Najčastejšie poruchy práčky

Najčastejšie poruchy práčky: je príliš hlučná, nevypúšťa alebo neohrieva vodu, nežmýka, bubon sa netočí

Pranie bielizne je odjakživa súčasťou každodenného života. V dnešnej dobe niektorí využívajú služby čistiarne, no väčšina z nás sa spolieha na domácu práčku. Tá v podstate prací proces spraví za nás, no tak ako každé iné zariadenie, resp. spotrebič, aj práčka sa môže veľmi ľahko pokaziť. V článku prinášame prehľad najčastejších porúch práčok a ich predpokladané príčiny, ktoré sa niekedy dajú opraviť svojpomocne, no inokedy je vhodné obrátiť sa na autorizovaný servis.

Publikované: 25.01.2023
Aktualizované: 25.01.2023
Obsah článku:

Nezáleží na tom, či máte doma práčku s predným alebo s horným plnením, či vlastníte model LG, Whirlpool, Electrolux, Beko, Bosch alebo Gorenje, problémy sa skôr či neskôr objavia. Často súvisia s opotrebovaním materiálov, ale aj s nedôsledným čistením spotrebiča. Ako si s najčastejšími poruchami práčky poradiť?

Práčku nejde zapnúť

Zapnutie práčky je základným krokom v pracom procese. Ak ju nemožno zapnúť, príčinu možno nájsť hneď na niekoľkých miestach. V prvom rade môže ísť o poruchu elektrického zdroja, pričom je potrebné skontrolovať poistky zodpovedné za príslušný elektrický obvod, v ktorom je práčka zapojená. Chyba môže byť aj v elektrickej zásuvke, z ktorej spotrebič čerpá „šťavu“. Najprv skúste zapojiť práčku do inej. Pokiaľ sa práčka zapne, pôvodnú zásuvku je potrebné čím skôr opraviť.

Chyba môže tkvieť aj v samotnom spotrebiči. Pri prehriatí motora sa práčka automaticky vypne. Takto sa motor môže schladiť a následne znovu nabehne bez problémov. V prípade opakujúceho sa problému je potrebné volať servisného technika. Jednou z interných príčin, prečo práčku nemožno zapnúť, môže byť poškodený dverný zámok. Nejde o pružinovú súčiastku otvárania dverí, ale skôr o elektromechanický systém zodpovedný za bezpečné zaistenie dverí v priebehu prania. Ak je tento systém chybný, práčka neregistruje zavretie dverí, a teda sa nezapne. V tomto prípade je potrebné volať technika.

Práčku nejde zapnúť

Práčka vyhadzuje poistky

Aj v prípade tejto poruchy môže ísť o externé, ale aj interné príčiny. Vyhodenie poistiek je bežným výsledkom preťaženia ističa, resp. používania slabého ističa. Ak zapnutie práčky konštantne vyhadzuje poistky, je potrebné istič vymeniť za silnejší, alebo rozdeliť domáci elektrický obvod na viacero okruhov, aby k preťaženiu domácimi spotrebičmi nedochádzalo. V prípade, že nie ste elektrikárom a ani sa v elektrických obvodoch nevyznáte, odporúčame nechať túto prácu na odborníkov.

Keď práčka vyhadzuje poistky, môže dochádzať k skratu. Problém v tomto prípade treba hľadať jednak v elektrickom kábli alebo v zásuvke, do ktorej je spotrebič zapojený, ale tiež v motore spotrebiča či vo vykurovacom telese. Skrat môže prirodzene spôsobovať aj unikajúca voda. V niektorých prípadoch postačuje vizuálna kontrola správneho fungovania vymenovaných komponentov, inokedy je potrebné odpojiť vykurovacie teleso a zmerať odpor medzi vývodmi, no každopádne je lepšie spoľahnúť sa na technika.

Práčka nedokončí zvolený program

Dochádza v prípade vašej práčky k situácii, že spočiatku všetko funguje správne, práčka čerpá vodu, perie, no potom sa zrazu zastaví a program nedokončí? Najprv zapnite žmýkanie, aby ste následne mohli nedopratú bielizeň vybrať z práčky. Potom hľadajte príčinu. Tá sa mnohokrát skrýva za banálnym odôvodnením nazývaným „hmotnostné preťaženie práčky“. Inteligentný senzor automatických práčok je nastavený tak, aby signalizoval prekročenie hmotnostnej normy. Vtedy stačí vybrať prebytočnú bielizeň a program znovu spustiť.

Zvolený program sa nedokončí v procese vypúšťaniaProblém pravdepodobne spôsobuje buď upchatý filter, alebo cudzí predmet nachádzajúci sa v čerpadle práčky. Vtedy treba pristúpiť k dôkladnému prečisteniu filtra, resp. odstráneniu predmetu narúšajúceho správny chod čerpadla. Naopak, porucha počas ohrevu vody naznačuje, že príčinou nedokončenia programu je poškodenie výhrevného telesa, prípadne jeho zanesenie vodným kameňom. V prípade, že moderná práčka na displeji žiaden chybný kód nesignalizuje, a teda ani jedna z uvedených príčin nie je váš prípad, problém hľadajte v elektronike. S jej opravou sa obráťte na servisného technika.

Práčka nedokončí zvolený program

Práčka perie dlhšie, ako by mala

Dĺžka trvania prania závisí v prvom rade od zvoleného programu, avšak v prípade, že práčka perie dlhšie ako zvyčajne, je to náznak istej poruchy. Najprv skontrolujte, či niečo nestojí za blokáciou prívodu vody. Mierny alebo nesúvislý prívod môže spôsobovať nízky tlak vody, upchaté vodovodné potrubie, ale tiež upchatie prívodovej hadice či filtra práčky. Náprava tejto poruchy vyžaduje dôkladné prečistenie upchatého komponentu. Pokiaľ voda ostáva v práčke, čo zabraňuje spotrebiču prepnúť do režimu odstreďovania, príčinou bude blokácia odpadovej hadice.

V prípade, že práčka opakovane nasáva a vypúšťa vodu, a teda nedochádza k dodaniu optimálnej hladiny vody potrebnej na spustenie prania, chyba bude v nesprávnom napojení práčky na kanalizačné potrubie. Problém vody v bubne práčky mnohokrát tkvie aj v chybnom snímači hladiny vody. Ak je vody dostatok, no neohrieva sa na požadovanú teplotu, prací program taktiež neprebehne podľa predstáv. Príčinu preto treba hľadať za pomoci technika vo vykurovacom telese alebo termostate spotrebiča. V prípade, že sa bubon práčky nonstop otáča, prípadne zamrzne, v lepšom prípade ide o preťaženie bielizňou, no v horšom o poruchu elektroniky.

Dvierka práčky nemožno po dopraní otvoriť

Zablokovanie dvierok práčky je veľmi bežnou poruchou, ktorá má množstvo rozličných príčin. V prvom rade je potrebné skontrolovať, či ste náhodou neaktivovali detskú poistku. Naznačí vám to kontrolka detskej poistky. Dvierka sa môžu uzavrieť aj z bezpečnostných dôvodov, a to v prípade niektorých programov, ktoré doslova držia dvierka zavreté niekoľko minút po skončení. Túto skutočnosť vám dá taktiež na vedomie kontrolka v tvare zámku. Počkajte maximálne 20 minút a znovu skúste dvierka otvoriť.

Zaseknutá elektronika môže byť jednou z príčin, prečo nemožno po dopraní otvoriť dvierka práčky. Skúste spustiť program znovu, alebo nastavte len určitú časť z neho, čo by potenciálne malo po skončení umožniť otvorenie dvierok. Má vaša práčka program pridania bielizne v priebehu prania? Zapnite ho, pretože táto funkcia vám možno odblokuje prístup do práčky. Pokiaľ žiadna z týchto metód nezaberá, pokúste sa o reštartovanie práčky za pomoci v manuáli uvedenej kombinácie tlačidiel na reštart či vypojením práčky z elektrickej siete a jej opätovným zapojením po 10 minútach.

Dvierka práčky je možné otvoriť aj mechanicky, no nikdy nie násilím s pomocou náradia. Skúste ich dôkladne zatlačiť, ako keby ste ich chceli riadne privrieť, a následne skúste otvoriť. Dvierka môžu ostať zablokované aj pre stále napustenú vodu, ktorú sa vám podarí vypustiť spustením krátkeho programu na zbavenie sa prebytočnej vody. V prípade, že ani to nepomôže, zavolajte servis. Technik nemusí prísť v ten deň, vtedy po 12 hodinách spustite krátky program ako prevenciu pred splesnivením uzamknutej bielizne.

Dvierka práčky nemožno po dopraní otvoriť

Práčka sa počas prania nadmerne hýbe

Mierne pohyby práčky alebo jej vibrovanie v čase chodu sa pokladá za normu. Zlým znamením je hlučné kolísanie zo strany na stranu a samovoľné presúvanie sa práčky po podlahe. Prvým najpravdepodobnejším vysvetlením je nevodorovné umiestnenie práčky na zemi. Tento fakt je možné skontrolovať za pomoci vodováhy. Problém jednoducho vyriešite uprávou nastavenia nožičiek, aby umiestnenie práčky na zemi spĺňalo požadované kritériá.

Túto poruchu automatickej práčky môže spôsobovať jej preťaženie, čo vyvádza spotrebič z rovnováhy. Problém vyriešite jednoduchým rozdelením bielizne na menšie dávky. Chybou môže byť aj samovoľné odpojenie niektorej zo závesných pružín, ktoré upevňujú bubon práčky. Riešením je opätovné upevnenie danej pružiny. No ak došlo k ich poškodeniu, je nutná ich okamžitá výmena.

Práčka je príliš hlučná

Nevybalansované nožičky práčky spôsobujú nielen nadmerný a neprirodzený pohyb práčky, ako sme uviedli vyššie, ale tiež nadštandardný hluk počas prania. Ten môže mať na svedomí porucha vnútorného komponentu práčky, ako napríklad motora, pričom v tomto prípade je opäť potrebná pomoc autorizovaného servisného technika.

Najbežnejšou príčinou, prečo je práčka príliš hlučná, je cudzí predmet zaseknutý niekde vo vnútri spotrebiča. Zapadnutý môže byť na niekoľkých miestach, a to napríklad v bubne, vo filtri, v čerpadle alebo odpadovej hadici. Zvuk, ktorý práčka vydáva, sa líši na základe miesta výskytu cudzieho predmetu. Objekt zapadnutý v odpadovej hadici sa z práčky ozýva ako zvuk podobný klikaniu alebo zurčaniu. Bzučanie a vibrovanie naznačuje, že niečo narúša bežný chod čerpadla práčky.

Práčka je príliš hlučná

Práčka zapácha

Tmavé a vlhké prostredie vo vnútri práčky je prirodzeným útočiskom baktérií a plesní, čo často spôsobuje, že práčka zapácha. Príčinou môže byť nielen zanesené tesnenie dverí, ktoré je potrebné pravidelne čistiť, no tiež nepriechodné hadice vytvárajúce ideálne pomery pre tvorbu plesne a množenie baktérií. Smrad vychádzajúci z vnútra práčky spôsobujú najmä nahromadené baktérie a nečistoty z dôvodu konštantného prania v studenej vode, zanechávania zvyškov čistiaceho prášku v práčke alebo v zásobníku určenom pre tento prací prostriedok. Regulárne čistenie prostredníctvom zapnutia prázdnej práčky na najhorúcejšom programe je ideálnym riešením.

Ďalšou z možných príčin, prečo sa z vašej práčky šíri zápach, je zanesený filter vypúšťacieho čerpadla. Ten je taktiež potrebné čistiť aspoň raz mesačne. Zaseknuté predmety a nánosy nečistôt vo filtri minimalizujú prietok vody, čím vzniká optimálne prostredie pre plesne a baktérie vo vnútri vašej práčky. Pravidelná údržba spotrebiča vo forme čistenia je pre vyriešenie, resp. predchádzanie tejto poruchy veľmi dôležitá. Ak z práčky vychádza horľavý smrad, ihneď spotrebič vypnite a odpojte z elektrickej siete. Možné je totiž pretrhnutie remeňa motora, čo vyrieši len odborník.

Bielizeň je po dopraní dotrhaná

Túto poruchu práčky má menovite na svedomí ľudský faktor. K trhlinám a dieram na bielizni často dochádza pre nesprávne nastavenie rýchlosti otáčania, ale aj preťaženie práčky nadmerným množstvom bielizne, čo zvyšuje pravdepodobnosť zachytenia tenkých, citlivých kúskov o zipsy a gombíky. Jednak je teda potrebné znížiť dávku pranej bielizne, jednak pretriediť oblečenie, aby ste zamedzili poškodeniu citlivých kusov pevnými aplikáciami na zvyšku pranej bielizne.

Problém s dotrhanou či inak znehodnotenou bielizňou môže opäť spôsobovať cudzí predmet zapadnutý v práčke. Napríklad zabudnutý kus ostrého plastu dokáže narobiť počas prania veľkú škodu na jemných, tenkých kúskoch bielizne.

Bielizeň je po dopraní dotrhaná

Práčka nenapúšťa vodu

Ak práčka nenapúšťa vodu, primárne by ste mali skontrolovať, či nemáte uzavretý prívod vody. A to jednak kohútik zabezpečujúci prívod vody do práčky, jednak celkový prívod do domu. Ak sú oba otvorené, skúste skontrolovať, či nie je niektorý z prívodov zanesený nečistotami. Vtedy je potrebné nutne pristúpiť k vyčisteniu filtra. Problém môže tkvieť aj v stave prívodovej a odpadovej hadice, ktoré sú často zalomené, prípadne upchaté. Všetky tieto uvedené poruchy práčky je možné eliminovať svojpomocne.

Pomoc odborníka si vyžaduje porucha na riadiacej jednotke, ktorá spôsobuje, že práčka nenapúšťa správne vodu. Nejde o banálnu chybu, ktorú je možné napraviť bez predošlých skúseností a odborných znalostí. To isté platí aj v prípade nízkeho, resp. nedostatočného tlaku v rozvode vody. Aby ste otestovali, či je príčina naozaj spojená s tlakom vody, skúste do vedra pustiť vodu z naplno otvoreného prívodu. Pokiaľ je v ňom dostatočný tlak, za minútu by malo vytiecť až 10 litrov vody.

Práčka nezohrieva vodu

Cítite počas prania, že z práčky nesála teplo, pričom po praní vytiahnete zo spotrebiča studenú bielizeň so škvrnami? Je viac než isté, že ide o poruchu automatickej práčky nezohrievajúcej vodu. Príčiny sa rôznia od najjednoduchších až k tým komplikovanejším. Príliš veľa pracieho prášku spôsobí plávanie ohrievacieho telesa v pene, to následne nemôže dostatočne ohriať vodu. Na spomínanom vykurovacom telese sa taktiež môže nachádzať nadmerné množstvo vodného kameňa, čo spôsobuje disfunkciu komponentu určeného na ohrievanie vody. Odstraňovanie vodného kameňa z práčky by ste preto mali zaradiť do vášho štvrťročného čistiaceho plánu spotrebičov.

Okrem ľudského faktora, ktorý spôsobuje neprimeranú funkčnosť vykurovacieho telesa, môže dochádzať k vážnejším poruchám tejto súčiastky, čo moderné automatické práčky signalizujú chybovým kódom na displeji. Oprava si vyžaduje odbornú ruku. Rozbitý termostat je tiež jednou z príčin, prečo práčka nezohrieva vodu. Keďže nefunguje správnym spôsobom, nedokáže správne vyhodnotiť teplotu vody, a teda ju neprispôsobuje podľa potreby. Aj túto situáciu najlepšie vyrieši servisný technik.

Práčka nezohrieva vodu

Práčka nevypúšťa vodu

V tomto prípade je nutné najprv núdzovo vypustiť všetku nadbytočnú vodu z práčky a následne riešiť príčinu vody v bubne. Príčina zväčša tkvie v jednom z troch podstatných komponentov práčky. Buď je upchatý odtokový filter, ktorý je potrebné hneď zbaviť nečistôt, alebo môže byť upchatá samotná odtoková hadica. Hadicu je nutné ihneď vypláchnuť a rovnako tak aj sifón práčky. V uvedenej situácii sa odporúča vyčistiť aj odpad v stene, ktorý je prirodzene zanesený nečistotami.

Zaseknuté čerpadlo taktiež môže spôsobovať disfunkciu vypúšťania vody na začiatku programu. Čerpadlo totižto patrí k súčiastkam, ktoré sú veľmi citlivé na nečistoty. Vrtuľa čerpadla je najčastejšie zanesená vlasmi, niťami z oblečenia, zostatkovými zvieracími chlpmi na bielizni, gombíkmi a mincami. Po ich odstránení je potrebné sa uistiť, či je komora ozaj vyprázdnená. Vtedy čerpadlu už nič nebráni vo voľnom pretáčaní. Pokiaľ porucha práčky naďalej pretrváva, obráťte sa na servis.

Z práčky vyteká voda

Pri vytekajúcej vode nebude vaším najväčším problémom len mokrá podlaha, ale aj možné riziko skratu z dôvodu stretu vytekajúcej vody s napojením spotrebiča na elektrickú sieť. Spočiatku je potrebné identifikovať, či voda tečie spredu, alebo zo zadnej strany práčky. Príčinou vytekania vody počas prania z prednej časti práčky bude opotrebovaná tesniaca guma dvierok. Uvoľnené a časom zdeformované tesnenie je nutné vymeniť, aby ste sa vyhli ďalším zbytočným výtokom vody.

Voda vytekajúca z práčky zozadu značí poruchu prívodovej alebo odpadovej hadice. Pomôckou k zisteniu, s ktorou hadicou je naozaj problém, je fakt, že ak z práčky vyteká voda len počas točiaceho cyklu, chybná bude odpadová hadica. Každopádne však záleží na vážnosti problému. Najprv je potrebné skontrolovať riadne nasadenie hadíc a tesnenie pri prívode vody, pričom v prípade starých, zlomených či poškodených hadíc je nutná okamžitá výmena. Väčší únik vody môže spôsobovať zanesenie ktorejkoľvek z hadíc vodným kameňom. Preto je potrebné preventívne, pravidelné čistenie práčky.

Z práčky vyteká voda

Práčka nesprostredkúva aviváž či prací prostriedok

Pokiaľ v zásobníku vašej práčky ostáva po dopraní rezíduum aviváže či pracieho prášku, je potrebné zásobník vyčistiť, aby nedošlo k možnému upchatiu dýz pre prívod vody nad zásobníkom. Vybratý zásobník by ste mali nechať odmočiť v teplej vode, pričom následne kefkou vymyť nánosy pracieho gélu a prášku. Menšie otvory a dýzy v priehradke vyčistíte najlepšie špáradlom. Následne celý zásobník opláchnite vodou. Nezabúdajte, že potrebné je nečistôt zbaviť aj miesto zásobníka v práčke. Niektoré moderné automatické práčky majú samočistiace zásobníky, no ak ho vaša nemá, povenujte sa jeho čisteniu aspoň raz mesačne. Práčka vám istotne poďakuje účinným praním.

Práčka nežmýka

Jednou z najčastejších porúch práčok je disfunkcia žmýkacieho procesu. Spôsobovať ju môže hneď niekoľko vecí. Preťaženie práčky je jednou z nich. Väčšie kusy bielizne, napríklad koberce, deky, vankúše, často práčka nechce žmýkať, vtedy odporúčame zastaviť program, vybrať bielizeň a prerozdeliť ju do viacerých menších pracích dávok. Prípadne môžete využiť služby najbližšej čistiarne. Pokiaľ práčka nežmýka bielizeň, naznačovať to môže chybnú funkčnosť výtokovej hadice, a teda jej ohnutie alebo upchatie. Upchaté môže byť aj odpadové potrubie.

Problémy so zanesenou odpadovou hadicou je možné vyriešiť odpojením práčky z elektrickej siete a hadice zo samotného spotrebiča, pričom následným manuálnym výtokom práčky, odblokovaním hadice a vyčistením filtra zabezpečíte opätovnú priechodnosť odtoku práčky. Nenachádzate problém s hadicou? Môže ísť o vážnejšiu poruchu motora, čerpadla alebo elektroniky, čo už vyžaduje zásah odborníka.

Bubon práčky sa netočí

Práčka je zapnutá, elektromotor hučaním hlási svoju správnu prevádzku, no bubon práčky sa netočí? Veľa závisí od druhu motora vašej práčky, a teda či je klasický, poháňaný cez remeň, alebo s priamym pohonom. V prípade klasického motora môže totiž ísť o spadnutý alebo prasknutý klinový remeň, ktorý spája bubon s motorom. Uvoľnený remeň stačí opätovne nasadiť na malú remenicu motora a potom na veľkú remenicu bubna.  Popraskaný alebo pretrhnutý remeň treba okamžite vymeniť.

Klasický motor prenáša elektrinu pomocou uhlíkov. V prípade, že sa do práčky napúšťa voda, no bubon sa neotáča, pôjde o opotrebované uhlíky. Zlomený alebo prasknutý jeden uhlík stačí jednoducho vymeniť. Ak dochádza k začierneniu motora a uhlíky sú viditeľne krátke, je nutné ich okamžite všetky vymeniť. Moderné práčky remeň ani uhlíky nemajú, no majú displej, ktorý v prípade poruchy práčky signalizuje chybový kód. Netočenie bubna môže spôsobovať porucha motora, ktorá sa objaví na displeji práčky. Ak sa na displeji nezobrazí žiadna chyba, problém bude so samotnou elektronikou.

Taktiež môže dôjsť k zaseknutiu bubna práčky, a to pre cudzí predmet, ktorý sa dostal do vnútra spotrebiča. Zväčša sú to mince, sponky alebo kľúče zabudnuté vo vrecku nohavíc. V tomto prípade je vhodné ručne vyskúšať, či sa bubon točí. Pokiaľ drhne, prípadne sa netočí vôbec, je nutné objekt čím skôr dostať z práčky von.

Bubon práčky sa netočí

Bubon práčky zadrháva

V prípade automatických práčok môže dochádzať k tzv. zadrhávaniu bubna práčky, čo spôsobuje vo väčšine prípadov zapadnutý predmet. Ten môžete z práčky dostať bez pomoci servisného technika odstránením krytu z montážneho otvoru, čím sa dostanete pod bubon, ale tiež demontovaním vykurovacieho telesa, čo vám vytvorí dostatok priestoru, aby ste sa dostali k miestu, kde sa predmet zachytil. Najvhodnejšie je v tomto prípade sa obrátiť na servis, aby nenastal problém s navrátením práčky do pôvodného stavu.

Uvoľnený bubon práčky

V prípade tejto poruchy automatických práčok je určitá vôľa bubna v poriadku, avšak prehnané klopanie a búchanie bubna práčky pri žmýkaní je varovným signálom. Príčinou môžu byť už vyššie uvedené pružiny, ktoré sú k dispozícii pre voľný pohyb bubna práčky do všetkých strán, pričom tiež tlmia nadmerný pohyb a hluk. Čo i len jedna uvoľnená pružina spôsobí búchanie bubn pri odstreďovaní. Tento problém môžete vyriešiť svojpomocne vizuálnou kontrolou a opätovným zafixovaním uvoľnenej pružiny.

Problém uvoľneného bubna práčky nemusí tkvieť v závesných pružinách, môže ísť o opotrebované ložisko. Tie sú pre otáčanie bubna vystavené vysokým odstredivým rýchlostiam, a teda sa rýchlejšie opotrebujú. Ložiská práčky sú veľmi dôležitou súčasťou vašej práčky, a preto by ste ich nemali meniť bez pomoci odborníka.

Otázky a odpovede – FAQ

V článku sme sa snažili popísať najčastejšie poruchy práčok, s ktorými sa môžete kedykoľvek počas prania stretnúť. Uviedli sme aj ich najpraktickejšie riešenia, pričom v sekcii otázok a odpovedí sme zodpovedali niekoľko najbežnejších otázok o všeobecnej údržbe práčok. Nenašli ste v článku to, čo ste hľadali? Neváhajte svoje otázky položiť v sekcii komentárov. Snažíme sa odpovedať čo najskôr.

V prvom rade je potrebné odpojiť práčku z elektrickej zásuvky. Pripravte si nádobu na vypustenie vody k spodnému panelu práčky, ktorého otvor sa zväčša nachádza v ľavom/pravom rohu. Vytiahnutím núdzovej hadice a otvorením jej uzáveru vypustite vodu do nádoby. Hadicu po skončení vypúšťania opätovne uzavrite a vložte späť do spodného panela práčky.

Nachádza sa väčšinou taktiež v ľavom alebo pravom dolnom rohu práčky za malým krytom. Po jeho odklopení môžete vyskrutkovať filter. Dbajte na čistotu, ktorú zabezpečíte položením handry a nádoby na zem na zachytenie vytekajúcej vody. Filter vyčistite pod tečúcou vodou a ručne povyťahujte zaseknuté nite odevov a vlasy. Filter čistite cca každé 3 mesiace. V prípade, že ste majiteľmi chlpatých zvieratiek, odporúčame zvýšiť frekvenciu čistenia.

Dôležitá je minimalizácia ich výskytu za pomoci pravidelnej údržby, a teda čistením práčky (vnútra, hadíc, filtra...). Nikdy práčku nepreťažujte bielizňou a nadmerným množstvom pracích prostriedkov. Bielizeň vždy pred vložením do práčky skontrolujte, či neobsahuje cudzie predmety, vreckovky a pod. Taktiež si dávajte pozor na všetky záležitosti spojené s elektrickým obvodom, do ktorého je práčka napojená.

Ďalšie články z kategórie Práčky

Vaše hodnotenie:
(90.2%)

Komentáre
Danka 08.Mar.2023

Keď sa mi niečo pokazí na práčke, zavolám vždy manžela, nech sa na to pozriem. Ja nie som príliš technicky / technologicky zdatná. A on si s tým zatiaľ vždy poradil. :-) Práčky inak meníme cca. každých 10 rokov.

Odpovedať