Ako vyčistiť vodu v bazéne

Ako vyčistiť kalnú, zelenú, hnedú a bielu vodu v bazéne

Bazén nie je lacnou zábavkou. Nie, nehovoríme o jeho obstarávacej cene, ale o prevádzkových nákladoch. Ich podstatnú časť tvorí bazénová chémia, pomôcky na jeho mechanické čistenie a taktiež chod filtračného systému. Ak zanedbáte starostlivosť o vodu vo vašom bazéne, výsledkom bude jej zakalenie, zhnednutie, zozelenenie či vznik iných estetických aj funkčných nedokonalostí. Ako im predchádzať a ako ich odstrániť? To vám prezradíme v našom článku o správnej údržbe vody v bazéne.

Publikované: 23.06.2021
Aktualizované: 27.09.2023
Obsah článku:

Biela, mliečna či kalná voda v bazéne

Za vznikom bielej, tzv. mliečnej či kalnej vody v bazéne môže stáť hneď niekoľko príčin. K tým najčastejším patrí:

 • Nízka hladina voľného alebo nadbytok viazaného chlóru
 • Vysoké (zásadité) pH
 • Vysoký obsah vápnika, s ktorým súvisí vznik tzv. tvrdej vody
 • Upchatá alebo nefunkčná filtrácia
 • Počiatočné štádiá tvorby rias alebo amoniaku

Presný postup vyčistenia mliečnej vody v bazéne závisí od príčiny, ktorá tento problém spôsobila. V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrieme nielen na riešenia, ale taktiež na diagnostiku pôvodu bielej mútnej vody v bazéne.

Voda v bazéne je mliečna z dôvodu nesprávnych hodnôt chlóru

Mliečnu vodu v bazéne môže spôsobiť nedostatok voľného chlóru, ktorý je hlavnou dezinfekčnou zložkou. Jeho hodnoty odmeriate napr. pomocou DPD metódy so špeciálnymi tabletami, testovacích prúžkov pre bazény alebo elektronického testera. Hodnota voľného chlóru vo vode by nemala klesnúť pod 3 ppm (parts per million = označenie jednej milióntiny).

Mliečna voda v bazéne

Mliečnu mútnu vodu v bazéne môže spôsobiť i nadbytok viazaného chlóru, ktorý vzniká pri reakcii tejto dezinfekcie s organickými nečistotami, napr. potom či močom. Tento druh chlóru je v bazéne nežiaduci. „Rizikovou“ je hodnota nad 0,5 ppm, naopak, ideálna 0 ppm. Nadbytok viazaného chlóru odhalíte na základe typického „bazénového“ zápachu alebo podráždenej pokožky po kúpaní. Neexistujú žiadne spôsoby na jeho priame meranie, môžete však pristúpiť k odmeraniu celkového chlóru, od ktorého odpočítate hodnoty toho voľného.

V oboch prípadoch pristúpte k okamžitému šokovaniu vody v bazéne. Pri nadbytku viazaného chlóru je najčastejšie využívaná tzv. metóda superchlorácie. V praxi je vodu potrebné prechlórovať na 10x vyššiu hodnotu voľného chlóru, ako je nameraná hodnota toho viazaného. Po takomto zásahu sa viazaný rozloží na chlór voľný a plynný dusík, ktorý po čase vyprchá.

Biela voda v bazéne ako dôsledok tvorby amoniaku

Špecifickým prípadom zakalenej vody v bazéne je tvorba amoniaku. K tomuto javu dochádza najčastejšie po zimnom „odkrytí“ bazéna. Príčinou sú veľmi nízke hodnoty až úplná absencia voľného chlóru a kyseliny kyanurovej (spĺňa funkciu chlórového stabilizátora) v kombinácii s vysokými hodnotami chlóru viazaného.

Zjednodušene, voda priam baží po poriadnej dávke tejto dezinfekcie. Nadbytok amoniaku je pomerne veľkým problémom, ktorého sa nezbavíte len tak. Hodnoty viazaného chlóru totiž nezačnú klesať ani po aplikácii naozaj veľkého množstva tohto prostriedku. V takomto prípade je teda potrebné naozaj extrémne a niekedy i opakované šokovanie bazéna.

Biela kalná voda v bazéne ako dôsledok počiatočnej tvorby rias

Počiatočné štádia tvorby rias spôsobujú vznik bielej kalnej vody v bazéne. Riešenie je podobné ako v prípade jej zozelenenia. Aby ste sa však uistili, že ide práve o tento problém, vykonajte tzv. nočný test zameraný na straty chlóru:

 • Večer do vody pridajte chlór. Pozor, počkajte, kým zapadne slnko, aby ste sa vyhli vyčerpaniu voľného chlóru.
 • Ráno odmerajte hodnoty voľného chlóru. Ak v priebehu noci klesnú o viac ako 1 ppm, ide o jasný dôkaz, že vo vašom bazéne začínajú rásť riasy.

Mútna voda v bazéne v dôsledku nesprávneho pH, chemickej nerovnováhy, nadbytku vápnika a neúčinnej filtrácie

Vznik mútnej vody v bazéne môže spôsobiť vysoké či nízke pH, nadbytok vápnika a zlá filtrácia alebo kombinácia týchto faktorov. Nesprávne hodnoty pH nemajú priamy súvis s jej zakalením. Vplývajú na aktivitu chlóru a celkovú chemickú rovnováhu v bazéne.

Kontrola pH vody v bazéne

Vysoké (zásadité) pH spôsobuje zlé rozpúšťanie, následné hromadenie vápnika a vznik tzv. tvrdej vody, ktorá sa javí ako mútna. Pri nízkom (kyslom) pH zas dochádza k vysokej reaktivite chlóru, jeho rýchlemu vyprchávaniu a tvorbe „zlého“ kombinovaného chlóru. Ideálna hodnota pH vody v bazéne by sa mala pohybovať medzi 7,1 až 7,5.

Alkalitu (nízke, kyslé pH) odstránite použitím minerálnej kyseliny muriatovej, resp. prípravkov s jej obsahom, ktoré však nie sú na slovenskom trhu dostupné bežne. Rovnako účinnými sú i iné produkty, napr. Savo pH+. V ponuke tohto výrobcu nájdete aj prostriedok na zníženie pH, Savo pH-.

Spomínaný nadbytok vápnika má priamy vplyv na filtráciu, ktorú môže „zanášať“ až úplne odstaviť. V prípade, že pomocou testovacích prúžkov nameriate vysoké hodnoty tohto minerálu, je nutné pristúpiť k jeho zníženiu. Prvou možnosťou je použitie niektorého zo špeciálnych prípravkov, tzv. odstraňovačov vápnika z bazénov. Ak sa táto metóda ukáže ako neefektívna, vypustite cca polovicu vody a doplňte ju novouIdeálne hodnoty vápnika by sa mali pohybovať v rozmedzí 200 až 400 ppm.

Na vzhľad vody v bazéne vplývajú i iné minerály, stopové prvky a chemikálie. Zakalenú vodu v bazéne môže spôsobiť napr. nahromadenie fosfátov a brómu. Častým problémom býva nedostatok alebo nadbytok už spomínanej kyseliny kyanurovej, ktorá pôsobí ako stabilizátor chlóru. Jej časté alebo nadmerné používanie stojí za odbúravaním voľného chlóru. Kyselina sa zároveň mení na amoniak, o ktorom sme hovorili vyššie. Dôležitá je teda najmä rovnováha týchto 2 látok.

Zelená voda v bazéne

Najčastejším dôvodom, prečo je zelená voda v bazéne, sú rôzne druhy rias. Ich prítomnosť je sprevádzaná tvorbou slizu na stenách aj dne. Pozor, riasy môžu spôsobiť taktiež hnedú, čiernu či žltú vodu v bazéne. Hlavnou a zároveň najčastejšou príčinou ich vzniku je kombinácia vysokých teplôt, počas ktorých môže voda zozelenieť aj v priebehu jedinej noci, a nerovnováhy alebo nedostatku chlóru.

Ako sa spóry rias dostanú do vody? Prostredníctvom vetra, dažďa, kontaminovaného náradia, napr. sitka či vysávača, ale taktiež spolu s vašimi plavkami. Chlór je veľmi dôležitým dezinfekčným prvkom, a ak necháte jeho hladinu klesnúť príliš, čo i len na deň, môže dôjsť k nekontrolovateľnému bujneniu rias. Jeho hodnoty je preto potrebné kontrolovať pravidelne.

Ako predchádzať vzniku zelenej vody v bazéne

 • Filtračný systém

Nesprávne používanie či zlý technický stav je jednou z príčin, prečo zelenie voda v bazéne. Zamerajte sa na pravidelné čistenie koša, čerpadlového aj bazénového filtra, čím zabezpečíte, aby sa bazénová chémia z filtrácie dostávala do vody v požadovaných množstvách. Dôležitým faktorom je doba, počas ktorej nechávate zapnutú filtráciu. V sezóne, keď je bazén využívaný denne, by ste mali nechať filtráciu zapnutú 6 – 8 hod., pri podozrení na tvorbu rias pokojne i 12 hod.

 • Mechanické čistenie bazéna

Stierky, kefy, sitká či špeciálne vákuové vysávače na bazény patria k veľmi efektívnej prevencii pred vznikom zelenej, ale i inak zafarbenej vody. Organický odpad je totiž živnou pôdou pre spóry rias, ale i iné mikroorganizmy. Čím menej ho bude v bazéne, tým sa znižuje šanca ich „uchytenia“.

Zelená voda v bazéne

 • Chlór a pravidelné šokovanie vody

Pravidelne kontrolujte hodnoty voľného chlóru. Šokovanie vody je vhodné vykonávať aspoň raz za týždeň. Šokové chlórové prípravky použite aj v prípade, že nameriate nízku koncentráciu chlóru. K výborným produktom na zelenú vodu v bazéne je Savo. Táto populárna dezinfekcia obsahuje chlórnan sodný, ktorý je ideálny na denné udržiavanie správnej koncentrácie voľného chlóru. Chlórnan totiž neovplyvňuje pH, hladiny vápnika ani kyseliny kyanurovej vo vode.

 • Eliminácia fosfátov

Fosfáty, ktoré sa do bazénu dostanú na vašich plavkách, spolu s prachom či organickými nečistotami (lístie, konáriky atď.) sú pre riasy tým najlepším hnojivom. Na ich elimináciu slúžia rôzne špeciálne prípravky, napr. Fluidra Nophos či Tripond Phosphat Minus.

 • Preventívne používanie algicidov

Algicídy patria medzi pesticídy na hubenie rias. O ich použití v prípade už zozelenenej vody budeme hovoriť nižšie. Prednostne však spĺňajú úlohu účinnej prevencie, preto by ste ich mali do vody aplikovať pravidelne. Na trhu sú dostupné desiatky rôznych prípravkov. Ide napr. o Chemoform Algicid štandard, Mastersil AlgicidLaguna Algicid Blue či Wetter Algicid.

 • Zimná starostlivosť o bazén

Zelená voda v bazéne po zime je veľmi častým javom. Bazén zakryjete, čím zabránite prístupu svetla, a tým vytvoríte ideálne podmienky na množenie rias. Riešením je použitie špeciálneho prípravku asi týždeň pred definitívnym zazimovaním bazéna. Pre zmenu spomenieme zahraničný produkt na prírodnej báze, ktorým je Magic+PHOSfree. Je dostupný napr. na Amazone.

Zelená voda v bazéne – čo s tým

 1. Do vody je potrebné pridať algicídny prípravok proti tvorbe rias. Pozor, vyberajte taký, ktorý je určený pre bazény, nie napr. pre záhradné jazierka.
 2. Spolu s algicídom použite šokový prípravok proti riasam. Na trhu sú dostupné rôzne produkty. Väčšinou sú predávané pod názvom „chlór šok“ (napr. Marimex, Savo).
 3. Súčasne so šokovou chlórovou „terapiou“ musí byť aspoň počas 10 hod. zapnutá filtrácia.
 4. Po 24 hod. po aplikácii vyššie vymenovaných prípravkov do vody pridajte tzv. vločkovač.
 5. Predposledným krokom je dôkladné mechanické vyčistenie stien, dna bazéna, povrchu filtrácie a ďalších komponentov, ktoré sa nachádzajú priamo vo vode.
 6. Aby bol boj s riasami úspešný, musíte v ňom pokračovať aj nasledujúce dni. Pripravte sa, že voda sa nevyčistí do dňa ani dvoch. Chlór a ďalšie látky riasy zabijú, ale nedostanú von z bazéna. Preto je potrebné, aby ste počas nasledujúcich dní vodu neustále filtrovali. Filtráciu nezabudnite pravidelne čistiť.

Zelená voda v bazéne po zime

„Ako“ zelená je voda v bazéne?

V súvislosti so zelenou vodou v bazéne je zaujímavá ešte jedna vec. Všimnite si, o aký odtieň zelenej ide. V závislosti od toho môžete nastaviť primeranú, a teda i efektívnu „liečbu“.

Svetlozelená alebo zelenomodrá voda naznačuje prítomnosť malého množstva rias vo vode, čo znamená, že vyššie vymenovaný postup by mal byť účinný už po prvom pokuse.

 • Zelená alebo tmavozelená voda = stredné množstvo rias. V tomto prípade bude potrebné zdvojnásobiť množstvo šokového chlórového prípravku.
 • Čierno-zelená voda znamená vážny problém. Určite vyskúšajte vyššie popísaný návod. S najväčšou pravdepodobnosťou sa však nevyhnete kompletnému vypusteniu bazéna a následnej výmene vody.
 • Smaragdovozelená voda indikuje prítomnosť mŕtvych rias, ktoré nedokáže zachytiť filtračný systém. Riešením je použitie šokového chlórového prípravku v kombinácii s vločkovačom a následné filtrovanie vody počas 24 hod.
 • Priezračne zelenú vodu nespôsobujú riasy, ale nadbytok medi. Skontrolujte pH vody a koncentráciu voľného chlóru. Ak sú hodnoty týchto prvkov vysoké alebo nízke, upravte ich podľa postupu, ktorý sme uviedli pri problémoch so zakalenou vodou v bazéne. Následne do vody pridajte prípravok na zníženie hodnôt minerálov, po 24 hod. aplikujte vločkovač a bazén filtruje minimálne ďalších 24 hod.

Hnedá voda v bazéne

Obsahuje voda, ktorá vám tečie z kohútikov, nadmerné množstvo železa či iných kovov? V tom prípade viete, čo dokáže urobiť s vašou vaňou, toaletou aj umývadlom. Železitá voda v bazéne spôsobuje presne to isté. Ak sa v nej tento minerál nachádza v nadmernom množstve, voda jednoducho zhnedne.

Nadmerná tvorba a výskyt železa, ale i iných kovov môžu byť zapríčinené chemickou nerovnováhou. Jej príčinou je nesprávne šokovanie bazéna chlórom, v dôsledku čoho môže vo vode ostať nadbytok voľného chlóru.

Hnedá voda v bazéne

Ďalšou možnou príčinou, prečo je voda v bazéne hnedá, je tvorba a množenie hnedých druhov rias a taktiež chemická nerovnováha, ktorú spôsobujú. Ak je však voda hnedá práve pre nadbytok železa či iných kovov (napr. horčíka), čo je najčastejším dôvodom tohto problému, postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov.

Postup č. 1:

 1. Odmerajte pH vody, ak je vysoké alebo nízke, „dostaňte“ ho do normálu.
 2. Do vody následne pridajte prípravok na zmäkčenie, teda zníženie hodnôt minerálov vo vode.
 3. Po 24 hod. aplikujte vločkovač.
 4. Vodu v bazéne počas celého procesu neustále filtrujte.

Postup č. 2:

 1. Použite kyselinu askorbovú (vitamín C) určenú pre bazény. V priemere si vystačíte s cca 0,5 kg tohto prípravku. Po jeho aplikácii zapnite filtráciu a počkajte asi hodinu.
 2. Po cca 1 až 2 hod. by malo dôjsť k vytvoreniu akejsi hnedej škvrny na vodnej hladine. V tejto chvíli vypnite filtráciu.
 3. Aj v tomto prípade budete potrebovať prípravok na zmäkčenie a zníženie množstva minerálov vo vode. Potom, ako zaúčinkuje, by ste mali mechanicky, napr. pomocou vysávača, vyčistiť všetky časti bazéna s hnedým povlakom.

Ako zabrániť vzniku železitej vody v bazéne

Určite budete súhlasiť, že prevencia je najefektívnejším spôsobom údržby bazénovej vody. Ak chcete zabrániť vzniku železitej vody v bazéne a jej následnému zhnednutiu, dodržiavajte tieto pravidlá:

 • Po šokovaní kontrolujte koncentráciu voľného chlóru vo vode.
 • Šokovanie chlórom by ste mali praktizovať pravidelne, nie nárazovo.
 • Vodu čistite od mechanických nečistôt, aj tie môžu byť dôvodom, prečo je voda v bazéne hnedá.
 • Zabráňte tvorbe vodných rias.

Testované produkty

Heureka.sk odporúča:

Salinen Austria Tabletovaná soľ 25 kg

od 6,60 €
POZOR!!! Pri tomto výrobku neplatí doprava zdarma nad 60 euro podla našich obchodných podmienok ! viď nižšie ⇓ Regeneračná soľ do zmäkčovača...

FEAST Morská bazénová soľ 25 kg

od 9,99 €
FEAST Morská bazénová soľ 25 kg Biely kryštalický prášok pravidelnej zrnitosti ≤ 4,00 mm, získavaný odparením jazernej morskej vody, vyrobený...

AVA Soda krystalická 1 kg

od 0,94 €
Prípravok na zmäkčenie vody, alebo k namáčaniu veľmi znečistených odevov (montérky). Pridaním k praciemu prášku pri praní v práčke zabraňuje...

PROBAZEN Multi tablety 5v1 MAXI 1 kg

od 8,99 €
MULTI Tablety MAXI 5v1 1 kg 200 g tablety zaisťujúce dezinfekciu, vločkovanie, likvidáciu rias, stabilizáciu pH a prejasnenie vody. Použitie:...

MARIMEX 11307010 Aquamar Start set

od 22,00 €
Chémia MARIMEX Startovací sada 11307010 Chemický set Štart je určený pre počiatočné bazénovej vody. Vyvážené zloženie ocenia začiatočníci i...

AQUACHECK Náhradné testovacie prúžky pre TruTest

od 10,50 €
Náhradné testovacie pásiky pre TruTest Ponorte testovací pásik do bazéna vložte do čítačky a získate rýchle digitálne vysledky do 15 sekund.Na...

Ďalšie články z kategórie Bazény

Vaše hodnotenie:
(86.6%)

Komentáre
Maťo 05.Jul.2021

Na údržbu bazéna používam CHEMOFORM Algicid Alba Super a tento prípravok sa mi osvedčil. Ide o veľmi účinného pomocníka proti riasam a páči sa mi, že nepení, no zároveň funguje rýchlo a spoľahlivo. Voda v bazéne je po použití ako zrkadlo. S riasami v bazéne sme nikdy nemali problém, no zrazu sa tam po našej niekoľkodňovej dovolenke objavili. Zelená riasa začala riadne bujnieť, a tak som to musel začať riešiť. Najskôr som vyrovnal PH, poriadne vychloroval a vysal do odpadu a neustále filtroval. Všetko bolo v poriadku, ale za dva dni sa riasa objavila znova. Začal som teda zháňať vhodný prípravok a narazil som na Algicid Alba. Použil som ho dvakrát a odvtedy je voda ako krištáľ. Po riase neostala žiadna pamiatka, preto tento prípravok vysoko odporúčam. Myslím si, že aj jeho cena je fajn, hlavne, že vyrieši problém.

Odpovedať

Martin 20.Jul.2021

Dobrý deň chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať tiež som mal dlhý čas problémy so zelenou vodou v bazéne a skúsil som už hádam všetko čo sa len dalo a stále mi nič nepomáhalo až som narazil na váš komentár, kúpil som algicid Alba nalial som ho do vody a voda krištáľovo čistá stačí len kontrolovať PH a je to radosť sa v takom bazéne kúpať. Ešte raz ďakujem ušetrilo mi to veľa starostí

Boris 30.Sep.2021

Bazén máme už roky, na vyčistenie používame bežné prostriedky a zatiaľ sme nikdy nemali problém s vodou, stalo sa tak až tento rok. Vďaka vášmu článku aspoň viem, čo by mohlo byť príčinou a ako postupovať, takže ďakujem za praktický článok. Dám potom vedieť, či niektorá z vašich rád zabrala. :-)

Odpovedať

Norbert 21.Nov.2021

Používame chlornan sodný Chemoform, ktorý je ideálny pre optimálny chod bazénu. Cena je fajn, len škoda, že neobsahuje rozjasňovač. Aj napriek tomu je voda v bazéne krásne čistá. Balenie je dostatočne veľké, no za mínus považujem, že chlornan sodný je škodlivý pre pokožku, pretože zvyšuje pH.

Odpovedať

Peter 14.Feb.2022

Vodu v bazéne čistíme pomocou pieskovej filtrácie Marimex 10604268 ProStar Plus 4, sem tam pridáme nejaké chémiu. Ale piesková filtrácia je fajn, bola za pomerne nízku cenu, má až šesťcestný ventil a manometer. Mínusom sú menej odolné materiály, avšak to je vzhľadom k cene prirodzené.

Odpovedať

Maco 27.Feb.2022

Používame multi tablety 5v1 MAXI PROBAZEN a sú super, zatiaľ sme s nimi nemali žiadne problémy. Voda v bazéne je pekne čistá a ošetrená. Sme verní tejto značke už roky.

Odpovedať