Najčastejšie poruchy bojlera

Najčastejšie poruchy bojlera – kvapkanie vody, nízky tlak, príliš horúca alebo studená voda

Pri kúpe bojlera očakávate jeho dlhú životnosť a bezproblémový chod. Občas sa objaví nejaká porucha, ale nemusíte hneď prepadnúť panike, pretože mnohé problémy viete vyriešiť svojpomocne. Pri iných vám neostane nič iné, len sa obrátiť na odborníka. Ak máte bojler ešte v záruke, oprava by mala prebehnúť v rámci reklamácie. Ak bojler v zárúčnej dobe už nie je, rátajte s tým, že oprava bude niečo stáť. Konečná suma sa bude odvíjať od závažnosti poruchy.

Publikované: 24.03.2023
Aktualizované: 08.06.2023
Obsah článku:

Keďže ide o prístroje s množstvom komponentov, sem-tam sa môže niečo pokaziť. Prinášame vám preto zoznam najčastejších porúch bojlerov, s ktorými sa môžete stretnúť.

Bojler nesvieti

Netreba robiť paniku, niektoré poruchy bojlera sa dajú vyriešiť rýchlo a jednoducho. Ak nesvieti kontrolka na bojleri, pravdepodobne do vášho zariadenia neprúdi elektrické napätie. Overte, či je ohrievač správne zapojený do elektrickej siete, či nedošlo k odstávke elektrickej energie, prípadne či niekto omylom nevypol istič. Až keď je so sieťou všetko v poriadku, treba sa pustiť do hľadania inej príčiny.

Príliš studená voda

Ak je voda príliš studená a navyše stále svieti kontrolka ohrevu, skontrolujte, či ste pri prvotnej inštalácii nenastavili nízku požadovanú teplotu. Pokiaľ je to tak, skúste ju zvýšiť o pár stupňov. Studená voda môže tiecť aj vtedy, ak ste spotrebovali viac teplej vody, pretože elektrický bojler zohrieva vodu postupne. Chvíľku počkajte, kým nezhasne symbol ohrevu. V prípadne, že studená voda tečie aj po zhasnutí kontrolky, problém bude inde.

Príliš horúca voda

V orípade horúcej vody by ste mali v prvom rade skontrolovať nastavenie jej teploty. Moderné elektrické ohrievače vody majú poistku, ktorá zabráni, aby sa voda prehriala aj v prípade poruchy termostatu. Nemusíte sa báť, že by ste sa pri sprchovaní obarili horúcou vodou.

Malé množstvo vody

Za slabý prúd vytekajúcej vody zväčša nemôže samotný bojler, ale tvrdá voda. Tá zavápňuje prúdový regulátor v armatúre alebo sprchovaciu hadicu. Za problémové sa považujú aj iné znečistenia, ktoré sa prirodzene hromadia pri dlhodobom používaní. Odvápnite a vyčistite prúdový regulátor a sprchovaciu hadicu i samotnú hlavicu sprchy. Pozrite sa tiež na výtokovú armatúru a ak je zanesená, odstráňte nečistoty. Za slabým prúdom vody sa môže skrývať aj chybný poistný ventil, no v tomto prípade bude potrebný zásah odborníka.

Bojler zanesený vodným kameňom

Nesprávny objem bojlera

Zmenil sa počet osôb vo vašej domácnosti? Je možné, že prístroj nebude stíhať ohrievať vodu. Ohrev bude trvať dlhšie, čo vás môže priviesť do stresu, keď sa budete niekam ponáhľať. Pri kúpe ohrievača vody preto treba myslieť na jeho optimálny objem a odporúčame pripočítať aj nejakú rezervu.

Bojler vôbec nereaguje

V prípade, že žiadne tlačidlo nereaguje na stlačenie, je pravdepodobné, že bliká aj upozornenie o zablokovaní tlačidiel. Túto funkciu jednoducho vypnete podľa návodu, ktorý má váš konkrétny model. AK na bojleri svieti kontrolka servisného kľúča, najlepšie bude obrátiť sa na odborníka.

Kontrolka stále zhasína

Pri plynových bojleroch kontrolné svetlo indikuje plynový horák, ktorý je na ohrievači trvalo zapálený. Za zhasnutím kontrolky môžu byť usadeniny na plynovej dýze. Prívodu plynu do ohrievača môže brániť aj pokazený termočlánok. Termostat je bezpečnostné zariadenie, ktoré reguluje zmenu teploty vody. Pri probléme s neustále zhasínajúcou kontrolkou skontrolujte vaše ostatné plynové spotrebiče v domácnosti. Ak je prívod plynu v poriadku, skúste znova zapáliť kontrolku podľa návodu vášho ohrievča. Táto porucha sa častejšie vyskytuje pri starších bojleroch, pretože moderné systémy sa zapaľujú elektronicky.

Bojler vydáva čudné zvuky

Pukanie v bojleri, buchotanie, pískanie alebo vibrácie sa môžu vyskytnúť vtedy, keď sa do systému dostal vzduch. Príčinou môže byť taktiež nízky tlak vody alebo zlyhanie čerpadla. Hlučnosť bojlera nepodceňujte, pretože môže ísť aj o závažnejšiu poruchu. Porucha sa líši v závislosti od typu zvuku a miesta, z ktorého zvuk vychádza. Ak bojler vibruje, skúste upraviť nastavenia a skontrolujte jednotlivé prívody. Pomôcť môže i odvzdušnenie bojlera, ktoré vykonáte podľa priloženého návodu. V prípade, že ste návod k vášmu prístroju stratili, väčšina výrobcov ponúka návody online na svojich webových stránkach. Častou príčinou hluku je aj usadzovanie vodného kameňa. Keď sa na výmenníku tepla usadí vodný kameň, docháza k prehriatiu, čo môže spôsobiť bublanie alebo pískavý zvuk.

Oprava pokazeného bojlera

Z bojlera kvapká voda

Kvpakanie vody z bojlera je nepríjemná záležitosť. Príčiny sa líšia v závislosti od toho, odkiaľ únik vody alebo kvapkanie pochádza. Môže byť za tým zlé tesnenie systému, prípade poškodený vnútorný komponentzlomené tesnenie alebo ventil. Za kvapkaním vody často stojí korózia a v tomto prípade je najlepšie siahnuť po novom ohrievači vody. Netesnosť bojlera môže spôsobiť aj príliš vysoký tlak.

Nízky tlak bojlera

Pri plynových bojleroch sa môžete stretnúť s nízkym tlakom, ak prístroj ukazuje hodnotu nižšiu ako jeden, treba skontrolovať netesnosti v systéme. Optimálna úroveň tlaku udržiava bezproblémovú cirkuláciu vody v celom systéme. Pokiaľ tlak klesol príliš nízko, bojler sa zablokuje a zobrazí chybový kód. Nízky tlak zistíte jednoducho pohľadom na tlakomer. Ten môže byť spôsobený netesnosťou v systéme, najčastejšie okolo ohybov potrubí, kde sú chybné spoje. Úniky môžu byť spôsobené tiež otvormi v hlavných komponentoch v dôsledku korózie. V prípade, že zistíte únik, zavolajte technika, aby bojler čo najskôr opravil. Ak na žiadne netesnosti neprídete, skúste natlakovať systém a držte sa pri tom návodu od výrobcu.

Termostat bojlera nereaguje

Chybný termostat môže spôsobiť problém v systéme, ktorý je inak v poriadku. Skontrolujte ho, pretože náhodné stlačenie niektorého z tlačidiel môže zmeniť nastavenie termostatu alebo ho úplne vypnúť. Ak sú nastavenia termostatu v poriadku, ale teplá voda z bojlera aj tak netečie, bude nutná jeho oprava odborníkom, prípadne nastal čas vymeniť starý termostat za nový.

Bojler sa stále vypína

Neustále vypínanie bojlera môže byť spôsobené chybným termostatomnízkym tlakom vody alebo nedostatočným prietokom. Skontrolujte tlak aj termostat. Skúste odvzdušniť bojler a opätovne natlakovať systém. Ak nič z toho nepomôže, zavolajte technika, ktorý bojler opraví.

Bojler sa stále vypína

Správna veľkosť bojlera a teplota vody

Neviete, ako správne zapnúť bojler? Pred prvým zapnutím je dôležité, aby v ňom bola napustená voda. Otvorte preto uzatvárací ventil v prívodovom vedení aj ventil teplej vody na armatúre a nechajte ich otvorené, kým sa zariadenie nenaplní a neodvzdušní. Pamätajte si, že ohrievač vody nikdy nezapínajte prázdny. Pri prvom zapnutí nastavte teplotu ohrevu vody na maximum. Potom zapnite sieťové napájanie, počkajte, kým sa bojler zohreje, a vypnite regulátor teploty. Po týchto úkonoch je ohrievač pripravený na dodávku teplej vody.

Ak bývate v lokalite s tvrdou vodou, nezabúdajte na pravidelné odstraňovanie vodného kameňa. Ten odstraňujte z jeho stien, nádoby, vykurovacieho telesa a termostatu. Aby vám bojler slúžil dlhé roky, odporúčame každé tri roky vymeniť horčíkovú tyč. Tá slúži ako ochrana vnútra nádrže pred koróziou.

Teplotu vody sa odporúča nastaviť na cca 55 °C. Záleží aj na ročnom období, napríklad počas leta stačí mať teplotu nastavenú na cca 50 °C. Nezabúdajte, že čím je objem ohrievča väčší, tým dlhšie trvá ohrev. Pozor si treba dávať na teplotu vyššiu než 65 °C, pretože zvyšuje tvorbu vodného kameňa. Tam, kde je tvrdá voda, často vznikajú minerálne usadeniny a zanášajú ohrievaciu plochu. Vodný kameň potom znižuje efektívnosť ohrevu. Príliš vysoká teplota vody môže spôsobiť aj nepríjemné obarenie.

Pokiaľ zariadenie dlhší čas nepoužívate, z dôvodu úspory energie sa odporúča nastaviť teplotu na 7 °C. Je to zároveň protinámrazová ochrana. Prípadne môžete bojler odpojiť od elektrickej siete. Zásobník bojlera je chránený pred mrazom, ale neplatí to pre poistný ventil a vodovodné vedenia v domácnosti. Ak je zariadenie odpojené od prívodu elektriny, ochrana proti mrazu je nefunkčná. Pri nebezpečenstve mrazu sa musí zásobník úplne vyprázdniť.

Veľkosť bojlera vyberajte podľa počtu členov domácnosti, predídete tým pomalému ohrevu vody. Radšej si priplaťte za väčší objem, pretože ohrievač kupujete na niekoľko rokov a za ten čas sa môže vaša rodina rozšíriť. Pri elektrickom type ohrievača vody sa nebojte siahnuť po takom, ktorý má inteligentné ovládanie. Takáto inteligentná elektronika vám ušetrí náklady na prevádzku.

Ohrievač vody by mal byť namontovaný čo najbližšie k miestu spotreby úžitkovej vody. Jeho umiestnenie má totižto vplyv na celkovú efektívnosť prípravy teplej vody. Ak je vo vašej domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, skúste zvážiť možnosť inštalovania pomocného bojlera na mieste menšieho odberu. Takýmto spôsobom sa viete vyhnúť potrebe mať dlhé rozvodové potrubie, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty.

Otázky a odpovede – FAQ

V článku sme sa snažili popísať najbežnejšie poruchy bojlerov, s ktorými sa môžete stretnúť počas ich životnosti. Uviedli sme aj praktické riešenia, ako by ste mohli dané problémy odstrániť. Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Neváhajte svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Snažíme sa odpovedať čo najskôr.

Pre bezproblémové fungovanie odporúčame pravidelnú údržbu zariadenia. Aspoň raz ročne odstráňte nánosy vodného kameňa na vnútorných stenách bojlera, vykurovacom telese a termostate. Ak je vo vašej domácnosti príliš tvrdá voda. Čistenie bude vhodné niekoľkokrát ročne. Pravidelnou údržbou predĺžite životnosť bojlera a zaistíte účinný ohrev.

V prvom rade vypnite ohrev vody a odpojte bojler zo zásuvky. Vypnite tiež prívod vody do bojlera a potom otvorte vodovodné kohútiky. Počkajte, kým z nich vytečie všetka teplá voda. Následne odmontujte kryt, ktorý sa nachádza na spodnej časti bojlera, a všetky jeho elektrické súčasti. Uvoľnite prírubu, zvyčajne to ide tak, že ju zatlačíte smerom dovnútra. Nezabudnite si však pripraviť nádobu na zachytenie zvyškovej vody. Na prírube sa v závislosti od modelu bojlera nachádza ohrevná špirála aj anódová tyč. Vodný kameň vyberte z prístroja ručne, najviac sa ho tvorí práve v jeho spodnej časti. Pokiaľ kameň nechce ísť von, zoberte si pomôcku, ktorou ho bezpečne vytiahnete tak, aby ste nepoškodili smalt. V ďalšom kroku skontrolujte vyhrievaciu špirálu, ak je aj na nej vodný kameň, odstráňte ho vlhkou handričkou. V prípade hrubej vrstvy kameňa sa hodí osvedčený ocot, ktorý ľahšie rozpustí usadeniny. Po mechanickom čistení sa odporúča pustiť do bojlera prívod studenej vody, ktorý prepláchne vnútorné steny. Po čistení vráťte na pôvodné miesto prírubu s tesnením a skontrolujte, či nepreteká. Potom zapojte všetky elektrické súčasti a napokon pripevnite odmontovaný kryt.

Pri neodbornom zásahu do bojlera sa môžu poškodiť elektrické časti, tie potom zvyknú zhorieť. Pomoc odborníka budete potrebovať aj pri výmene pokazenej špirály. Pri jej opätovnom zapojení a skúšaní funkčnosti môže dôjsť k popáleniu. Neodborná oprava zväčša bojler nenávrate poškodí. To však nie je všetko, napríklad unikajúca voda z nesprávne zapojeného prívodu môžu vsiaknuť do muriva, následkom čoho potom vzniknú plesne. Nesprávne zapojené rozvody ohrievacieho telesa zas môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Bojler sa dá mechanicky poškodiť tiež vtedy, keď príliš dotiahnete skrutky prívodu vody.

Ak váš elektrický ohrievač vody Artison začal vydávať zvláštne zvuky, môže byť za tým vodný kameň, ktorý sa usadil vo vnútri nádrže. Vypnite spínač ohrievača vody alebo aj hlavný prívod elektrickej energie domácnosti. Potom uzavrite vodný ventil v kúpeľni, aby sa zabránilo vytopeniu, nechajte vychladnúť vodu a potom ju vypustite do pripravenej nádoby. Ohrievač vody nechajte vypnutý niekoľko hodín a následne otvorte vodný ventil a kohútik. Potom ohrievač opätovne naplňte vodou a zapnite napájanie. Hluk by mal byť odstránený a zvýši sa účinnosť ohrievača vody.

Ďalšie články z kategórie Bojlery

Vaše hodnotenie:
(90.2%)

Komentáre
Helena 31.Mar.2024

Dobrý chcela by som sa spýtať ako mam natlakovat vodu do bojlera nakoľko mu netečie tepla voda len studená dakujem

Odpovedať

Redakcia Testmagazin.sk 03.May.2024

Dobrý deň, ak nie je problém s nastavením nízkej požadovanej teploty pri prvotnej inštalácii a ani s tým, že ste minuli viac teplej vody ako stíha kotol ohriať, môže byť chyba v termostate. Odporúčame ho zveriť do rúk opravára.

Mária 07.Jun.2024

dobrý den, mam bojler ariston a vyteká mi z neho voda, denne aj 10 litrov, bojler je asi rok stary, teplota je nastavená na 60 stupnov, prosím o radu, dakujem

Odpovedať

Patrik 09.Jun.2024

Dobrý deň
Bojler(Tatramat eo 120el) mi zo dňa na deň prestal ohrievať vodu. Na displayi svieti kontrolka ohrievania ale bojler neohrieva ani po výmene špirály. Kde môže môže byť problém? Ďakujem Vám za radu.

Odpovedať