním tejto funkcie skráti o 20 až 50 %.
 12. Hygiena – v rámci umývacieho cyklu sa zvýši v obmedzenom čase teplota vody, čím sa vo výsledky dosahuje vyššia miera hygieny (vhodné na dojčenské fľaše).
 13. Časovač – symbol predstavujúci možnosť voľby času, po ktorého uplynutí má umývací program skončiť.
 14. IntensivZone – funkcia vhodná pri umývaní silno znečisteného riadu, hrncov a panvíc. V spodnom koši sa zvyšuje tlak ostrekovania vody a teploty umývania.
 15. Čistenie spotrebiča – samostatný umývací cyklus (70°) určený na pravidelnú údržbu spotrebiča.
 16. Polovičná náplň – doplnková funkcia vhodná na umývanie v prípade polovičnej – nižšej náplne umývačky riadu. Zaručuje vyššiu úsporu.
 17. Silence režim – zvukovo optimalizovaný program (tichý režim), ktorý je vhodný na umývanie zmiešaného riadu a príboru a jeho bežného znečistenia.
 18. Obľúbený program – aktivovanie obľúbeného programu.
 19. Detský zámok – uzamkne otváranie a ovládací panel umývačky riadu pred náhodným stlačením.
 20. Home Connect – pripojenie k mobilnej aplikácii Bosch Home Connect.
 21. Lesk a sušenie – doplnková funkcia predĺži záverečnú fázu oplachu a sušenia, čo zabraňuje tvorbe vodných stôp.
 22. Sklo 40° – program určený na umývanie krištáľu a skleneného riadu, pohárov, šálok, misiek a pod.
 23. Symbol umývania – symbol označujúci status priebehu umývacieho cyklu.
 24. Symbol predoplachu – prebieha krátky cyklus oplachovania na konci umývacieho cyklu.
 25. Symbol sušenia – symbol informuje o cykle sušenia riadu.

Symboly na umývačke riadu Beko

Umývačky riadu Beko sa na tuzemskom trhu tešia veľkej popularite, čoho dôkazom sú aj vysoké predaje. Dôvodom, prečo sú modely umývačiek riadu Beko také populárne, je predovšetkým pomer ceny a kvality, no rozhodne nesklamú ani funkcionalitou. V porovnaní s konkurenciou využívajú niektoré špecifické symboly, ktoré u iných výrobcov nenájdete. V prípade, že ako používateľ nemáte s ovládaním Beko umývačky riadu skúsenosti, je dobré siahnuť po návode na použitie, aby ste sa s nastavovaním programov a aktiváciou doplnkových funkcií lepšie zoznámili. V našej infografike nájdete niekoľko typov ovládacích panelov a symbolov, ktoré na umývačkách riadu Beko môžete nájsť.

Symboly na umývačke riadu Beko

Ovládací panel umývačky riadu Beko – A

1. Vyp./Zap. – tlačidlo označujúce na ovládacom paneli možnosť zapnutia/vypnutia umývačky riadu Beko.

2. Voľba programu – toto tlačidlo vyvoláva ponuku voľby umývacích programov, ktoré sú označené číslom (viď č. 4). Dlhým podržaním (3 sekundy) tiež umožňuje zvolený program zrušiť.

3. Doplnkové funkcie – tlačidlá umožňujú voľbu doplnkových funkcií podľa výbavy umývačky riadu Beko (polovičná náplň, sklo, skrátenie programu...).

4. Indikátor programu – táto ikona zobrazuje číslo – označenie umývacieho programu na displeji.

5. Indikátor soli – kontrolka sa rozsvieti v prípade nedostatku soli.

6. Automatické otvorenie dverí – nepoužíva sa, ide o automatickú funkciu.

7. Štart – symbol slúži na spustenie nastaveného cyklu umývania riadu, prípadne na jeho zastavenie.

8. Časový údaj – stavový riadok zobrazujúci zostávajúci čas do konca umývacieho cyklu, prípadne časový údaj o oneskorenom štarte.

9. Ovládanie času – tlačidlom je možné nastaviť časový údaj o doloženom štarte.

10. Časové oneskorenie – možnosť aktivovania odloženého štartu.

11. Koniec programu – kontrolka s ikonou symbolizujúcou ukončenie programu.

12. Umývacia tableta – nepoužíva sa, ide o automatickú funkciu.

13. Opláchnutie – symbol aktívneho oplachu.

Ovládací panel umývačky riadu Beko – B

14. Umývacia tableta – v závislosti od modelu ide o indikátor využívania tabletového čistiaceho prostriedku.

15. Tekutý umývací prostriedok – v závislosti od modelu ide o indikátor využívania tekutého čistiaceho prostriedku.

16. Automatické otvorenie dverí – indikátor aktívnej funkcie automatického otvárania dverí.

17. Funkcia čistenia filtra – indikátor upozorňujúci na potrebu vyčistenia filtra, resp. spustenie umývacieho programu údržby.

18. IonGuard – podľa vybavenia modelu táto ikona indikuje aktívnu funkciu neutralizácie zápachu v umývačke riadu v čase, keď je špinavý riad v umývačke, no umývací cyklus ešte nie je spustený.

19. Časový údaj – stavový riadok zobrazujúci zostávajúci čas umývacieho cyklu do konca umývacieho cyklu, prípadne časový údaj o oneskorenom štarte.

20. Odložený štart – symbol indikuje aktívnu/neaktívnu funkciu odloženého štartu.

21. Koniec programu – ikona symbolizuje koniec programu.

22. HomeWhiz – ikona symbolizuje pripájanie sa k mobilnej aplikácii.

23. HomeWhiz – symbol zobrazuje aktívne Bluetooth pripojenie pre spárovanie sa s mobilným zariadením.

24. Tvrdosť vody – ikona symbolizuje možnosť nastavenia tvrdosti vody (pre nastavenie optimalizácie umývacieho cyklu).

25. Nastavenia zvuku – symbol indikuje možnosti nastavenia zvuku umývačky riadu.

26. Prerušenie prítoku vody – varovný symbol v aktívnom stave signalizuje chybu prívodu vody.

27. Indikátor soli – v aktívnom stave symbol signalizuje nutnosť doplnenia soli.

28. Oplach – symbol aktívneho oplachu.

Symboly na umývačke riadu Electrolux

Švédsky výrobca sa aktuálne radí na základe podielu na trhu na druhé miesto v predajoch domácich spotrebičov na svete. Umývačky riadu patria v jeho portfóliu k najpredávanejším produktom. V jeho ponuke nájdete vstavané i voľne stojace umývačky riadu. Na našom trhu sú ich produkty taktiež veľmi obľúbené. Výhodou z hľadiska ovládania umývačky riadu je intuitívnosť a fakt, že ovládacie panely na spotrebičoch sa viac či menej líšia usporiadaním, no vzhľad symbolov je dlhodobo rovnaký. V našej infografike sa môžete pozrieť, ako ikony vyzerajú. Nižšie nájdete vysvetlenie toho, čo jednotlivé symboly znamenajú.

Symboly na umývačke riadu Electrolux

 1. Auto Sense program – ide o označenie automatického umývacieho programu, ktorý možno použiť na ľubovoľne znečistený riad. Umývačka riadu sama optimalizuje umývací proces podľa množstva nečistôt (zakalenosti vody). Čas programu je upravovaný automaticky.
 2. ExtraPower – ikona označuje doplnkový program, ktorý je možné aktivovať pri ľubovoľnom umývacom programe. Zvyšuje teplotu vody a predlžuje dĺžku umývania.
 3. ExtraHygiene – symbol pre hygienický program, počas ktorého sa teplota vody krátkodobo zvýši na 65 až 70 °C. Doba umývania sa predĺži o minimálne 10 minút.
 4. GlassCare/Glass – je program určený na špeciálnu starostlivosť o citlivý riad (sklo, porcelán). Riad sa tak chráni pred poškodením a znižuje sa miera jeho opotrebenia.
 5. ECO – symbol označuje ekologický program, ktorý je určený pre bežne znečistený riad. Ide o najdlhšie trvajúci program v ponuke.
 6. Rýchly/Quick – symbol označuje rýchly program určený na čerstvo znečistený riad bez potreby namáčania. Obsahuje len proces umývania a záverečného oplachu. Doba trvania je maximálne 30 minút.
 7. Predumývanie – je proces úvodného oplachu, pri ktorom umývačka riadu opláchne čerstvé zostatky jedla. Program je vhodný v prípade, že umývačku riadu nestihnete spustiť, aplikujete aspoň predumytie, aby nevznikal nepríjemný zápach.
 8. Funkcia Multitab – ikona indikuje aktívnu/neaktívnu funkciu. Ide o použitie tabletového čistiaceho prostriedku.
 9. Oneskorený štart – kontrolka s týmto symbolom svieti, ak ste aktivovali funkciu odloženého štartu.
 10. Zastavenia chodu – kontrolka s touto ikonou bliká v okamihu, keď umývací program pozastavíte alebo ak sa blíži spustenie odloženého štartu.
 11. Koniec – kontrolka sa rozsvieti po skončení riadneho umývacieho cyklu.
 12. Leštidlo – symbol s kontrolkou po rozsvietení signalizujú, že je potrebné doplniť leštidlo.
 13. Sušenie – indikácia priebehu fázy sušenia.
 14. Nedostatok soli – symbol tejto kontrolky sa rozsvieti vždy vtedy, keď zásobník soli vyžaduje doplniť.
 15. Machine Care – ikona označuje kontrolku, ktorá signalizuje potrebu čistenia a údržby umývačky riadu.
 16. Wi-Fi – v aktívnom stave zobrazuje zapnuté bezdrôtové pripojenie.
 17. Spustenie na diaľku – kontrolka svieti v režime, keď je spotrebič ovládaný na diaľku (cez mobilnú aplikáciu).
 18. Aktívny program – kontrolka sa rozsvieti okamžite potom, čo sa aktivuje nastavený umývací program.
 19. Problém s vypúšťaním vody – indikátor signalizuje problém s odtokom vody.
 20. Problém s prívodom vody – kontrolka signalizuje, že spotrebič sa neplní vodou (chyba tlaku vody, zanesený filter, upchatá prívodná hadica...).
 21. Chyba i30 – kontrolka signalizuje aktivovaný režim proti vytopeniu. Potrebné je obrátiť sa na autorizovaný servis.

Symboly na umývačke riadu Siemens

Umývačky riadu Siemens patria svojimi inovatívnymi technológiami k najpokrokovejším v danom segmente. Dokazujú to predovšetkým praktické a moderné funkcie uľahčujúce ich obsluhu, a to vrátane ovládania na diaľku (Home Connect). Spotrebitelia často oceňujú práve špecifické funkcie a ich jednoduché používanie. Siemens umývačky riadu sa môžu pochváliť aj jednoduchým ovládaním. Voľne stojace umývačky riadu a vstavané umývačky majú veľmi podobné zobrazenie programov a funkcií. Niektoré ikony však stále môžu mať odlišný dizajn. V našom prehľade si môžete pozrieť a prečítať, čo jednotlivé symboly na umývačke riadu znamenajú.

Symboly na umývačke riadu Siemens

 1. Automatický program – ikona označujúca program automatického procesu umývania. Umývačka sa riadi senzormi a optimalizuje množstvo vody i čas trvania.
 2. Intenzívny program – symbol označuje intenzívny umývací cyklus určený na umývanie veľmi znečisteného riadu a príboru. Teplota vody je až 70 °C.
 3. ECO program – označenie ekologického – úsporného programu, ktorý sa vyznačuje vysokou efektivitou, ale zároveň ide o najdlhšie trvajúci program.
 4. Tichý program – označenie symbolom prsta cez pery symbolizuje tichý režim. Program je maximálne tichý a dosahuje nízku mieru hluku.
 5. Program na sklo – umývací program určený na citlivý riad (sklo, porcelán) za účelom šetrného odstránenia nečistôt.
 6. Rýchly program 65° – program je časovo optimalizovaný pre rýchle odstránenie čerstvého znečistenia a zostatkov jedla pri teplote 65 °C.
 7. Rýchly program 60° – program časovo optimalizovaný pre rýchle odstránenie čerstvého znečistenia a zostatkov jedla pri teplote 60 °C.
 8. Krátky program 45° – označenie krátkeho umývacieho cyklu na odstránenie len slabo znečisteného riadu a príborov pri teplote 45 °C.
 9. Hodinový program – umývací cyklus s trvaním 60 minút.
 10. Predumytie – opláchnutie studenou vodou.
 11. hygienaPlus – program vhodný na umývanie kojeneckých fliaš s dôrazom na maximálnu sterilizáciu umývaného riadu.
 12. Extra sušenie – nadštandardné predĺženie fázy sušenia.
 13. Polovičná náplň – program vhodný na umývanie menšieho množstva riadu.
 14. Detský zámok – uzamknutie ovládacieho panelu umývačky riadu.
 15. Vzdialené zapnutie – aktívna funkcia ovládania na diaľku cez aplikáciu Home Connect.
 16. VarioSpeedPlus – označenie doplnkovej funkcie, kedy sa doba umývacieho cyklu sa skráti o 15 až 75 %.
 17. Rýchly program 45° – program časovo optimalizovaný pre rýchle odstránenie čerstvého znečistenia a zostatkov jedla pri teplote 45 °C.
 18. BrilliantShine – symbol označuje program vhodný na umývanie citlivého riadu zo skla či porcelánu pre efektívne a šetrné odstraňovanie nečistôt.
 19. Obľúbený program
 20. Lesk a sušenie – doplnková funkcia pre efektívnejšie leštenie a sušenie riadu.
 21. IntensiveZone – aktívna funkcia intenzívneho umývania veľmi znečisteného riadu, pri ktorej sa zvýši teplota, množstvo a tlak vody v dolnom koši umývačky riadu.
 22. Program údržby – umývačka si vyžaduje spustenie čistiaceho programu vnútorného priestoru za pomoci samostatného programu.
 23. Časová predvoľba – manuálne natavenie času umývacieho programu.

Symboly na umývačke riadu Whirlpool

Populárne na našom trhu sú taktiež umývačky riadu Whirlpool. V ponuke má tento americký výrobca umývačky riadu na zabudovanie, ale takisto voľne stojace modely. Vo výbave majú spotrebiče tohto výrobcu taktiež množstvo funkcií. Ovládanie nie je komplikované a Whirlpool používa na ovládacích paneloch veľmi podobné symboly. Vďaka tomu je ovládanie intuitívne a univerzálne. Väčšinu symbolov, s ktorými sa pri ovládaní umývačky riadu Whirlpool môžete stretnúť, uvidíte v našej prehľadnej grafike.

Symboly na umývačke riadu Whirlpool

 1. ECO umývací program – označenie pre aktívny program úsporného umývania s nízkou spotrebou.
 2. 6th Sense – automatický program s funkciou 6. zmyslu pre optimalizovaný proces umývania riadu.
 3. Intenzívny program – ikona programu pre umývanie výrazne znečisteného riadu.
 4. Zmiešaný riad – symbol pre program zmiešaného riadu s rôznou mierou znečistenia a odolnosti nečistôt.
 5. Rýchle umývanie a sušenie – program na bežne znečistený riad s účinným procesom sušenia.
 6. Krištáľ – špeciálny program na sklo, porcelán či krištáľový riad.
 7. Rýchly program 30´ – skrátený program s krátkym trvaním.
 8. Tichý režim – program na umývanie riadu s výrazne nízkou hlučnosťou.
 9. Dezinfekcia – symbol špeciálneho programu s dodatočným antibakteriálnym oplachom. Možné použiť aj ako pravidelná údržba umývačky riadu.
 10. Predumývanie – používa sa na odmočenie nečistôt a neskoršie spustenie riadneho umývacieho cyklu.
 11. Samočistenie – samostatný program určený na údržbu umývačky riadu.
 12. MultiZone – variant polovičnej náplne, umožňujúci nastaviť intenzívnejšie umývanie pre horný alebo spodný kôš.
 13. Turbo – možnosť skrátiť trvanie nastaveného umývacieho cyklu.
 14. Zablokovanie tlačidiel – podržaním tlačidla TURBO na 3 sekundy uzamknete celý ovládací panel. Deaktivovať možno zámok opätovným stlačením po rovnakú dobu.
 15. Blokovaný prívod vody – symbol na umývačke riadu sa rozsvieti v okamihu, keď je blokovaný prítok vody.
 16. Power Clean – špecifická doplnková funkcia pre umývanie výdatne znečistených hrncov a riadu v spodnom koši. Stlačením funkciu aktivujete. Predĺži sa štandardný umývací cyklus.
 17. Tableta – umývací cyklus sa optimalizuje pre použite tabletového čistiaceho prostriedku.
 18. Odložený štart – posunúť možno štart umývačky o 30 minút až 24 hodín. Podrobné nastavenie je súčasťou návodu.
 19. Soľ – kontrolka pre doplnenie soli.
 20. Vypúšťanie – okamžité prerušenie cyklu je možné tlačidlo so symbolom vypúšťania umývačky riadu. Aktivuje sa podržaním tlačidla štart/pauza na 3 sekundy.
 21. Leštidlo – kontrolka pre doplnenie leštidla.
 22. Programy – tlačidlo voľby programu.
 23. Štart/Pauza – tlačidlo pre spustenie/zastavenie umývacieho cyklu.

Otázky a odpovede – FAQ

Máte otázky ohľadom symbolov na umývačke riadu? Stretli ste sa so špecifickými označeniami na vašej umývačke riadu? V prípade otázok nám neváhajte napísať. Podeľte sa o vlastné skúsenosti aj s ostatnými spotrebiteľmi, ktorým sa môžu vaše odporúčania hodiť.

Symboly, ktoré sa nachádzajú na riade, sú často určujúce preto, že dávajú spotrebiteľovi informáciu o tom, či je daný riad vhodný na umývanie v umývačke. Stretnúť sa môžete s rôznymi symbolmi, pretože pre označovanie vhodného/nevhodného riadu do umývačky riadu nie je stanovený žiadny štandard. Stretnúť sa môžete so symbolom dvoch tanierov s kvapkami, symbolom umývačky riadu alebo so špeciálnym symbolom, ktorý určuje aj maximálnu teplotu umývania. Taktiež môže ísť o preškrtnutú umývačku riadu alebo preškrtnuté taniere, vtedy nie je vhodné riad umývať v tomto spotrebiči. Na skle sa často môže objaviť symbol pohára s kvapkami, ktorý odporúča používanie programu na šetrné umývanie. Ďalej však na riade môžete nájsť symboly pre maximálnu či minimálnu teplotu, možnosť zmrazenia, recyklácie či použitie v mikrovlnke a iné značenie.

Po doplnení soli či leštidla do umývačky riadu sa môže stať, že musí prebehnúť prvý umývací cyklus, kým umývačka riadu deteguje, že hladina soli a leštidla je v norme. Ak kontrolka nezhasne ani po niekoľkých cykloch umývania, môže sa stať, že soľ, resp. leštidlo umývačka riadu nedávkuje a je potrebné túto chybu riešiť. Výhodou tabliet či tekutých umývacích prostriedkov je, že väčšinou obsahujú soľ i leštiaci prvok.

Nie, tento postup nie je správny. Umývací prostriedok v podobe tabliet by mal byť umiestnený do priehradky dávkovača čistiaceho prostriedku. Tableta sa v priestore v opačnom prípade rozpustí veľmi rýchlo a hrozí, že kvalita umývacieho procesu bude nižšia. Riad môže ostať mastný, nerozpustia sa nečistoty alebo časť riadu ostane výrazne znečistená pre nedostatočný účinok chemického čistenia.

Ďalšie články z kategórie Umývačky riadu

Vaše hodnotenie:
(91.2%)

Komentáre
Alica 08.Mar.2023

kto nerozumiem symbolom? veď to je zjavné a jednoduché. :-)

Odpovedať